Ugrás a tartalomhoz

A farmakológia alapjai

Klára, Gyires, Zsuzsanna, Fürst (2011)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

17. fejezet - XVII.Gyógyszerrendelés

17. fejezet - XVII.Gyógyszerrendelés

69. Gyógyszerek rendelése

70. A gyógyszerek rendelését és kiadását szabályozó legfontosabb jogi előírások

69. Gyógyszerek rendelése

Gyarmati Zsuzsanna, Tekes Kornélia

A recept

Az orvos írásbeli gyógyszerrendelését receptnek, vénynek nevezzük. A szabály szerint kiállított vény okirat, amelynek a törvény előtt bizonyító ereje van. Ezért tintával írottnak, olvashatónak és egyértelműnek kell lennie.

A recept formailag öt részből áll:

1. Az invocatio (megszólítás) egy szót tartalmaz: Rp. = recipe (végy).

2. Praescriptio seu ordinatio (utasítás vagy előírás). Ez a rész tartalmazza a gyógyszerek neveit (mindegyiket új sorban, nagy kezdőbetűvel, hivatalos gyógyszerkönyvi formában, genitivus partitivusban); mennyiségeiket (új sorban, kis betűvel, aláhúzva, accusativusban) és a gyógyszer elkészítésére vonatkozó utasításokat. Először a fő hatású szert (remedium cardinale) írjuk, majd az adjuvánsokat és végül az ízjavítókat (corrigentes). A vivőanyag minőségét és menynyiségét általában helyesebb a gyógyszerészre bízni; ilyenkor vehiculi qu. s. (quantum satis = amennyi szükséges) formulát használjuk.

A tömegmennyiségeket arab számokkal, grammban, a tizedesvessző kiírásával rendeljük. Nem erős hatású szereknél elegendő a mennyiséget csak számmal jelölni, de erős hatású szereknél feltétlenül ki kell írni betűkkel is. Cseppet, darabot stb. római számokkal jelölünk. Amennyiben két vagy több szerből azonos mennyiséget rendelünk, egymás alá írjuk és aa = ana (azonos mennyiség) jelölést használunk.

Ha az egyszeri adagnál vagy a napi adagnál nagyobb mennyiséget akarunk rendelni, mint a maximálisan megengedett egyszeri, illetve napi dózis (például morphinhoz hozzászokott betegnek kábító fájdalomcsillapítót), akkor a mennyiséget feltétlenül kiírjuk betűvel is, és külön kézjegyünkkel látjuk el (parafálás).

A receptben használatos, zárójelben megadott tömegmennyiségek rövidítése egyes, illetve többes számban: gramm (gma, gta), centigramm (cgma, cgta), milligramm (mgma, mgta), mikrogramm (mikrogma, mikrogta)].

A gyógyszer elkészítésére vonatkozó utasítás M. (misce = keverd) jellel kezdődik, majd a kívánt gyógyszerforma következik, végül a rendelt mennyiség.

A D. (da, detur = add, adassék) után megnevezhetjük az üveget, dobozt, fiolát stb., melyben az elkészített gyógyszer kiadását kívánjuk, de általában ezt sem kell külön megjelölni.

3. A signatura utasítás a beteg számára; S. (signa = jelöld) kezdődik, majd a beteg anyanyelvén, számára érthető módon röviden és világosan leírjuk a gyógyszer alkalmazását (naponta hányszor, mennyit stb.). A hosszabb, komplikáltabb utasításokat külön lapra írjuk. Ha az orvos saját maga alkalmazza a gyógyszert, akkor suo nomine (saját nevén), az orvos kezéhez (O.K.) utasítással látja el (például injekciók).

4. A subscriptio az orvos aláírását, a dátumot, valamint az esetleges megjegyzéseket (például statim, cito, periculum in mora; azonnal, gyorsan, a késedelem veszélyes) tartalmazza.

5. Az adscriptio a gyógyszerész feljegyzései (segédanyagok, ár stb.).

A receptben megengedett leggyakrabban használt rövidítések:

aa.ana; egyenlő mennyiség

ad libit.ad libitum; tetszés szerint

ad scat.ad scatulam; dobozban

ad us ext.ad usum externum; külsőleg

ad us prop.ad usum proprium; saját részemre

ad us vet.ad usum veterinarium; állatgyógyászati célokra

ad vitr.fusc.ad vitrum fuscum; sötét üvegben

caps. amyl.capsulae amylacease; ostyatokok

caps. gel. op.capsulae gelatinosae operculatae; zselatintokok

conc.concentratus; tömény

concentratiss.concentratissimus; legtöményebb

cont.continentes; tartalmazók

D.da, detur, dentur; adj, adassék, adassanak

d.in.vitr.gut.da in vitro guttatorio; add ki csepegtető üvegben

dent.tal.dos.dentur tales doses; adassanak ugyanilyen adagok

d.s.sign.ven.da sub signo veneni; lásd el méregjelzéssel

dec.decoctum; főzet

dil.dilutus; hígított

disp.dispensetur; osztassék szét

div.divide; oszd szét

emuls.emulsio

empl.emplastrum; tapasz

extr.fl.extractum fluidum; folyékony extraktum

FoNoFormulae Normales; Szabványos Vényminták

gta.grammata; grammok

gtt.gutta, guttae; csepp, cseppek

inf.infusum; forrázat

inhal.inhalasolum; permetre való folyadék

lag. orig.lagoenam originalem; eredeti üveget

lin.linimentum; kenet

M.misce, misceantur; keverd, kevertessék

MDS.misce, da, signa; keverd, add és jelezd

mass. pil.massa pilulae; pilulamassza

ne rep.ne repetetur; ne ismételd

qu.s.quantum satis; amennyi szükséges

Rp.recipe; vény; végy

rep.repetetur; ismételtessék

rhiz.rhizoma; gyökértörzs

S.signa, signetur; jelezd, jeleztessék

s.seu; vagy

seu syn.seu synonima; vagy más azonos összetételű gyógyszer

seu sim.seu similia; vagy más hasonló gyógyszer

sicc.siccum; száraz

sol.solutio; oldat

solv.solve; oldd fel

vet.veterinarius; állatgyógyászati

A gyógyszerek hatáserősségét megkülönböztető jelek. A Gyógyszerkönyv a gyógyszerek hatáserősségére, korlátozott adagolására utaló és emiatt a többi gyógyszertől elkülönítve tartandó ún. „erős hatású” gyógyszereket a cikkelyek fő címe előtt +-tel, illetve az altatószereket +-tel, a méregszekrényben tartandó gyógyszereket ++-tel, illetve a méregszekrényben elkülönítve tartandó kábítószereket ++-tel jelöli meg.

A törzskönyvbe bejegyzett embergyógyászati készítmények hatáserősségének jelzését az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) állapítja meg. Ezek eltartásának részleteit külön rendelkezés szabályozza.

A +-tel, +-tel, ++-tel és ++-tel jelzett gyógyszerek rendelését és kiadását A Gyógyszerek adagolása című fejezetben foglaltakon kívül külön rendelkezések is szabályozzák.

Receptformák. Ha az orvos maga állítja össze a receptet, magisztrális gyógyszerrendelésről (formula magistralis) beszélünk.

Magisztrális gyógyszer: az a gyógyszerkészítmény, amelyet a gyógyszerész a gyógyszertárban a Magyar, illetve Európai Gyógyszerkönyv (a továbbiakban: Gyógyszerkönyv) vagy a Szabványos Vényminta Gyűjtemény (Fo-No) (a továbbiakban: Vényminta Gyűjtemény) rendelkezései alapján, orvosi előírásra vagy a Gyógyszerkönyv szerint saját kezdeményezésére készít és a gyógyszertár által ellátott betegek kezelésére szolgál.

A gyógyszerkönyvi készítmények rendelési formája a Formulaofficinalis. Ilyen esetben a gyógyszer nevének és mennyiségének megadása elegendő.

A gyakran használt, jól bevált magisztrális gyógyszerek receptgyűjteménye a Formulae Normales (FoNo, VI. kiadás, 1987.). Ezeket a készítményeket a FoNo szerinti névvel vagy az ott feltüntetett rövidítéssel és az adag megjelölésével (dosim = egy adag, doses = több adag) rendeljük. Például:

Rp.

Pulveris antispasmodolorici

FoNo. dosim unam (I) : D.S. 1–3 × 1 port

A „Formulae Normales” és a „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére” az orvosi nyilvántartásba vételkor, a területileg illetékes Önkormányzat Egészségügyi Osztályán vehető át.

Magisztrális gyógyszerrendelés

Szilárd, lágy és folyékony gyógyszerformákat különböztetünk meg.

Szilárd gyógyszerformák

Porok (pulveres). Különböző szemcsenagyságúak lehetnek, külső és belső használatra. Külsőleg hintőpor (pulv. sparsorius), fogpor (pulv. dentifricus), befújni való por (pulv. insufflatorius) említhető. Ezek osztatlanok, de belsőleg rendelt porokat is felírhatunk osztatlanul – ilyenkor az adagolás (például késhegynyi, csapott kanálnyi) csak hozzávetőleges mennyiséget jelent. Két keresztes szert belsőleg csak osztottan rendelhetünk, ilyenkor a gyógyszerész minden adagot külön csomagol.

Rp.

Hexachloropheni

gma semis (0,5)

Talci

ad gta quinquaginta (50,0)

M.f. pulvis

D. ad scatulam

S.: Külsőleg. Hintőpor

Rp.

Belladonnae folii extracti sicci

cgta triginta (0,30)

Magnesii oxidi levis

Natrii hydrogencarbouatis

ad gta viginti quinque (25,0)

M.f. pulvis

D. ad scatulam

S.: Naponta 3-szor 1 csapott kávéskanálnyit kevés vízben elkeverve bevenni

Osztott porok rendelésekor először felírjuk az egyszeri adagot (dosis singularis). M.f. pulv. (misce fiat pulvis = keverd porrá) formulával adunk utasítást az elkészítésére. Ezután Dent. tal. dos. No decem (X) (Dentur tales doses = adj tíz darab ilyen port) rendeljük meg a kívánt számú adagot.

Rp.

Coffeini

cgta septem (0,07)

Paracetamoli

cgta viginti (0,20)

Aminophenazoni

cgta triginta (0,30)

M.f. pulvis

Dentur tales doses No decem (X)

S.: Fájdalom esetén 1 port bevenni, maximum 4 × 1 port

Porokban ízjavítónak – elsősorban gyermekeknél – saccharosumot, eleosaccharosumot, nedvszívó anyagokhoz saccharum lacticumot, az esetleges elfolyósodás meggátlására keményítőt (amylum solani) rendelhetünk. Használhatjuk az ún. dividáló formát is, amikor az anyagok összmennyiségét írjuk fel, majd a megfelelő számú adagra osztatjuk szét.

Rp.

Coffeini

cgta septuaginta (0,70)

Paracetamoli

gta duo (2,0)

Aminophenazoni

gta tria (3,0)

M.f. pulvis

Divide in doses aequales No. decem (X)

D. ad scatulam

S.: Fájdalom esetén egy port bevenni, maximum 4 × 1 port

Rossz ízű anyagokat ostyában (da cum hostiis) vagy kapszulában (daad capsulas amylaceas) érdemes rendelni.

Pilulák (pilulae). Kis adagban hatékony, huzamosabb ideig használt, nem romlandó gyógyszerek számára. A pilulavehiculum megválasztását általában a gyógyszerészre bízzuk (például amylum liquefactum, glucosum, pulvis, illetve extractum liquiritiae, mucilago tragacanthae).

Rp.

Atropini sulfatis

microgta trecenta (0,0003)

Papaverini hydrochloridi

cgta quinque (0,05)

Vehiculi

quantum satis

ut fiat lege artis pilula

Dentur tales doses No triginta (XXX)

D. ad scatulam

S.: Naponta 3-szor 1 pilulát étkezés előtt bevenni

Az itt szereplő ut fiat lege artis pilula (ut f.l.a. pilula) egyenértékű az M.f. pilula kifejezéssel. Természetesen ezt a receptet is felírhatjuk dividálva.

Rp.

Atropini sulfatis

mgta novem (0,009)

Papaverinii chlorati

gta unum et semis (1,50)

Vehiculi

quantum satis

ut fiant lege artis pilulae No triginta (XXX)

D. ad scatulam

S. Naponta 3-szor 1 pilulát étkezés előtt bevenni

Kúpok (suppositoria). Testhőmérsékleten meglágyuló gyógyszerforma. A felszívódott hatóanyag a plexus haemorrhoidalison keresztül közvetlenül a v. cava inf. rendszerébe kerül. A vivőanyag legtöbbször adeps solidus vagy butyrum cacao, de itt is elegendő vehiculum quantum satis-t írni.

Rp.

Coffeini

cgta decem (0,10)

Metamizoli natrici

gma semis (0,50)

Vehiculi

quantum satis

M.f. suppositorium.

Dentur tales doses No sex (VI)

D. ad scatulam

S.: Fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor. Hűvös helyen tartandó

Hasonlóképpen rendelhetünk tablettát (magisztrálisan lehetőleg ne), hüvelygolyót, edző- és húgycsőpálcikát. Szilárd gyógyszeralakok még a teák, a granulumok.

Lágy gyógyszerformák

Kenőcs (unguentum). Bőr, nyálkahártya kezelésére alkalmas; a szilárd vagy folyékony hatóanyag rendszerint zsírnemű alapanyagban van oldva vagy elkeverve. A rendelt összmennyiség az alkalmazás helyétől függően lehet 5–10 g (szemkenőcs) és 200–300 g is (egész testre). Először a hatóanyagokat írjuk fel (mennyiségüket a kívánt %-os koncentrációjuk és a kenőcs össztömege alapján számítjuk ki), majd a vehiculumot ad gta kifejezést írva a megfelelő összmennyiségre kiegészíttetjük.

Rp.

Lidocaini

Bismuthi subgallitis

aa gta duo (2,0)

Unguenti macrogoli

ad gta viginti (20,0)

M.f. unguentum

D.S.: Külsőleg, kenőcs

Paszta (pasta). A 25%-nál több szárazanyagot tartalmazó kenőcsöt pasztának nevezzük.

Folyékony gyógyszerformák

Oldat (solutio). Ha belsőleg rendeljük, kanalas orvosságnak nevezzük, külsőleg öblögető, lemosó, ecsetelő stb. szerek. Belsőleg általában kanalanként adagoljuk; egy kávéskanál kb. 5, egy gyermekkanál 10, egy evőkanál 15 g vizes oldatot tartalmazhat. Felírásakor először kiszámítjuk a gyógyszerek összmennyiségét a kívánt singularis dosisnak és adagszámnak megfelelően, és ezt egészíttetjük ki ad gta kifejezéssel desztillált vízzel az adagolás módjának (kanálnagyság) megfelelő összmennyiségre. Ízjavítónak általában sirupus simplexet használunk, ez az összmennyiség 15–20%-a lehet.

Rp.

Codeini hydrochloridi

cgta viginti (0,2)

Aminophenazoni

gta tria (3,0)

Sirupi aurantii

gta triginta (30,0)

Aquae destillatae

ad gta centum et quinquaginta (150,0)

M.f. solutio

D.S.: Naponta 3-szor 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni

Rázókeverék (suspensio) és emulzió (emulsio). Vízben oldhatatlan szilárd, illetve folyékony hatóanyagokat tartalmaznak.

Rp.

Benzocaini

gta tria (3,0)

Mucilaginis methylcellulosi

gta. quadraginta (40,0)

Sirupi simplicis

ad gta centum (100,0)

M.f. suspensio

D. ad vitrum fuscum

S.: Használat előtt felrázandó. 2–3 óránként 1 kávéskanálnyit a szájba venni és lassan szopogatva lenyelni.

A mixtura egy vagy több oldószerben többféle oldott hatóanyagot tartalmaz.

Csepp (gutta): az ún. normál csepegtető üvegben (3 mm átmérőjű kerek cseppentőfelület) a desztillált víz 20 cseppje = 1 g (egyéb oldószerek cseppszámát lásd FoNo VI. 452. oldal).

Belsőleg rendelt cseppekre a kanalas orvosságoknál leírtak érvényesek. Írhatunk da cum pipetta vagy da in vitr. gutt. (in vitroguttatorio = add csepegtetős üvegben) utasítást.

Rp.

Ethylmorphini hydrochloridi

cgta viginti (0,20)

Aquae puviticatae

ad gta decem (10,0)

M.f. solutio

D. ad vitrum fuscum cum pipetta

S.: Naponta 3-szor 15–20 cseppet kevés vízben bevenni

A külsőleg rendelt cseppek közé tartoznak a szemcseppek, a fülcseppek, az orrcseppek. A szemcseppek (oculogutta) rendelésekor atropinhoz, ethylmorphinhoz,pilocarpinhoz és ephedrinhez, homatropinhoz, metylhomatropinhoz, scopolaminhoz Solutio ophthalmica cum benzalkonio, antibiotikumhoz és Ag-készítményekhezAqua destillata pro injectione, a többi szemcsepphez Solvens prooculoguttis cum thiomersalo alapoldatot rendelünk. Mint minden külsőleg használt szernél, a hatóanyag mennyiségét a szükséges koncentrációból és az összmennyiségből tudjuk kiszámítani.

Rp.

Pilocarpini hydrochloridi

cgta decem (0,10)

Solutionis ophthalmicae cum benzalkonio

ad gta quinque (5,0)

M.f. oculogutta

D.in vitro guttatorio

D. sub signo veneni

S.: Külsőleg. Szemcsepp. A felbontástól számítva 1 hétig használható

Gyári készítmények rendelése

A készítmény formáját, majd gyári nevét írjuk. Legegyszerűbb eredeti csomagolásban rendelni (scatula originalis, phiola originalis, tubula originalis, lagoena originalis), de kérhetünk meghatározott számú tablettát vagy ampullát is. Ha azonos néven több, különböző mennyiségű hatóanyagot tartalmazó készítmény van forgalomban, akkor külön fel kell tüntetni, hogy melyiket rendeljük, ellenkező esetben a gyógyszerész a legkevesebb hatóanyagot tartalmazót adja ki. Követendő sorrend a koncentráció, a volumen, majd a darabszám megadása.

Rp.

Tabl. Augmentin Duo 1 g

scat. orig. No unam (I)

D.S.: 2 × 1 tabl.

Rp.

Sol. Ergam

lag. orig. No unam (I)

D.S.: 2–3 × 10–20 csepp

Rp.

Inj. Lidocain 2%

Ampullas No. decem (X)

continentes millilitres decem (10 ml)

D.S.: Suo nomine. Az orvos kezéhez

Rp.

Supp. Indometacinum 50 mg

scat. orig. No unam (I)

D.S.: Naponta 1 kúpot

Rp.

Nitroderm TTS 5 tapasz

scat. orig. No. unam (I)

D.S.: utasítás szerint

Rp.

Aerosol Berodual

lag. orig. No. unam (I)

D.S.: Naponta 2–3 × 1 ml

Amennyiben a készítmény hatóanyag-tartalma nemzetközi egységekben (NE, unitates internationales) van megadva, úgy ezt tüntetjük fel.

Rp.

Inj. Penicillin 1 000 000 NE

Amp. No tres (III)

D.S.: Suo nomine. Az orvos kezéhez