Ugrás a tartalomhoz

Az orvosi élettan tankönyve

Attila, Fonyó (2011)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

1. fejezet - Köszönetnyilvánítás

1. fejezet - Köszönetnyilvánítás

Mint az eddigi kiadások során is, a jelen kiadást számos kollégám segítette megjegyzéseivel és tanácsaival. Ezúton köszönöm tanszéki utódaim, Hunyady László és Sp?t András, továbbá Czirják Gábor, Enyedi Péter, Geiszt Miklós, Kiss Levente, Jakus Zoltán, Lévai Magdolna, Szirmai Imre észrevételeit, tanácsait és javításait; külön ki kell emelnem Mócsai Attila szerepét, aki a készülő 26. fejezetet gondosan végignézte, és részleteiben „kivesézte”. Köszönöm továbbá, hogy régi kollégám, Kollai Márk most is rendelkezésre bocsátotta az Elektrokardiogram fejezetét. Különös hálával tartozom régi munkatársamnak, Ligeti Erzsébetnek, aki vállalta a könyv lektorálásának fáradtságos (és hálátlan) munkáját. Az ábrák előkészítésében Ükös Krisztina, továbbá az Élettani Intézet munkatársai közül Józan Jolán és Somogyi Tiborné (Klári) segített.

Külön köszönet illeti Bede Tamásnét a könyv tipográfiai munkálataiért, Bodor Zoltánt az ábrák művészi elkészítéséért, Cornides Ágnest a munka szerkesztői gondozásáért. A nyomdai előkészítés Dóczi Imre gondos munkáját dícséri. A Medicina Könyvkiadó Zrt. vezetője Farkasvölgyi Frigyesné, akivel két évtized során őszinte barátok lettünk, hosszú ideje támogatja tankönyvírói munkásságomat, és folyamatosan odafigyelve mindent megtesz, hogy a lehetőségekhez képest minél színvonalasabb és szebb kiadású könyv jelenjen meg.