Ugrás a tartalomhoz

Magyar zenetörténet

Dobszay László

Mezőgazda Kiadó

VII. fejezet

VII. fejezet

Minthogy századunk zenéje a mai közönség előtt jól ismert, s a művek hozzáférhetők (szinte valamennyi jelentősebb mű kottában és hanglemezen egyaránt beszerezhető), sem szöveg közti példákat, sem hanglemezjegyzéket nem adunk. Az irodalomból néhány alapvető műre utalunk. Kodály Zoltánról lásd EŐSZE László könyveit: Kodály Zoltán (Bp., 1961), Kodály Zoltán életének krónikája (Bp., 1977), Kodály Zoltán élete képekben (Bp., 1971), továbbá a Magyar zenetörténeti tanulmányok Kodály Zoltán emlékére c. tanulmánygyűjteményt (Bp., 1977), a jubileumi évben megjelent: BREUER János: Kodály-kalauz (Bp., 1982), Kodály-mérleg ’82 (Szerk. Breuer János, Bp., 1982). Kodály írásait összegyűjtve lásd a Visszatekintés c. gyűjteményben (Szerk. Bónis Ferenc, Bp., 1974). Bartók Béláról SZABOLCSI Bence–BÓNIS Ferenc: Bartók Béla élete képekben és dokumentumokban (Bp., 1980), KROÓ György: Bartók-kalauz (Bp., 1980), UJFALUSSY József: Bartók Béla (itt hanglemezjegyzék is; 2. kiad. Bp., 1976), és uő: Bartók-breviárium (Bp., 1980), Agatha FASSETT: Bartók amerikai évei (Bp., 1960), TALLIÁN Tibor: Bartók Béla (Bp., 1981), LÁSZLÓ Ferenc: Bartók Béla, Tanulmányok és tanúságok. (Bukarest, 1980), Bartók dolgozatok (Szerk. László Ferenc, Bukarest 1974, 1976, 1982), SOMFAI László: 18 Bartók-tanulmány (Bp., 1982), továbbá a Zenetudományi tanulmányok II. kötete (Bartók és Erkel emlékére), a Magyar zenetörténeti tanulmányok III. kötete (Bartók és Mosonyi emlékére). Bartók Béla összegyűjtött írásait Szőllősy András adta ki (Bp., 1967). A mai szerzőkről (visszatekintéssel a korábbi évtizedekre) KROÓ György: A magyar zeneszerzés 30 éve (Bp., 1975), az 1945 utáni évekről jó korrajz MARÓTHY János: Zene, forradalom, szocializmus. Szabó Ferenc útja (Bp., 1975); BREUER János: Harminc év magyar zenekultúrája (Bp., 1975); TOKAJI András: Mozgalom és hivatal (Bp., 1983).