Ugrás a tartalomhoz

A belgyógyászat alapjai 2.

Zsolt, Tulassay (2011)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

9. fejezet - Rövidítések

9. fejezet - Rövidítések

1DM, 2D– 1-es és 2-es típusú diabetes mellitus

2,3 DPG 2,3 difoszfoglicerol

5-ASA: 5-acetilszalicilsav

5-FU: 5-fluorouracil

5-HT: szerotonin

AA: amyloid A

AAS: atlantoaxialis subluxatio

AB: arteria basilaris

ABC A-1 ATP binding casette A-1

ABPA: allergiás bronchopulmonalis aspergillosis

ABP– ambuláns vérnyomás-monitorozás

ABP– alveolaris bronchopulmonalis mycosis

ABVD: standard kemoterápia Hodgkin-kórban (adriamycin, bleomycin, vincristin, dacrabazin)

ACAT: acetil-CoA-koleszterin-acil-transzferáz

ACBG: aorto-coronary bypass grafting

ACD : idült betegséget kísérő anaemia (anaemia of chronic disease)

ACE: angiotenzinkonvertáló enzim

ACEI : angiotenzinkonvertáló enzim gátló

Ach: acetilkolin

ACI: arteria carotis interna

AcP: acidikus foszfatáz

ACT: activated clotting time

ACTH: adrenokortikotrop hormon

ACS: akut coronaria szindróma

AD: autoszomális domináns

ADA: Amerikai Diabetes Társaság (American Diabetes Association)

ADH : alkoholdehidrogenáz

ADH: antidiuretikus hormon

ADP: adenozin-difoszfát

ADPKD: autoszomális domináns polycystás vesebetegség

AEA: antiendomysium antitest

AECA: endothel antigén elleni antitesek

AFP: alfa-fetoprotein

AGA: antigliadin antitestek

AGE: vég-glikációs termék (advanced glycation endproduct)

AGN: akut glomerulonephritis

AGRP: agouti-related protein

AHI: apnoe/hypopnoe index

AI: aortainsufficientia

AIDS: szerzett immunhiányos szindróma (aquired immunodeficiency syndrome)

AIH: autoimmun hepatitis

AIHA: autoimmun haemolyticus anaemia

AIIRA: angiotenzin-II receptorblokkoló szer

AIN : akut interstitialis nephritis

AIP: akut interstitialis pneumonia

AK: Alzheimer-kór

aK• antikardiolipin

A• amyloid L

ALAT: alanin-aminotranszferáz

Alfa-MSH : alfa-melanocytastimuláló hormon

ALI: akut tüdőkárosodás

AL• akut lymphoid leukaemia

ALP: alkalikus foszfatáz

ALS: amyotrophiás lateralsclerosis

A– akinetikus mutismus

AMA: antimitochondrialis faktor

AMA-M2: antimitochondrialis antitestek

AMI: akut myocardialis infarctus

AML : akut myeloid leukaemia

AMPK: aktivált proteinkináz

ANA: antinukleáris antitest

ANAE: alfa-naftil-acetát-észteráz

ANCA: antineutrophil cytoplasmaticus antitest

ANP: atrialis natriuretikus peptid

anti-GB– glomerularis basalis membrán elleni antitest

anti-HAV: hepatitis A-vírus-ellenes antitestek

anti-IA-2A: tirozin-foszfatáz elleni antitest

APC: adenomatosus polyposis coli

aPC: aktivált protein C

APC: antigénprezentáló sejt

aPCR: aktivált PC-rezisztencia

ApoB: apoprotein B

ApoE: apolipoprotein E

APS: antifoszfolipid antitest szindróma

aPTI: aktivált parciális tromboplasztinidő

APUD: amine precursor uptake and decarboxylation

AR: autoszomális recesszív

ARA-C: citozin arabinozid

ARB: angiotenzin receptor blokkoló

ARDS: akut respirációs distressz szindróma

ARPKD: autoszomális recesszív polycystás vesebetegség

ARS : arteria renalis stenosis

ARVD: ritmuszavart kiváltó jobb kamrai dysplasia

AS: aortastenosis

ASA: acetilszalicilsav

ASAT: aszpartát-aminotranszferáz

ASCA: anti-Saccharomyces cerevisiae antitest

ASCT: autológ haemopoeticus őssejtkezelés

ASD: pitvari septumdefektus

ASH: intraventricularis elzáródás

ASMA: simaizom-ellenes antitest (anti smooth muscle antibody)

ASO: arteriosclerosis obliterans

AT: antitest

AT: autoimmun thyreoiditis

ATG: antithymocyta globulin

AT-II: angiotenzin-II

ATN: akut tubularis necrosis

ATP: adenozin-trifoszfát

ATRA: all-transz-retinolsav

ATT: alfa-1 antitripszin

AV: arteriovenosus vagy atrioventricularis

AVB: atrioventricularis blokk

AV-blokk: atrioventricularis (pitvari-kamrai) blokk

AV-csomó: atrioventricularis csomó

AVE : akut veseelégtelenség

AV– arteriovenosus malformatio

AVNRT: atrioventricularis nodalis reentry tachycardia

AVP: arginin-vazopresszin

aVR, aVL, aVF: EKG-elvezetések

AVRT: atrioventricularis reentry tachycardia

BA• bronchoalveolaris lavage

BB: autoimmun diabetesre spontán hajlamos patkánytörzs (bio-breeding)

BCG: Bacillus Calmette–Guérin

BCKD: elágazó láncú ketosav dehidrogenáz komplex

BE: bázistúlsúly (base excess)

BG: Basedow–Graves-kór

BHR: bronchialis hyperreactivitas

BK: bal kamra

BMD: bone mineral density

BMI: testtömegindex (body mass index)

BMP: csontmorfogenikus protein

BMRC: British Medical Research Council

BNP: agyi natriuretikus peptid

BOOP: bronchiolitis obliterans szervülő pneumoniával

BP: bal pitvar

bp: bázispár

BPPV: benignus paroxysmalis pozíciófüggő vertigo

BRIC: benignus rekurráló intrahepaticus cholestasis

BSEP: bile salt excretory protein

BTSZB: bal Tawara-szár-blokk

BUT: könnyfilm felszakadási idő (break up time)

CABG: coronaria bypass graft műtét

CAD: koszorúér-betegség

CALCR: kalcitoninreceptor

cANCA: cytoplasmaticus ANCA

CAP: community acquired pneumonia

CART: cocain- és amphetaminfüggő faktor

CB: krónikus bronchitis

CBT: cognitive behavioral therapy

CCE : koleszterinkristály-embolisatio

CCK: kolecisztokinin

CD: sejtfelszíni marker molekulák rendszere (cluster designation)

CD: cluster differentiation

CD: Crohn-betegség

CDAI: Crohn’s Disease Activity Index

CDC: Centers for Disease Control and Prevention

CDCA: kenodezoxikólsav

CDH1: E-cadherin

CEA: carcinoembryonalis antigén

CEP: krónikus eosinophil pneumonia

CETP: koleszterinészter transzfer protein

CF: cysticus fibrosis

CFF: centrális fúziós frekvencia

CFTR: cysticus fibrosis transzmembrán regulátor gén

CFU: kolóniaképző egység (colony forming unit)

CGD: krónikus granulomatosus betegség

CG• corpus geniculatum laterale

CGRP: kalcitoningén-függő fehérje (calcitonin-gene related peptide)

cGVHD: krónikus graft versus host betegség

CHOP: standard kemoterápia agresszív non-Hodgkin-lymphomában (cyclophosphamid, adriamycin, vincristin, prednisolon)

CHY: kilomikron (chylomicron)

CI: claudicatio intermittens

CI: konvencionális inzulinterápia

CI: szívindex (cardiac index)

cIg: cytoplasmaticus immunglobulin

CK: kreatinkináz (izoenzimek)

CK-BB: agy-specifikus kreatinkináz (creatine kinase brain brain)

CK-MB: szívizom-specifikus kreatinkináz (creatine kinase muscle brain)

CK-M– vázizom-specifikus kreatinkináz (creatine kinase muscle muscle)

C• cutan leishmaniasis

CLB: klorambucil

CL• krónikus lymphoid leukaemia (chronic lymphoid leukemia)

CLx: left circumflex artery

CM• krónikus myeloid leukaemia

CMMo• krónikus myelomonocytás leukaemia

CMR: kardio-MR-vizsgálat

CMV: cytomegalovirus

CO: cardiac output

CO: szén-monoxid

CO 2 : szén-dioxid

COCl 2 : foszgén

COP: cryptogen szervülő pneumonia

COPD: krónikus obstruktív légúti betegség (chronic obstructive pulmonary disease)

COX: ciklooxigenáz

CPAP: folyamatos pozitív légúti nyomást biztosító kezelés

CPK : kreatin-foszfokináz

CPK-MB: kreatin-foszfokináz szívspecifikus frakciója

CPs : Child-Pugh pontszám (Child-Pugh score)

CPT-11: iridotecane

CR: komplett remisszió

CRC: colorectalis carcinoma

CREST-szindróma: calcinosis, Raynaud-jelenség, oesophagus-érintettség, sclerodactylia, teleangiectasia

CRF: corticotrop releasing factor

CRH: kortikotropin felszabadító hormon

CRP: C-reaktív protein

CT: komputertomográfia

CTA: CT-angiográfia

CTGF: kötőszöveti növekedési tényező (connective tissue growth factor)

CTLA4: citotoxikus T lymphoma asszociált protein 4

CU: colitis ulcerosa

CVE : krónikus veseelégtelenség

CVI: gyakori variábilis immunhiány (common variable immunodeficiency)

CVP: centrális vénás nyomás (central venous pressure)

CyA/CSA: cyclosporin A

CCS: Kanadai Kardiológus Társaság

CSII: inzulinpumpa (continuous subcutan insulin infusion)

CSME: klinikailag szignifikáns maculaoedema (clinically significant macular oedema)

DAF: decay accelerating factor

DAH: diffúz alveolaris haemorrhagia

DCA: direkcionális atherectomia

DCCT: Diabetes Control and Complications Trial

DC– dilatációs cardiomyopathia

DCMP: dilatációs cardiomyopathia

dcSSc: diffúz cutan szisztémás sclerosis

DDAVP: 8 deamino-d-arginin-vazopresszin

DFA: direkt immunfluoreszcens festés

DIC: disszeminált intravascularis coagulatio

DI• gyógyszer provokálta lupus (drug induced lupus)

DIP: distalis interphalangealis ízület

DKA: diabeteses ketoacidosis

DLBC: diffúz nagy B-sejtes lymphoma

D LCO : single breath tüdődiffúziós kapacitás

DLE: discoid lupus erythematosus

D– dermatomyositis

D– dorsomedialis

DMARD: disease-modifying anti-rheumatic drug

DMSA: dimerkaptoszukcinil sav (statikus veseszcintigráfiánál)

DMT1: vas transporter

DNCG: dinátrium chromoglycat

DNP: diabeteses neuropathia

DNS: dezoxiribonukleinsav

DOPA: dihidroxi-fenilalanin

DPA: D-penicilliamin

DPG: difoszfoglicerol

DPGN: diffúz proliferatív glomerulonephritis

DPI: dry powder inhaler

DPT: diphtheria-pertussis-tetanus

DPT-1: diabetes prevention trial – type 1

DR: diabeteses retinopathia

DSA: digitális szubtrakciós angiográfia

DTPA: dietilén-triamino-pentaacetát (dinamikus veseszcintigráfiánál)

DXA: dual X-ray absorptiometry

EAA: extrinsic allergiás alveolitis

EAggEC: enteroaggregatív E. coli

EBRT: external beam radiotherapy

EBT: elektronsugár-tomográfia

EBV: Epstein–Barr-vírus

EC: etilén-cisztein

ECD: etilén-cisztein dimer

ECP: eosinophil kationos fehérje

ECV: extracelluláris térfogat

EDIC: a DCCt-ben résztvett 1-es típusú cukorbetegek további követését feldolgozó tanulmány (Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications)

EDN: eosinophilekből származó neurotoxin

EDTA: etilén-diamin-tetraacetát

EEG: elektroenkefalográfia

EF: ejectiós frakció

EF: ernyőfénykép

EGF: epidermal growth factor

EGFR: epidermalis növekedési faktorreceptor

EHEC: enterohaemorrhagiás E. coli

EIA: enzyme Immunoassay

EIEC: enteroinvazív E. coli

EKG: elektrokardiogram

ELISA: enzimhez kötött immun assay (enzyme linked immunoadsorbent assay)

E– erythema migrans

EMA: endomysium elleni antitestek

EMG: elektromiográfia

EMI: elektromagnetikus interferencia

ENDIT: European Nicotinamide Diabetes Intervention Trial

ENG: elektroneurográfia

EP: eosinophil pneumonia

EPEC: enteropatogén E. coli

ERA: endothelin receptor antagonista

ERCP : endoszkópos retrográd kolangio-pankreatográfia

ERD: erozív refluxbetegség

ERPF: effective renal plasma flow

ERV: kilégzési residualis volumen

ES: extrasystole

ESB• széles spektrumú béta-laktamáz

ESRD: végstádiumú vesebetegség (end-stage renal disease)

EST: endoszkópos sphincterotomia

ESW• extracorporal shock wave lithotripsy

ET: eosinophil tüdőbetegség

ET: esszenciális thrombocythaemia

ETEC: enterotoxint termelő E. coli

EUS: endoszkópos ultrahangvizsgálat

EUS-FNAB: endoszkópos ultrahang által vezérelt vékonytű-aspirációs biopszia

EW-mag: Edinger–Westphal-mag

FA: zsírsav

FAB: French-American-British morfológiai osztályozás akut leukaemiákban

FACS: flow citometriás analízis

FAD: flavin adenin dinucleotid

FAP: familiáris adenomatosus polyposis

FCH• familiáris kombinált hyperlipoproteinaemia

FDG: fluoro-dezoxi-glükóz

FEV 1 : erőltetett exspiratoricus másodperctérfogat

FFA: szabad zsírsav (free fatty acid)

FFR: frakcionált flow reserve

FGFR3: a 3-as típusú fibroblast növekedési faktort kódoló gén

FGIV: felső GI rendszerből származó vérzés

FH: familiáris hypercholesterinaemia

FI: fúzió inhibitorok

FIC: familiáris intrahepaticus cholestasis

FiO 2 : belélegzett levegő oxigénkoncentrációjának aránya

FISH: fluoreszcens in situ hibridizációs módszer

FIV 1 : erőltetett belégzési másodperctérfogat

F• follicularis lymphoma

FLAG: fluoreszcens angiográfia

FLD: fludarabin

FL– fasciculus longitudinalis medialis

FMN: flavin mononucleotid

FNH: fokális nodularis hyperplasia

FOV: (választott) képmező (field of view)

FPGN: fokális proliferatív glomerulonephritis

FPLC: fast protein liquid chromatography

FR: formatio reticularis

FSGS: fokális szegmentális glomerulosclerosis

FSH: folliculusstimuláló hormon

FUO: ismeretlen eredetű láz (fever of unknown origin)

FVC: erőltetett vitális kapacitás

G6PD: glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz

GABA: gamma-aminovajsav (gamma-amino butyric acid)

GAD: glutaminsav-dekarboxiláz (glutaminacid dekarboxiláz)

GADA : glutaminsav-dekarboxiláz elleni antitest

GALT: béllel összefüggő nyirokszövet

GAPA: granulocyta alkalikus foszfatáz aktivitás

GCA: óriássejtes arteritis (giant cell arteritis)

G-CSF: granulocyta kolóniastimuláló faktor

GD– gesztációs diabetes mellitus

GE: gradiens echó

GEP: gastroenteropancreaticus

GFR : glomerularis filtrációs ráta

GGT: gamma-glutamil-transzamináz

GIP: gastric inhibitory peptide

GIP: glükózdependens inzulinotrop peptide

GIST: gastrointestinalis stromalis tumor

GIV: gastrointestinalis vérzés

GLP-1: glucagon-like peptide 1

GLUT-4: 4-es számú glükóztranszporter molekula

G– grand mal

GMB: glomerulus basalis membrán

GM-CSF: granulocyta-monocyta kolóniastimuláló faktor

GN: glomerulonephritis

GnRH: gonadotropin (releasing) felszabadító hormon

GORB: gastrooesophagealis refluxbetegség

GOT: glutamát-oxálacetát-transzamináz

GP: glomerulopathia

GPe: external segment of globus pallidums

GPI: glycophosphatidilinositol

GPi: internal segment of globus pallidum

GPT: glutamin piroszőlősav transzamináz

GRH: glükokortikoiddal gyógyítható hyperaldosterinismus

GRP : gastrin releasing peptide

GVHD: graft versus host betegség

GVHR: graft versus host reakció

H2RA: hisztamin H2-receptor antagonisták

HAART: kombinált antiretrovirális kezelés

HAMP: hepcidin gén

HANO: herediter angioneurotikus oedema

HAP: hospital acquired pneumonia

HAPO: hyperglykaemia és a terhesség kedvezőtlen kimenetele (hyperglycaemia and adverse pregnancy outcome)

HAQ: Health Assessment Questionnaire

HAV: hepatitis A-vírus

Hb: hemoglobin

HBcAG: hepatitis B core antigén

HBIG: hepatitis B immunglobulin

HBsAG: hepatitis B felszíni antigén

HBV: hepatitis B-vírus

HBxAG: hepatitis B-vírus fehérjéje elleni antigén

HCC: hepatocelluláris carcinoma

hCG: humán chorion gonadotropin

HC– hypertrophiás cardiomyopathia

HCV: hepatitis C-vírus

HD• high density lipoprotein

HDV: hepatitis D-vírus

HELLP-szindróma: haemolysis, emelkedett májenzimek, alacsony vérlemezkeszám (haemolysis elevated liver enzymes low platelet count syndrome)

HES : hypereosinophil szindróma

HEV: hepatitis E-vírus

HFE : haemochromatosis gén

HFRS: haemorrhagic fever with renal syndrome

hGH: növekedési hormon (human growth hormone)

HGP: a máj glükózkibocsátása (hepatic glucose production, nevezik hepatic glucose outputnak is)

HH: herediter haemochromatosis

HHS: hyperglykaemiás hyperosmolaris (nonketotikus) állapot (hyperglycemic hyperosmolar state)

HIDA: hepatobiliaris szcintigráfia

HIG: humán immunglobulin

HIT: heparin indukálta thrombocytopenia

HITT: HIT és thrombosis

HIV: humán immundeficiencia vírus

HJV: haemojuvelin

HLA: humán leukocytaantigén

HMG CoA: hidroxi metil glutaril CoA

HMPAO: hexametilén-propilénamin-oxim

HNF: hepaticus nukleáris faktor

HNPCC: herediter nonpolyposis colon carcinoma

HOC– hypertrophiás obstruktív cardiomyopathia

HP: hypersensitiv pneumonitis

hP• humán placentás laktogén

HPLC: nagy feloldóképességű folyadék kromatográfia (high performance liquid chromatography)

HPS: hantavírus pulmonary syndrome

HpSA: H. pylori székletantigén-vizsgálat

HPV: humán papillomavírus

HR: szívritmus

HRCT: nagy felbontású komputertomográfia (high resolution computertomographia)

HSG: hiszteroszalpingográfia

HSP: hősokkfehérje (heat shock protein)

HSP: Henoch–Schönlein-purpura

HSV: herpes simplex vírus

HTLP: hepaticus triglicerid lipáz

HTLV-I: Human T-cell Leukemia Virus

HUS : haemolyticus uraemiás szindróma

IA: instabil angina

IA-2A: tirozin-foszfatáz enzim intracytoplasmaticus része

IAA: inzulin autoantitest

IABP: intraaorticus ballonpumpa

IBD: gyulladásos bélbetegség (inflammatory bowel disease)

ICA: szigetsejt-cytoplasmaticus antitestek (islet cell antibody)

ICAB: instabil arteria coronaria betegség

ICAM-1: intracellularis adhéziós molekula 1

ICAM-2: intracellularis adhéziós molekula 2

ICD: beültethető cardioverter defibrillátor

ICT: intenzív inzulinkezelés (intensive conservative insulin treatment)

IDA: iminodiacetát

IDD– inzulindependens diabetes mellitus

IDF: Nemzetközi Diabetes Szövetség (International Diabetes Federation)

ID• intermediate density lipoprotein

IDU: injecting drug user

IE: infektív endocarditis

IE• intraepithelialis lymphocytaszám

IFA: intrinsic faktor ellenes antitestek

IFG: kóros éhomi plazmaglükózszint (impaired fasting glucose)

IFN: interferon

IFN-gamma: gamma-interferon

Ig: immunglobulin

IGF: inzulinszerű növekedési faktor (insulin-like growth factor)

IGT: csökkent glükóztolerancia (impaired glucose tolerance)

IIF: indirekt immunfluoreszcencia

II– idiopathiás gyulladásos myopathia (idiopathic inflammatory myopathy)

I• interleukin

INFγ és β: interferon γ és β

INH: isonicid

INR: international normalized ratio for prothrombin activity

IPAH: idiopathiás pulmonalis artéria hypertonia

IPF: idiopathiás tüdőfibrosis

IRA: infarct related artery

IREG1: ferroportin

IRMA: a retina rétegei között kialakuló érkárosodások, érlefűződések és elzáródások (intraretinal microvascular abnormalities)

IRSA: idiopathiás refrakter sideroblastos anaemia

IRV: belégzési residualis volumen

ISFC: International Societiy and Federation of Cardiology

ISZB: ischaemiás szívbetegség

ITP: immunthrombocytopeniás purpura

ITP: immunthrombocytopenia

IVGTT: intravénás glükóztolerancia-teszt

IVIG: intravénás immunglobulin

IVUS: intravascularis ultrahang

JAK: Janus kináz

JD– juvenilis dermatomyositis

JeA: jejunum elleni antitestek

JK: jobb kamra

JKKSZ: jobb kamrai kiáramlási szűkület

JP: jobb pitvar

JTSZB: jobb Tawara-szár-blokk

kamrai ES: kamrai extrasystole

kca• kilokalória

KCS: keratoconjunctivitis sicca

kDa: kilodalton

KF: kamrafibrilláció

KKR: komplementkötési reakció

K LCO : transzfer kapacitás (specifikus TLCO)

KN : karbamid-nitrogén

KT: kamrai tachycardia

KVI : kritikus végtagischaemia

LA: lupus antikoaguláns

LAD: balra deviáló tengely (szívvizsgálatnál) (left anterior descending artery)

LADA: latens felnőttkori autoimmun diabetes (latent autoimmune diabetes in adults)

LAP: leukocyta alkalikus foszfatáz

LCAT: lecitin koleszterin acil transzferáz

lcSSc: limitált cutan szisztémás sclerosis

LCV: lymphocytás choriomeningitis vírus

LDH: laktátdehidrogenáz

LD• low density lipoprotein

LES: alsó nyelőcső záróizom (lower esophageal sphincter)

LFA: leukocyte functional antigen

LG• Lown–Ganong–Levine-szindróma

LH: luteinizáló hormon

LIF: leukaemiás gátló faktor

LIP: lymphocytás interstitialis pneumonia

LMW: kis molekulatömegű

LMWH: kis molekulatömegű heparinok

LN: lupus nephritis

Lp(a) lipoprotein(a)

LPB: lipopolysaccharide-binding-protein

LP• lipoprotein-lipáz

LPS: lipopoliszacharid

LpX: lipoprotein X

LRP: LDL receptor related protein

LSBE: long-segment Barrett-oesophagus

LTD-4: leukotrién-D4

LTR: long terminal repeat

LTR-1: leukotrién-1

LVEDP: bal kamrai végdiastolés nyomás (left ventricular end-diastolic pressure)

MAA: makroaggregát albumin

MAC: membrán attak komplex

MAC: Mycobacterium avium komplex

MAG3: merkapto-acetil-triglicin

MAI: Mycobacterium avium intracellularis

MALT lymphoma: mucosa associated lymphatic tissue lymphoma

MAP: artériás közép-vérnyomásérték

MAT: multifocalis atrialis tachycardia

MAU: microalbuminuria

MBC: fő bázikus protein

MBC: minimális baktericid kombináció

MC4R: melanocortin 4 receptor

MCD: medullaris cystás vese

MCGN: mesangiocapillaris glomerulonephritis

MCH, MCHC: a vörösvérsejtek átlagos hemoglobintartalma, ill. koncentrációja (mean cell hemoglobin concentration)

MC• köpenysejtes lymphoma

MC• mucocutan leishmaniasis

MCP : metacarpophalangealis ízület

MCP-1: monocyta kemotaktikus protein-1

MCTD: kevert kötőszöveti betegség (mixed connective tissue disease)

MCV: a vörövérsejtek átlagos térfogata (fl)

MDCT: multidetektor CT-vizsgálat

MDI: metered dose inhaler

MDS: myelodysplasiás szindróma

MELD: Model for Endstage Liver Disease

MEOS: microsomalis etanoloxidációs rendszer

MET: metabolikus ekvivalens

MGG: May–Grünwald–Giemsa-féle festési eljárás

MGN: membranosus glomerulonephritis

MGUS: monoclonal gammopathy of uncertain significance

MHC: fő hisztokompatibilitási komplex

MIBG: meta-iodo-benzil-guanidin

MIC: minimális gátlókoncentráció

MIDD: maternaly inherited diabetes and deafness, anyai ágon öröklött diabetes és süketség

MII: többcsatornás intraluminalis impedancia

MJ: megajoule

MMC: migráló motoros komplex

MMEF: maximális középkilégzési áramlási sebesség

MMP: metalloproteináz

MODS: Multiple Organ Dysfunction Syndrome

MODY: maturity onset diabetes of the young

MPGN: membranoproliferatív glomerulonephritis

MPO: myelo-peroxidáz

MPR: multiplanaris

MPS: mitralis prolapsus szindróma

MPV: a vérlemezkék átlagos térfogata

MRA: MR-Angio

MRCP: MR-kolangio-pankreatográfia

MRI: mágneses magrezgés vizsgálat

mRNS: messenger ribonukleinsav

MRP2: multidrug resistance-associated protein 2

MRSA: methicillinrezisztens Staphylococcus

MS: mitralis stenosis

MSA: myositisspecifikus autoantitest

MSCT: multislice komputertomográfia

MTP: metatarsophalangealis ízület

MVO 2 : maximális oxigénfogyasztás

MVT: mélyvénás thrombosis

n. nervus

NA: noradrenalin

NAD: nikotinamid-adenin-dinukleotid

NADPH: nikotinamid-adenin dinukleotid foszfát

NAF• gyulladás nélküli zsírmáj

NAFLD: nem alkoholos zsírmájbetegség

NANC: nem kolinerg, nem adrenerg

NASH: nem alkoholos steatohepatitis

NBF: idegszöveti vérkeringés (nerve blood flow)

NB• nucleus basalis laesio

nCPAP: orron keresztüli lélegeztetés

NCV: idegvezetési sebesség (nerve conduction velocity)

NDC: nem differenciált collagenosis

NERD: nem erozív refluxbetegség

NGF: idegszöveti növekedési tényező (nerve growth factor)

NH 3 : ammónia

NH• non-Hodgkin-lymphoma

NIH: az USA Nemzeti Egészségügyi Intézete

NI– tuberculosist nem okozó mycobacterium

NK: természetes ölősejt (natural killer)

NKA: neurokinin A

NMS : neuroleptikum malignus szindróma

NNRTI: non-nukleozid reverz transzkriptáz inhibitorok

NO: nitrogén-monoxid

NOD: autoimmun diabetesre spontán hajlamos egértörzs (non-obese diabetic)

Non-Q-HI: nem transmuralis infarctus

Non-Q-MI: nem Q-hullámmal járó szívizominfarctus

NP: nephropathia

NPÉ: negatív prediktív érték

NPH: a juvenilis nephrophtisis kialakulásáért felelős gén

NPY: neuropeptid Y

NRE– nem REM alvásfázis

NRTI: nukleozid/nukleotid reverz transzkriptáz inhibitorok

NSAID: nem szteroid gyulladásgátló (non-steroidal anti-inflammatory drug)

NSCLC: nem kissejtes tüdőrák (non small cell lung cancer)

NSG: necrotizáló sarcoid granulomatosis

NST: nucleus subthalamicus

NSTEMI: ST-elevációval nem járó myocardialis infarctus

NTCP: Na+/taurokolát kotranszporter

nucl. nucleus

NUV: normocomplementaemiás urticaria vasculitis

NYHA: New York Heart Association

ODN: oligodinukleotid

OGTT: oralis glükóztolerancia-teszt

OS: nyitási kattanás (opening snap)

OSAH: obstruktív alvási apnoe/hypopnoe szindróma

OUP : obstruktív uropathia

PA: posteroanterior

PACO 2 : alveolaris szén-dioxid tenzió

PaCO 2 : artériás vér szén-dioxid nyomása

PAF: thrombocytaaktiváló faktor

PAH: pulmonalis artériás hypertonia

PAH: primer alveolaris hypoventilatio

PAI-1: plazminogén aktivátor-inhibitor-1

PAN: panarteritis nodosa

p-ANCA: perinukleáris antineutrophil cytoplasmaticus antitest

PAO 2 : alveolaris oxigén tenzió

PaO 2 : artériás vér oxigénnyomása

PAP: pulmonalis artériában uralkodó nyomás

PARP: poli- (ADP-ribóz) – polimeráz

PAS: polyendocrin autoimmun szindróma

PAS: perjódsavas Schiff-reakció (lymphoid citokémia)

PBC: primer biliaris cirrhosis

PBP: penicillinkötő fehérje (penicillin binding protein)

PC: fáziskontraszt (phase contrast)

PC: protein C

PCA: parietalis sejt ellenes antitesek

PCC: protrombin komplex koncentrátum

PCCD: familiáris progresszív szívblokk

PCI: percutan coronaria intervenció

PCP: Pneumocystis carinii pneumonia

PCP: polyarthritis chronica progressiva

PCR: percutan coronaria revascularisatio

PCR: polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction)

PCWP: pulmonalis capillaris éknyomás (pulmonary capillary wedge pressure)

PD: posterior descendens

PDA: perzisztáló ductus arteriosus

PDC: piruvátdehidrogenáz

PDE: foszfodiészteráz

PDG: preimplantációs genetikai diagnosztika

PDR: proliferatív diabeteses retinopathia

PEDF: pigment endothel eredetű tényező (pigment endothelial-derived factor)

PEEP: pozitív végexspirációs nyomású lélegeztetés

PEEP: pozitív kilégzési végnyomás

PEF: kilégzési csúcsáramlás

PEG: percutan endoszkópos gastrostoma

PE– protein-energia malnutritio

PET: pozitronemissziós tomográfia

PFH: a thrombocyták alfa-granulumaiban lévő heparinkötő fehérje

PGD-4: prosztaglandin-D4

PGDF: thrombocyta eredetű növekedési tényező (platelet derived growth factor)

PH: pulmonalis hypertonia

PHI: peptid hisztidin izoleucin

PH– hisztidin methionin peptid

PI: proteáz inhibitor

PI: protrombinidő

PID: kismedencei gyulladásos betegség (pelvic inflammatory disease)

PIG-A: a paroxysmusos nocturnalis haemoglobinuriában kóros horgonyzófehérje neve

PIP: proximalis interphalangealis

PJRT: paroxysmalis junctionalis reentry tachycardia

PK: piruvátkináz

PKC: protein kináz-C

PKD1: az autoszomális domináns polycystás vesebetegség 1-es típusáért felelős gén

PKD2: az autoszomális domináns polycystás vesebetegség 2-es típusáért felelős gén

PLP: pyridoxal foszfát

PM• progresszív multifokális leukoencephalopathia

PMN: polimorfonukleáris leukocyta

PMT: pacemaker közvetítette tachycardia

PNH: paroxysmalis nocturnalis haemoglobinuria

POMC: proopiomelanocortin; prekurzor fehérje

PP: pancreas polipeptid

PPAR-gamma: peroxiszóma proliferációját aktiváló gamma-receptor

PPAR-β: peroxiszóma proliferator receptor-béta

PPCD: professzív szívizom ingervezetési zavar

PPÉ: pozitív prediktív érték

PPH: primer pulmonalis hypertonia

PPI: protonpumpa inhibitorok

PPO: thrombocyta-peroxidáz (platelet peroxidase)

PR: pulmonalis regurgitatio

PR: parciális remisszió

PRA: plazmarenin-aktivitás

PR-intervallu– PR-szakasz

PRR: idegen mintázatot felismerő receptor (pattern recognition receptor)

PRV: policythaemia (rubra) vera

PS: pulmonalis stenosis

PSA: prostata-specifikus antigén

PSC: primer sclerotizáló cholangitis

PSE: portoszisztémás encephalopathia

PSG: percutan szonográf által vezérelt gastrostoma

PSS: progresszív szisztémás sclerosis

PSVT: paroxysmalis supraventricularis tachycardia

PT: protrombinidő

PTA: percutan transluminalis angioplasztika

PTC: transhepaticus kolangiográfia

PTCA: percutan transluminalis coronaria angioplastica

PTF: perctérfogat

PTH: parathormon

PTHrP: parathromonfüggő protein

PTI: parciális tromboplasztinidő

PTP: poszttranszfúziós purpura

ptx: pneumothorax

PV: polycythaemia vera

PVR: pulmonalis vascularis rezisztencia

PWP: pulmonalis artéria beékelődési nyomása

QMI: Q-hullámmal járó szívizominfarctus

RA: rheumatoid arthritis

RAA: renin-angiotenzin-aldoszteron

RAAS: renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer

RAEB: refrakter anaemia excesszív blasztokkal

RAGE: AGE receptor (receptor of AGE)

RANK: nukleáris kappa-B-receptor aktivátor

RANTES: regulated on activation normal T-cell expressed and secreted

RARS: refrakter anaemia ring szideroblasztokkal (korábban IRSA)

RAS: renin-angiotenzin rendszer

Raw: légúti áramlási ellenállás

RBC: ranitidin-bizmut-citrát

RBF : vese vérátfolyás (renal blood flow)

RCA: right coronary artery

R-CHOP: rituximab (anti-CD20 monoclonalis antitest) és CHOP kombinált adása

RC– restriktív cardiomyopathia

RCMD-RS: refrakter cytopenia több sejtvonal dysplasiájával, ring szideroblasztokkal

RDA: ramus descendens anterior

RDW: vvs-átmérő-megoszlás (red cell distribution width)

RE– rapid eye movement alvásfázis

RES: reticuloendothelialis rendszer (reticuloendothelial system)

RF: regurgitatiós frakció

RF: rheumafaktor

RFLP: restrikciós fragmentum hosszúság polimorfizmusa

RH: releasing hormon

RM• rhabdomyolysis

RNP: ribonukleáris protein

RNS: ribonukleinsav

ROI: reaktív oxigénintermedierek

ROPE: respiratory ordered phase encoding

RP: Raynaud-jelenség (Raynaud phenomen)

RPGN: rapid progresszív glomerulonephritis

RQ: respirációs kvóciens

RR: válaszarány (kezelésre)

RT: reverz transzkriptáz

RT-PCR: valós idejű (kvantitatív) PCR

RV: regurgitatiós volumen

RV: residualis térfogat

RVEDP: jobb kamrai végdiastolés nyomás (right ventricular end-diastolic pressure)

S/N ratio: jel/zaj arány (signal/noise ratio)

SACE: szérum angiotenzin konvertáz enzim

SAG: szérumalbumin/ascitesalbumin gradiens

SA– systolic anterior motion

SaO 2 : hemoglobin oxigén szaturáció

SARA: szexuálisan akvirált reaktív arthritis

SARS: severe acute respiratory syndrome

SAV: subarachnoidealis vérzés

SCID: súlyos kombinált immunhiányos állapot (severe combined immunodeficiency)

Scl70: scleroderma 70 antigén

SCLC: kissejtes tüdőrák (small cell lung carcinoma)

SCORE: Systematic Coronary Risk Evaluation

ScSD: sinuscsomó kóros működése

SD: standard deviáció

SE: spin echó

SeHCAT: selenium-75 labelled homotaurocholic acid test

SGOT: szérum-glutamin-aminotranszferáz

SGPT : szérum-glutamin piroszőlősav transzamináz

SHBG: sex hormone binding globulin

Shh: Sonic Hedgehog gén

SIADH: inadekvát ADH szekréciós szindróma

sIg: felszíni immunglobulin (surface immunglobulin)

SIRS: systemic inflammatory response syndrome

SIT: specifikus immunterápia

SK: sztreptokináz

SLE : szisztémás lupus erythematosus

SLPI: szérum leukoproteináz inhibitor

S– sclerosis multiplex

SMA: simaizom-ellenes antitest

SN: substantia nigra

SNP: single nucleotide polymorphism

SNRP: small nuclear ribonucleoprotein – associated polypeptid

SNRT: sinus node reentry tachycardia

SNSA: szeronegatív spondylarthropathia

SP: substance P

SPA: spondylitis ankylopoetica

SPECT: single photon emission computer tomography

SRB1: scavenger receptor B-1

SREBP: sterol regulatory element bindig protein

SRP: jelfelismerő részecske (signal recognition particle)

Ss: Sjögren-szindróma

SSA: Sjögren-szindrómával összefüggő A antigén

SSB: Sjögren-szindrómával összefüggő B antigén

SSBE: short-segment Barrett-oesophagus

SSc: szisztémás scleroderma

STAT: szignál transzdukció és transzkripció

STD: ST-depresszió

STD: szexuális úton közvetített betegségek

STDR: látást veszélyeztető diabeteses retinopathia (sight threatening diabetic retinopathy)

STEMI: ST-elevációval járó heveny szívizominfarctus

STH: szomatotrop hormon

STSS: streptococcus toxikus shock szindróma

SUD: hirtelen, váratlan halál (sudden unexpected death)

SVR: szisztémás vascularis rezisztencia

SVT: supraventricularis tachycardia

T1D– 1-es típusú diabetes

T2D– 2-es típusú diabetes

TAGG: thrombocytaaggregáció-gátló kezelés

tbc: Mycobacterium tuberculosis-fertőzés

TCR: T-sejt-receptor

Tct: thrombocyta

TDI: szöveti Doppler-technika

tDT: terminalis deoxinukleotidil transzferáz (lymphoid marker)

TE: toxoplasma encephalitis

TEE: transoesophagealis echokardiográfia

TF: szöveti alvadás faktor, inhibitora

TFPI: a TF inhibitora

TFR1: transzferrin-2 receptor

TFR2: transzferrin-2 receptor

TG: transzglutamináz

TGF: transzformáló növekedési faktor (transforming growth factor)

TGV: thoracalis gáztérfogat

Th: T-helper sejt

TI: tricuspidalis insufficientia

TI: trombinidő

TIA: tranzitorikus ischaemiás attak

TIMI: thrombolysis in myocardial infarction

TIMP: matrix metalloproteináz inhibitor

TIPS: transjugularis intrahepaticus portosystemás shunt

TLC: a tüdő teljes légzési kapacitása

TLR4: az a fehérje, ami felismeri az LPS-t

TLRs: toll-like receptors

TLS : tumorlysis szindróma

TMP + SMX: trimethoprim + sulfamethoxazol

TNF: tumornecrosis faktor

TNK-tPA: TNL szöveti plazminogén aktivátor

TN– tumor, nyirokcsomó, metasztázis

TOS: mellkaskimeneti szindrómák

tPA: szöveti plazminogén aktivátor

TPN: teljes parenteralis táplálás

TR: tricuspidalis regurgitatio

TR: repetíciós idő

Tr: szabályozó T-sejt

TRAP: tartarátrezisztens acid foszfatáz

TRH: thyreotropin felszabadító hormon

TS: tricuspidalis stenosis

TSC2: sclerosis tuberosáért felelős gén

TSH: thyreoidea-stimuláló hormon

TSP: total suspected particules

tTG: tissue transglutaminase

TTP: thromboticus thrombocytopeniás purpura

UC: ulcerative colitis

UCP: uncoupling protein

UDCA: urzodezoxikólsav

UDP : uridindifoszfát

UFH: frakcionálatlan heparin

UGT1: glukoronoziltranszferáz enzim

UH : ultrahangvizsgálat

UKPDS: United Kingdom Prospective Diabetes Study

UNOS: United Network for Organ Sharing

UV : urticaria vasculitis

: vegetatív állapot

VATS: videoasszisztált torakoszkópiás sebészet

VC: vitális kapacitás

VCA: vírus capsid antigén

VCAM-1: vascularis adhéziós molekula-1

VCI: vena cava inferior

VCO 2 : szén-dioxid-termelés

VE: légzési perctérfogat

VEGF: vascularis endothelialis növekedési faktor (vascular endothelial growth factor)

VIP: vasoactiv intestinalis peptid

VISA: vancomycin iránt mérsékelten érzékeny Staphylococcus aureus

VKG: vektorkardiográfia

V• visceralis leishmaniasis

VLD• nagyon alacsony denzitású lipoprotein (very low density lipoprotein)

VMA: vanilmandulasav

VNTR: variable number of tandem repeats

VO 2 : oxigénfogyasztás

VRE: vancomycinre rezisztens enterococcusok

VRSA: vancomycinre rezisztens Staphylococcus aureus

VSD: postinfarctusos kamrai septumdefektus

VTE: vénás thromboembolia

VUR: vesicoureteralis reflux

vvs: vörösvérsejt

vWB: von Willebrand-betegség

vWF: von Willebrand-fehérje

VZV: varicella zoster vírus

WDHA: watery diarrhoea-hypokalaemia-achlorhydria

WESDR: Wincosin Epidemiological Study on Diabetic Retinopathy

WHO: Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization)

WHR: csípő-derék hányados (waist hip ratio)

WPW: Wolff–Parkinson–White-szindróma

WU: Wood-egység

XLP: X-kromoszómához kapcsolódó lymphoproliterativ szindróma/betegség