Ugrás a tartalomhoz

Magyar zenetörténet

Dobszay László

Mezőgazda Kiadó

Magyar zenetörténet

Magyar zenetörténet

Dobszay, László

1998


Tartalom

Bevezetés
1.
2.
3.
4.
1. I. Zenei őstörténet
1. Zene és őstörténet
2. Irodalmi adatok
3. A diatonikus sirató stílusa
4. A pentatonikus sirató stílusa
5. A pentaton ereszkedő népdalok
6. Bizánc és a szláv környezet
2. II. Árpád-kori zenénk
1. Az istváni fordulat
2. Egyházi zene – műzene
3. A kórusének intézményes keretei
4. Az iskola
5. A gregorián örökség
6. Gregorián műfajok Magyarországon
7. Újabb stílusok, újabb alkotások
8. A XI–XII. század eseményei
9. A hangjegyírás a XI–XII. században
10. Új alkotások a XII–XIII. században
11. A kolostorok zenéje
12. Adatok a világi zenélésről
13. A népzene tanulságai
3. III. Késő középkori zenénk
1. A zene életfeltételei
2. Új adatok a zenei életről
3. Joculatorok és hangszeres zenészek
4. A királyi udvar zenéje
5. A gregorián ének helyzete a késő középkorban
6. Könyvkultúra és hangjegyírás
7. Hangjegyes forrásaink megoszlása
8. A középkori többszólamúság
9. Az anyanyelvű népének
10. Középkori epikus énekek
11. Népzenénk középkori rétegei
12. Egy középkori dallamcsalád
13. Körkép Mohács előtt
4. IV. A török kor zenéje
1. A zene életfeltételei
2. Az erdélyi udvar zenéje
3. Főúri udvarok
4. A városi zeneélet
5. A tovább élő gregorián
6. A „graduálok” anyaga
7. A gyülekezeti ének szövegcsoportjai
8. A humanista metrikus ének az iskolában és a gyülekezetben
9. A históriás ének stílusa
10. A gyülekezeti ének utóélete
11. A lírai dalköltészet
12. A „Rákóczi”-dallamkör
13. Tánczenei gyűjtemények
5. V. A barokk és a klasszikus zene időszaka Magyarországon
1. A zenei újjáépítés – Esterházy Pál
2. Templomi zenészek
3. A rezidenciális zenélés
4. Zene a gimnáziumokban
5. A kolostorok zenei stílusa
6. Városi zeneélet
7. Pozsony, a kifejlett zeneélet várostípusa
8. A „pozsonyi modell” terjedése
9. A kollégiumi zene
10. A XVIII. századi daltermés
11. Tánczene. A verbunkos kialakulása
12. Összegezés
6. VI. A magyar romantika kora
1. A verbunkos zene fénykora
2. A zenés színház
3. Erkel Ferenc (1810–1893)
4. A kismesterek
5. Liszt Ferenc és Magyarország
6. Zenei élet a XIX. században
7. A magyar nóta
8. Az új stílusú magyar népdal
9. A századforduló
7. VII. A XX. századi magyar zene
1. Bartók és Kodály pályakezdése
2. Az új magyar zene terve
3. Kodály, a zeneszerző
4. Zenei életünk erővonalai (1945-ig)
5. Bartók szintézise
6. Zenei élet a felszabadulás után
7. A zeneszerzés útjai
8. Válogatott könyv- és hanglemezjegyzék
Általános magyar zenetörténeti összefoglalások
I. fejezet
II. fejezet
III. fejezet
IV. fejezet
V. fejezet
VI. fejezet
VII. fejezet
9. Szótár
10. Utószó a második kiadáshoz

Az ábrák listája

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Esztergomi II. Antifonále
14. magyar változat (Bakócz Graduále)
15. „római” változat (Graduale Romanum)
16. magyar változat (Esztergomi Missale Notatum)
17. római változat (Graduale Romanum)
18. magyar változat (Kn 3 Antifonále)
19. római változat (BU 122 Antifonále)
20. magyar változat (Kn 2 Antifonále)
21. római változat (BU 118 Antifonále)
22. Kn 2. Antifonále
23. Esztergomi II. Antifonále
24. Esztergomi Missale Notatum
25. Budai Psalterium
26. Esztergomi II. Antifonále
27. Esztergomi II. Antifonále
28. MNT II. 855.
29.
30. Klézse (Moldva)
31. Liturgikus dráma
32. MNT II. 232.
33. MNT II. 309.
34. Gregorián dallam
35. OSZK Clmae 432.
36. Esztergomi Capitulare, XIV. sz. vége
37. Futaki Graduále
38. Pálos Antifonále MR 8
39. Zágrábi Antifonále MR 10
40. Patai Graduále
41. Zsigmond-kori töredék
42.
43.
44.
45. Dallam: Heves megye; Szöveg: Winkler Kódex népi dallamhoz illesztett középkori szöveg!
46. Dallam: Cantus Catholici; szöveg: Telegdi M. CC-ból kiegészítve
47. Mai népi dallamalak (Heves megye)
48. Dallam: Huszár Gál ék.; Szöveg: Peer kódex rekonstruált ritmus
49. Nyitra megye, MNT II. 254
50. Nyitra megye, MNT II. 222
51. Bihar megye, MNT II. vö. 13.
52. Csík megye
53. Moldva
54.
55. Gregorián dallam
56. Moldva
57. Gömör megye
58. Abaúj-Torna megye
59. Dániel-játék XII. század
60. Békés megye
61. Nyitra megye
62. Nyitra megye
63. Nyitra megye
64. Zala megye
65. Bukovina
66.
67. Bakfark B.: 4 szólamú fantázia
68.
69. Batthyány Graduál
70. Eperjesi Graduál
71. Huszár Gál ék.
72. Kolozsvári énekeskönyv
73.
74. Kolozsvári énekeskönyv
75. Honterus J.
76. Tritonius, 1507
77. Bukovina 1958.
78. Kájoni kódex
79. Hofgreff-gyűjtemény
80. Tinódi L. Sebestyén
81. Tinódi L. Sebestyén
82. Udvarhely megye vö. RMDT I. 100.
83.
84. Paderborn, 1617, Heves megye, 1967
85. Náray Gy. 1695.
86. Deák-Szentes 1774
87. Bukovina, 1950.
88. Nyitra megye
89. Vietorisz kódex
90. Kájoni kódex
91. Vietorisz kódex
92. Nyitra megye
93. Abaúj-Tolna megye
94. Bihar megye
95. Tolna megye
96. Náray Gy. 1695.
97. Csongrád megye
98. Kájoni kódex
99. Gömör megye
100. Szerém megye
101. Tolna megye
102. Tolna megye
103. Somogy megye
104. Somogy megye
105. Hont megye
106. Vietorisz kódex
107. Verőce megye
108. Gömör megye
109.
110.
111.
112. Stark
113. Kájoni kódex
114. Kájoni kódex
115. Vietorisz kódex
116. Vietorisz kódex
117. Lőcsei kézirat
118. Lőcsei kézirat
119. A. Poglietti (1677)
120. Heckel 1562
121. Esterházy: Harmonia Caelestis
122. Istvánffy B.: Offertorium
123. Deppisch B.: Ária
124. Bengráf J.: D-dúr vonósnégyes részlet
125. Schilson J.: Kánon
126. Kájoni J.: Orgona Missale (1667) Litániarészlet
127. Veszprémi ferences kézirat (Missa Tubicinalis) részlet
128. Zimmermann: F-dúr kvintett I. t.
129. Fusz János: Isaak – nyitány (a szerző négykezes kivonata)
130.
131. Pataki melodiárium (1798)
132.
133. Tóth István kézirata
134. Pataki melodárium (1798)
135. Pataki melodiárium (1798)
136. Szkárosi – melodiárium (1787–92)
137. Pataki melodiárium (1798)
138. Zemplényi kézirat (1780. k.)
139. Zemplényi kézirat (1780 k.)
140. Rafael–Verseghy F.
141. Barkóczy-kézirat (XVIII. század eleje)
142. Sepsiszentgyörgyi kézirat (XVIII. század közepe)
143. Apponyi kézirat (1730)
144. 34 pesti magyar tánc (XVIII. század vége) (uo.)
145. Bihari J.: Magyar tánc (1807)
146. Csermák A.: Az intézett veszedelem… (1809)
147. Rózsavölgyi M.: „Első magyar társas tánc” (1842)
148. Kossovits J. (1794)
149. Ruzitska J.: Béla futása (1822)
150. Erkel: Hunyadi László (7.)
151. P. Amtmann: Meine Heimath
152. P. Amtmann: Nemzeti dal
153. Volkmann R.: F-moll vonósnégyes I.
154. Mosonyi M.: Hódolat Kazinczy Ferenc szellemének
155. Liszt F.: Hungária (Szimfonikus költemény)
156. Magyaros skála és belőle származtatott jellegzetes liszti hangstruktúrák:
157. Kerényi: Népies dalok 13.
158. Kerényi: Népies dalok 82.
159. Kerényi: Népies dalok 35. (Egressy B.)
160. Balázs Árpád
161. Szkárosi-melodiárium (1787)
162. Járdányi: Magyar Népdaltípusok II. 107.
163. Mihalovich Ödön: d-moll szimfónia II.t., (4-kezes kivonat)