Ugrás a tartalomhoz

A farmakológia alapjai

Klára, Gyires, Zsuzsanna, Fürst (2011)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

Előszó a második kiadáshoz

Előszó a második kiadáshoz

Tisztelt Olvasó!

2007-ben jelent meg a Farmakológia című tankönyv/kézikönyv.

Három év a farmakológia fejlődését, változását tekintve sok is, kevés is. Számos új vegyület jelent meg, miközben több gyógyszer alkalmazása visszaszorult. A molekuláris gyógyszercélpontok elterjedése, a transzportfehérjék jelentőségének újraértelmezése, a biológiai hatóanyagok megjelenése, a sejtterápia térhódítása új szemléletmód kialakítását, helyenként új szakmai nyelv használatát tette szükségessé. Szükségessé vált továbbá számos ismert gyógyszer hatásmódjának újraértelmezése is a tudomány haladásának tükrében. Teret adtunk a leghaladóbb irányzatok – a farmakogenetika, a személyre szabott orvoslás új irányvonalainak – kifejtéséhez. Ugyanakkor az is tény, hogy számos jól bevált, hatékony vegyület továbbra is forgalomban van, kiállta az idő próbáját, hatásmechanizmusa jól definiált, ma is érvényes. A könyv is ezt a kettőséget tükrözi, míg néhány fejezet igen alapos átdolgozásra szorult, addig a fejezetek egy része csak kisebb javításokat igényelt.

Keveset változott a könyv struktúrája, hiszen az a tradicionálisan kialakított didaktikus szemléletre épül. Terjedelme – bár szándékunk szerint rövidíteni szerettük volna – az előző kiadáséhoz hasonló.

Mint az előzőkben, ez esetben is szakszerű, érthető, olvasmányos fogalmazásra törekedtünk.

Az előző kiadáshoz hasonlóan az információk részletességét, mélységét valahol a tankönyv és a kézikönyv között határoztuk meg, mivel magyar nyelven nincs hasonló témájú kézikönyv. Ezért kis betűs szedéssel igyekeztünk a többlet tudásanyagot megjeleníteni, hogy azok számára is vonzóvá tegyük a könyvet, akik nem csupán egyetemi tanulmányaik folyamán kívánják forgatni.

Teljesen megújult a könyv megjelenési formája. Első ízben a magyar farmakológiai/gyógyszertani tankönyvek történetében, puha fedéllel és ennek megfelelő nagyfinomságú lapok felhasználásával készült.

A könyv címe a korábbi Farmakológia helyett A farmakológia alapjai. Ezzel is kívánjuk hangsúlyozni, hogy a könyv elsősorban a gyógyszerek hatásmódjára és az ezeken alapuló, illetve ezektől független fő- és mellékhatásokra koncentrál – bár természetesen kitér a gyógyszerek klinikai felhasználásának lehetőségeire is. A Kerpel-Fronius Sándor szerkesztésében (és a jelen könyv szerkesztőinek társszerkesztésében) korábban megjelent II. kötet, a Farmakoterápia című tankönyv elsődleges célja épp a hatóanyagok klinikai szempontok szerinti tárgyalása. E kötet második kiadásának előkészítése Farmakoterápia és klinikai farmakológia címmel szintén folyamatban van.

A tankönyvben következetesen a generikus (nemzetközi) neveket használjuk, a gyakorló orvosok (és a jövő orvosai) számára nyújtott segítségként viszont az aktuális Gyógyszerkompendium kivonatát (az ATC kódok alapján összeállított, hazánkban forgalmazott gyógyszerek listáját), valamint a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben megjelent magisztrálisan felírható, gyakrabban alkalmazott hatóanyagok és hordozóanyagok (vehiculumok) listáját is csatoljuk, amelyek egyben az Európai Unióban is a hivatalos nevek.

A rövidítések listája – mellyel a jelen kiadás bővült – a tankönyv végén található. Ennek a listának az összeállításakor a tanulás könnyítése vezérelte a szerkesztőket, hisz a számos jól ismert rövidítés mellett újabb, kevéssé ismert és alkalmazott rövidítések jelentek meg az utóbbi évek során. A rövidítések magyarázatánál feltüntettük az eredeti (többnyire angol) kifejezést és az esetek többségében a magyar megfelelőjét is, sajnos néhány esetben a magyar fordítás értelemzavaró lett volna, ezeknél ettől eltekintettünk.

Köszönetet mondunk valamennyi szerzőtársunknak az alapos, gondos munkát tükröző, korszerű fejezetekért, a Medicina Könyvkiadó munkatársainak odaadó, együttműködő hozzáállásáért, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet valamennyi munkatársának, akik a rajzok elkészítésében, a fejezetek bírálatában, a hibák kiküszöbölésében önzetlenül részt vettek. Köszönet illeti Mahmoud Al-Khrasani munkatársunkat, aki a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv alapján a már említett hatóanyaglistát összeállította. Külön köszönetünket fejezzük ki a UBM Medica Magyarország Kft.-nek, hogy a forgalomban levő gyógyszerkészítmények nemzetközi szabadnév szerinti tárgymutatójának, INN és ATC szerinti besorolásának szövegét (mely a könyvhöz mellékelve külön füzetben jelenik meg) rendelkezésünkre bocsátotta.

Reményeink szerint egy sok tekintetben megújult, a legújabb ismereteket tartalmazó, modern szemléletű könyv került a könyvesboltok polcaira, mely kielégíti mind a hallgatók, mind pedig a gyakorló orvosok, kutatók igényeit, elvárásait.

Budapest, 2011. januárGyires Klára–Fürst Zsuzsanna

A könyv szerzői

BARTHÓ LORÁND

tanszékvezető egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

BÁNHEGYI DÉNES

egyetemi tanár

Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház–Rendelőintézet

ERDÉLYI DÁNIEL

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Intézet

FALUS ANDRÁS

tanszékvezető egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Intézet

FERDINANDY PÉTER

egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Biokémiai Intézet

FRIEDMANN TAMÁS

egyetemi adjunktus

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

FÜRST ZSUZSANNA

egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

GREGUS ZOLTÁN

egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

GYARMATI ZSUZSANNA

egyetemi adjunktus

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

GYIRES KLÁRA

tanszékvezető egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

JENEY ANDRÁS

ny. egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

KÁRPÁTI SAROLTA

egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

KECSKEMÉTI VALÉRIA

ny. egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

KELEMEN KÁROLY

ny. egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

KERPEL-FRONIUS SÁNDOR

egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

KIRÁLY KORNÉL

egyetemi tanársegéd

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

KISS JÁNOS

tudományos főmunkatárs

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet

KOPA ZSOLT

főorvos

Állami Egészségügyi Központ, Urológiai Osztály

KOVÁCS PÉTER

egyetemi tanár

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

KÖLES LÁSZLÓ

egyetemi adjunktus

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

KRALOVÁNSZKY JUDIT

tudományos osztályvezető

Országos Onkológiai Intézet

LAKATOS PÉTER

egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

I. Belgyógyászati Klinika

LEPRÁN ISTVÁN

egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

LUDWIG ENDRE

egyetemi tanár

Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház–Rendelőintézet

MAGYAR KÁLMÁN

Professor Emeritus

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Gyógyszerhatástani Intézet

MAKARA GÁBOR

egyetemi tanár

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet

PAPP GYÖRGY

főorvos

Állami Egészségügyi Központ

Urológiai Osztály

PAPP GYULA

Professor Emeritus

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

PETHŐ GÁBOR

egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

PINTÉR ERIKA

egyetemi docens

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

RÁCZ KÁROLY

egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

II. Belgyógyászati Klinika

RIBA PÁL

egyetemi adjunktus

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

RÓNAI ANDRÁS

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

SPERLÁGH BEÁTA

tudományos igazgatóhelyettes

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet

SZABÓ CSABA

egyetemi tanár

University of Medicine and Dentistry of New Jersey

Department of Surgery, Newark, USA

SZALKA ANDRÁS

egyetemi tanár

Fővárosi Önkormányzat

Szent Imre Kórház

SZEBENI ANDREA

egyetemi tanársegéd

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

SZILVÁSSY ZOLTÁN

tanszékvezető egyetemi tanár

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

SZOLCSÁNYI JÁNOS

egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

SZÖKŐ ÉVA

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Gyógyszerhatástani Intézet

TEKES KORNÉLIA

egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Gyógyszerhatástani Intézet

TIMÁR JÚLIA

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

TÓTHFALUSI LÁSZLÓ

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Gyógyszerhatástani Intézet

VARRÓ ANDRÁS

tanszékvezető egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

VIZI E. SZILVESZTER

Professor Emeritus

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet

zádori zoltán

egyetemi adjunktus

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

ZELLES TIBOR

tudományos főmunkatárs

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet