Ugrás a tartalomhoz

Magyar zenetörténet

Dobszay László

Mezőgazda Kiadó

VI. fejezet

VI. fejezet

A bevezetőben megadott általános irodalmon kívül alapvető összefoglaló tanulmány SZABOLCSI Bence: A XIX. század magyar romantikus zenéje (MZÉ II. 151–308). Bőséges dokumentumanyag LEGÁNY Dezső: A magyar zene krónikája c. kötetben (Bp., 1962). Erkelről összefoglaló irodalom LÁSZLÓ Zsigmond: Erkel Ferenc élete képekben (Bp., 1958), LEGÁNY Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük (Bp., 1975), SZERDAHELYI István: Erkel Ferenc (Gyula, 1960), NÉMETH Amadé: Erkel (2. kiad. Bp., 1979). Lást még a Zenetudományi tanulmányok 1968-as Erkel-kötetét. A Lisztről szóló bő irodalomból: SZABOLCSI Bence: Liszt Ferenc estéje (Bp., 1956), GÁRDONYI Zoltán: Liszt Ferenc magyar stílusa (Bp., 1936), BÁRDOS Lajos: Liszt Ferenc, a jövő zenésze (Bp., 1976), LÁSZLÓ Zsigmond–MÁTÉKA Béla: Liszt Ferenc élete képekben és dokumentumokban (Bp., 1978), NÁDOR Tamás: Liszt Ferenc életének krónikája (Bp., 1975), LEGÁNY Dezső: Liszt Ferenc Magyarországon 18691873 (Bp., 1976), és HAMBURGER Klára: Liszt Ferenc (2. kiad. Bp., 1980). Mosonyi Mihályról: BÓNIS Ferenc: Mosonyi Mihály (Bp., 1960). A XIX. század népies műdalainak gyűjteménye KERÉNYI György: Népies dalok (Bp., 1961), kitűnő elemzést ad SÁROSI Bálint: Cigányzene… (Bp., 1971). Lásd még KERÉNYI György: Szentirmay Elemér és a magyar népzene (Bp., 1966), továbbá KISS Lajosnak Simonffyról szóló (kiadás alatt levő) monográfiáját. A magyar népzene új stílusáról történeti szempontból SZABOLCSI Bence (Népzene és történelem; Bp., 1954: 25–58), azt módosítva és az eddigi kutatásokat összefoglalva VARGYAS Lajos: A magyarság népzenéje (Bp., 1981: 33–342). Egyéb népéleti változásokkal összevetve HOFER Tamás (Magyar Zene 1981: 70–5). A XIX. század végi zeneéletről az eddig felsorolt általános munkákon kívül összefoglalás nem jelent meg, a kórusmozgalomról lásd pl. LEGÁNY Dezső (Magyar Zene 1981: 392–422 és 1982: 102–111).

A Musica Hungarica lemezein kívül a század zenéjéből elsősorban Erkel és Liszt művei hozzáférhetők hanglemezen, így a Bánk bán (LPX 11376, 11378, SLPX 11535), a Hunyadi László (SLPX 1040–2). Lisztnek számos jelentős műve megszerezhető magyar hanglemezen, kiemeljük a magyar vonatkozású zongoradarabokat (LPX 11340, 11488–90, 12203, SLPX 11976–7, 12239), a Doppler által zenekarra átdolgozott Rapszódiákat (SLPX 11341, 12062, 12249), valamint az összes orgonadarabokat (SLPX 11540–4), kamaraműveket (SLPX 11798) és a Choral Works című sorozatot. Megjelent még Csermák Hat magyar tánca és Az intézett veszedelem… (SLPX 11698), Mosonyi zongoraversenye (LPX 1083), Goldmark Hegedűversenye (SLPX 12007) és Sába királynője c. operája (SLPX 12179–82). A századforduló világáról és a XX. század egy részéről jó áttekintést ad a SZÁZÉVES A ZENEMŰVÉSZETI FŐISKOLA c. emléklemez (LPX 11579). Itt említjük meg azt a lemezt is, melyen DOHNÁNYI Ernő saját zongoradarabjaiból játszik (LPX 12085–6).