Ugrás a tartalomhoz

Magyar zenetörténet

Dobszay László

Mezőgazda Kiadó

I. fejezet

I. fejezet

A magyar népzenéről összefoglalóan inkább formai szempontból BARTÓK Béla: A magyar népdal (Bp., 1924), történeti értékeléssel KODÁLY Zoltán: A magyar népzene (Bp., 1937–1973). A legújabb összegező kísérlet az államalapítás előtti népzenetörténetről VARGYAS Lajos: A magyar zene őstörténete (Ethnographia 1980: 1–34., és 192–234.). A népzenei anyag reprezentatív kiadásai: az idézett Bartók-könyv népdalgyűjteménye, az idézett Kodály-könyvnek Vargyas Lajos által szerkesztett példatára, továbbá JÁRDÁNYI Pál: Magyar népdaltípusok III. (Bp., 1961) és Lajtha László sorozata (Népzenei monográfiák). A MAGYAR NÉPZENE TÁRA I. kötetében a hivatkozott gyermekjátékokhoz, az V. kötetben a siratókhoz, a VI. kötetben a kvintváltó stílushoz, a II. és III. kötetben a szokásdallamokhoz talál példaanyagot az olvasó. A diatonikus siratóról VARGYAS Lajos: Ugor réteg a magyar népzenében (Zenetudományi tanulmányok 1953: 611–657) és DOBSZAY László: A sirató-stílus népzenénkben és zenetörténetünkben (Bp., 1983). A „pszalmodizáló” stílusról DOBSZAY László–SZENDREI Janka: „Szivárvány havasán”. A magyar népzene régi rétegének harmadik stíluscsoportja (Népzene és zenetörténet III. 1977: 5–101.). A kvintváltó stílusról Vargyas idézett tanulmányában; a finnugor rokonság problémájáról VIKÁR László: A magyar népzene volgai török és finnugor kapcsolatai (Magyar őstörténeti tanulmányok, Bp., 1977: 291–304.).

Hanglemezen magyar népzenei anyagot nagyjából stílusok szerinti elrendezésben találunk a HUNGARIAN FOLK MUSIC (LPX 1187) és a HUNGARIAN FOLK MUSIC (I–II–III. sorozat: LPX 1800–04, 10095–8, 18050–53) kiadványokban. A Bartók által felvett, ill. lejegyzett reprezentatív – stílusszempontokat természetesen nem érvényesítő – válogatás: LPX 18069 és 18058–60. Kodály gyűjtéseiből: LPX 18075–76.