Ugrás a tartalomhoz

Magyar zenetörténet

Dobszay László

Mezőgazda Kiadó

IV. fejezet

IV. fejezet

A bevezetőben megadott általános irodalmon kívül összegező kép SZABOLCSI Bence: A XVI. század magyar históriás zenéje c. tanulmány környezetrajzában (MZÉ I: 103–156). Az erdélyi udvar és a rezidenciák zenei életéről SZABOLCSI Bence: A XVII. század magyar főúri zenéje (MZÉ I: 211–280) és BARTHA Dénes: Erdély zenetörténete (Bp., 1936). Bakfark Bálintról GOMBOSI Ottó: Bakfark Bálint élete és művei (Bp., 1935, új kiadás, 1967), HOMOLYA István: Bakfark (Bp., 1982) továbbá műveinek összkiadásában megjelent bevezető (Bakfark… Opera omnia; Bp., 1976. I–III. Közreadta Homolya István–Benkő Dániel). A gregorián továbbéléséről eddig nem jelent meg közlemény. A protestáns graduálkönyvekről CSOMASZ TÓTH Kálmán és BÁRDOS Kornél (Zenetudományi tanulmányok VI: 165–264, valamint Népzene és zenetörténet III. 1977: 134–256) és FERENCZI Ilona (Magyar Zene 1981: 49–69). A XVI–XVII. századi egyszólamúság emlékeinek kiadása (habár egyes műfajokat mellőzve) CSOMASZ TÓTH Kálmán: A XVI. század magyar dallamai (Bp., 1958) és PAPP Géza: A XVII. század énekelt dallamai (Bp., 1970), mindkettő igen alapos tanulmányokkal. E dallamoknak a néphagyományban megmaradt emlékeit gyűjti össze és történetileg értelmezi SZENDREI Janka–DOBSZAY László–RAJECZKY Benjamin: XVIXVII. századi dallamainak a népi emlékezetben (Bp., 1979; I–II.) A metrikus énekek tárgyalása és részben kiadása CSOMASZ TÓTH Kálmán: A humanista metrikus dallamok Magyarországon (Bp., 1967). A gyülekezeti éneklésről, e gyakorlat folytatásáról Csomasz Tóth fenti idézett művein kívül ugyanő: Halottas énekeskönyveink dallamai (Zenetudományi tanulmányok 1953: 287–330) és A református gyülekezeti éneklés (Bp., 1950). A históriás énekről SZABOLCSI Bence: A XVI. század magyar históriás zenéje (MZÉ I. 103–156) és Tinódi zenéje (MZÉ I. 41–100), továbbá Csomasz Tóth idézett forráskiadványának jegyzetei. A XVII. századi stílusváltozásról SZABOLCSI Bence: A XVII. század magyar világi dallamai (MZÉ I. 283–372), továbbá az egyes dallamokhoz Szendrei Janka–Dobszay László–Rajeczky Benjamin az imént idézett kötete. A korabeli tánczenéről SZABOLCSI Bence: A XVI. század magyar tánczenéje (MZÉ I. 159–208) és A XVII. század magyar világi dallamai (MZÉ I. 283–372).

Hanglemezen BAKFARK BÁLINT ÖSSZES LANTMŰVEI (SLPX 11549, 11817, 11893, 11988, 11987), további lantzene magyarországi vonatkozású művekkel is: SLPX 11721. Az erdélyi zeneélettel kapcsolatos még MOSTO: GYULAFEHÉRVÁRI MADRIGÁLOK (SLPX 11867), DIRUTA: IL TRANSILVANO (SLPX 12018) és CRONER TABULATURA (SLPX 11820–1). Históriás énekek (de nem hiteles feldolgozásokban): SLPX 11868. Szemelvények A BÁRTFAI GYŰJTEMÉNYBŐL (SLPX 11669–70). A tánc- és dalgyűjtemények anyagából: CHOREARUM COLLECTANEA (LPX 11498), DALOK ÉS TÁNCOK A VIETORISZ KÉZIRATBÓL (LPX 11577–8), távolabbi magyar vonatkozásokkal SPEER: MUSIKALISCH – TÜRKISCHER EULENSPIEGEL (LPX 11521). A genfi zsoltárok anyagából csak feldolgozott tételek: MAGYAR ZSOLTÁROK (SLPX 11973).