Ugrás a tartalomhoz

Magyar zenetörténet

Dobszay László

Mezőgazda Kiadó

4.

4.

De hosszú éveknek kell még eltelni addig, míg e monumentális összefoglalás megjelenik. Ez indokolja a jelen munkát, mely a Szabolcsi-könyv óta eltelt 35 év eredményei alapján próbál meg új képet rajzolni, de persze az ötkötetes zenetörténet célkitűzésével nem vetekedik. Míg amaz elsősorban tudományos célt szolgál, emez a művelt nagyközönséghez fordul. Annak minden részletről számot kell adnia, ez a bővebb adatolást, a részletinformációkat mellőzve, inkább a fő vonalakat akarja kiemelni. Amaz egy sokszerzős, hivatalos kiadvány tartózkodó és objektív hangján értekezik, emez bátrabban hangot adhat a szerző egyéni véleményének, értékelésének. Sőt bizonyos egyenetlenségeket is vállalhat: vannak olyan szakaszok, melyekről ma sem tudunk lényegesen többet mondani, mint 35 évvel ezelőtt; másutt viszont a szerző saját kutatási eredményeit, illetve a vele dolgozók műhelyének legfrissebb megállapításait építheti be a könyvbe; ismét másutt új, de még nem publikált eredmények várnak formába öntésre (egy részükről tudomást szerezhettünk, másokról nem; egy részüket felhasználhattuk, másoknál meg kell várni közzétételüket). Ilyesféle egyenetlenségeket aligha vállalhat az Akadémia Magyar Zenetörténete, de vállalhatja a jelen könyvműfaj.

Előadásmód tekintetében középutat kívántam tartani: a kézikönyvektől eltérően nem az adatok, részletek gyors feltalálására, hanem összefüggő, olvasmányos szövegre törekedtem. Viszont a témák világos elkülönítésében – hasonló tárgyú zeneakadémiai előadásaim tapasztalatait fölhasználva – áttekinthető, akár tanulásra is alkalmas fölépítést céloztam.