Ugrás a tartalomhoz

Magyar zenetörténet

Dobszay László

Mezőgazda Kiadó

V. fejezet

V. fejezet

A bevezetőben megadott általános irodalom mellett e korszak egyes témáihoz is használhatók az előző fejezetben szerepelt Szabolcsi-tanulmányok, továbbá Legány Dezső dokumentumgyűjteménye (rezidenciális zene, városok, tánczene). A városok, templomok, iskolák zenei életéhez alapvető munkák BÁRDOS Kornél monográfiái: Pécs zenéje a XVIII. században (Bp., 1976), Győr zenéje a XVIIXVIII. században (Bp., 1980), A tatai Esterházyak zenéje 18271846 (Bp., 1978) és a megjelenés alatt álló további kötetek. A témához lásd még SZIGETI Kilián: A szombathelyi egyházmegye egyházi zenéjének története (A 200 éves szombathelyi egyházmegye története c. kötetben; Szombathely, 1977: 243–430) és ISOZ Kálmán: Buda és Pest zenei művelődése 1686–1873(Bp., 1926). Az iskolákról rövid összefoglalás BÁRDOS Kornéltól (Magyar Zene 1981: 5–9), a kolostori zenéről, a metrizált „gregoriánról” SZIGETI Kilián (Magyar Zene 1978: 282–297). Haydnról, magyarországi működését is tárgyalva, röviden SOMFAI László: Joseph Haydn élete képekben és dokumentumokban (Bp., 1977), továbbá a Zenetudományi tanulmányok VIII. (Haydnnak szentelt) kötete. A XVIII. századi dallamok összegyűjtött kiadása BARTHA Dénes: A XVIII. század dallamai (Bp., 1935), elemzésük SZABOLCSI Bence: A XVIII. század magyar kollégiumi zenéje (MZÉ II. 5–120). A kollégiumok zenei életéről és Maróthi működéséről CSOMASZ TÓTH Kálmán: Maróthi György (Bp., 1978). Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteményének jegyzetelt kiadása PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám Ötödfélszáz énekek (Bartha Dénes–Kiss J.; Bp., 1953) és: Énekes poézis. Válogatás Pálóczi Horváth Ádám Ó és Új mintegy Ötödfélszáz énekek ki magam csinálmányja, ki másé című 1813. évi kéziratos dalgyűjteményéből. Válogatta Katona Tamás, a szövegeket Küllős Ilona, a zenei részt Domokos Mária gondozta (Bp., 1979.). A korabeli tánczenéről DOMOKOS Pál Péter: Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században (Bp., 1978, itt további irodalom is!). A cigányzenészek szerepéről SÁROSI Bálint: Cigányzene… (Bp., 1971).

Hanglemezen megjelent ESTERHÁZY PÁL HARMONIA CAELESTIS c. művének teljes anyaga, a kísérőfüzetben bő tájékoztató szöveggel (Breuer János, SLPX 11433–5). A Magyarországon működő nevesebb szerzők stílusáról tájékoztatást adnak az ALBRECHTSBERGER- (LPX 11349, SLPX 1154) DITTERSDORF- (SLPX 11745–6), MICHAEL HAYDN- (LPX 1264, 11531, SLPX 11358, 11462, 11530, 11678) és HUMMEL- (SLPX 11459, 12014) lemezek. A református iskolák zenei gyakorlatához az előző fejezetben említett zsoltárfeldolgozások mellett: KOLLÉGIUMI ZENE MAGYARORSZÁGON (SLPX 11760). A tánczenei anyaghoz lásd az előző fejezetben szerepelt lemezeket és a Musica Hungarica megfelelő részeit.