Ugrás a tartalomhoz

Magyar zenetörténet

Dobszay László

Mezőgazda Kiadó

II. fejezet

II. fejezet

A bevezetésben megadott általános irodalmon kívül (mely a középkort illetően még igen hiányos információkon alapul) korszerű összefoglalást ad bőséges irodalomjegyzékkel az MTA Zenetudományi Intézet magyar zenetörténeti sorozatának I. kötete (MAGYARORSZÁG ZENETÖRTÉNETE I. Szerk. Rajeczky Benjamin; kiadás alatt). A zene helyzetéről a középkori magyar kultúrában és oktatásban MEZEY László: Deákság és Európa (Bp., 1979). Az iskolák és templomok zenei életére vonatkozó adatok bőséges tára BÉKEFI Remig: A népoktatás története Magyarországon (Bp., 1906) és A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig (Bp., 1910). A magyarországi gregorián gyakorlatról összegező kép csak a Magyarország Zenetörténete I.-ben fog megjelenni (egyes műfajokról kisebb cikkek elérhetők). Anyagkiadás Rajeczky Benjamin: Melodiarium Hungariae Medii Aevi I. és pótkötet (himnuszok és sequentiák dallamai; Bp., 1981 és 1982), Falvy Zoltán: Drei Reimoffizien aus Ungarn (a magyar szentek officiumai; Bp., 1968), valamint Szendrei Janka–Dobszay László–Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum (antológia, Bp., 1981). A gregoriánról általános tájékoztatás a magyar vonatkozásokra is utalva RAJECZKY Benjamin: Mi a gregorián? (Bp., 1981), a gregorián és népzene kapcsolatáról RAJECZKY Benjamin Írásai (Bp., 1976: 7–103). Középkori hangjeges forrásainkról SZENDREI Janka: A magyar középkor hangjegyes forrásai (rendszerezés, katalógus, mintegy 100 fénykép; Bp., 1981). A hangjegyírás történetéről csak rövid cikk SZENDREI Janka (Magyar Zene 1978: 130–143), és SZENDREI Janka: Középkori hangjegyírások Magyarországon (Az MTA Zenetudományi Intézet Műhelytanulmányok… sorozatában, 1983. A trubadúrok Magyarországi kapcsolatairól ECKHARDT Sándor: (Irodalomtörténeti Közlemények 1961: 129–137) és FALVY Zoltán (Magyar Zene 1974: 44–50). Az énekmondókról, mulattatókról SZABOLCSI Bence (Irodalomtörténet 1928: 210–236 = A magyar zene évszázadai – a következőkben: MZÉ – Bp., 1959. I: 21–37), PAIS Dezső (Zenetudományi tanulmányok 1953: 95–110) és FALVY Zoltán (Filológiai Közlemények 1961: 86–106). A középkori zenekultúráról adott színes képbe illesztve számos adat a világi zenélésről ZOLNAY László: A magyar muzsika régi századai c. könyvében (Bp., 1977). Az Árpád-korra visszavezethető népzenei emlékekről SZENDREI Janka (Magyarország zenetörténete I.) Az Ómagyar Mária-siralomhoz dallamrekonstrukciós kísérlet és tanulmány SZABOLCSI Bence: Az Ómagyar Mária-siralom dallama (Vers és dallam c. tanulmánykötet); Bp., 1959: 33–49, de vö. megjegyzéseinkkel a Magyarország zenetörténete I.-ben).

Hanglemezen elég gazdag válogatás jelent meg a gregorián repertoárból: MAGYAR GREGORIÁNUM I–VI. (LPX 11477, SLPX 12048–50, 12169–70). A Mária-siralom: MAGYAR NYELVEMLÉKEK (SLPX 19172). A világi zenéhez: PEIRE VIDAL – Egy trubadúr Magyarországon (SLPX 12102).