Ugrás a tartalomhoz

Magyar zenetörténet

Dobszay László

Mezőgazda Kiadó

III. fejezet

III. fejezet

A bevezetésben megadott általános irodalmon túl ismét a Magyarország zenetörténete I. ad összefoglaló képet. Egyes témákhoz az előző fejezetnél megadott irodalom a középkor végéig haladva tájékoztat. Az egyházi és iskolai zeneélettel kapcsolatos középkori adatokat lásd Békefi Remignek az előző fejezetben idézett könyveiben. A világi zeneélettel kapcsolatos adatok ZOLNAY László: A magyar muzsika régi századaiból (Bp., 1977), értelmezett adatok a Magyarország zenetörténete I.-ben (Rajeczky B.). Az orgonákról és orgonálásról SZIGETI Kilián (Magyar Zene 1974: 186–201 és 1975: 380–8). A budai udvar zenei életéről GOMBOSI Ottó (Muzsika 1924/4: 27–39), HARASZTI Emil (Mátyás Emlékkönyv, 1940. II: 289–412), SZIGETI Kilián (Magyar Zene 1968: 402–428), KUBINYI András (Magyar Zene 1975: 389–392). A kottás forrásokhoz és a hangjegyírás-történethez lásd az előző fejezetnél megadott irodalmat. Az Esztergomi Missale Notatum fakszimile kiadása tanulmánnyal SZENDREI–RYBARIC: Missale Notatu Strigoniense ante 1341 in Posonio (Musicalia Danubiana 1; Bp., 1982). A többszólamúsághoz lásd RAJECZKY Benjamin Írásai c. kötetben megjelent cikkeket (Bp., 1976: 132–196). Az anyanyelvű népénekről összefoglalás csak a Magyarország zenetörténete I.-ben fog megjelenni, lásd ég PAPP Géza: A magyar katolikus egyházi népének kezdetei (Bp., 1942) és SZENDREI Janka (Népzene és zenetörténet III. 1977: 102–133). A középkori epikus dallamokról DOBSZAY László (Zenetudományi dolgozatok 1982). A népzenében megőrzött középkori világi zenéről összefoglalóan Magyarország zenetörténete I. Kulturális környezetéhez lásd KARDOS Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet (Bp., é. n.). A „Révész” dallamkörhöz SZENDREI Janka (Ethnographia 1973: 437–443).

Hanglemezek: Késő középkori gregorián és többszólamú tételek a MAGYAR GREGORIÁNUM c. hanglemezsorozatban (lásd a II. fejezetnél). A királyi udvar zenéjéhez, az itt működő külföldiek műveiből is válogatva MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁNAK ZENÉJE (SLPX 118844), BUDAVÁR ZENÉJE 1490–1526 (SLPX 11983–4), a RENESZÁNSZ ZENE GYÖNGYSZEMEI (SLPX 11720), továbbá a bevezetésben megadott hanglemezek ide vonatkozó szakaszai.