Ugrás a tartalomhoz

Funkcionális anatómia I.

János, Szentágothai, Miklós, Réthelyi (2006)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

3.4. EMBERFAJTÁK

3.4. EMBERFAJTÁK

A ma élő emberek kétségtelenül azonos biológiai fajhoz (species) tartoznak. Ezen belül eltérő morfológiai bélyegek alapján három fő rasszkört – europid, mongoloid és negrid – lehet megkülönböztetni, valamint ezektől néhány ősibb bélyeg alapján különváló apróbb csoportot.

A három fő rasszkör különbségei körülbelül az állatrendszertan fajon belüli „varietas” kategóriájának, az egyes körökön belüli tájfajták pedig a „forma” kategóriának felelnek meg. A három fő rasszkör különböző irány, de körülbelül egyszintű, és a filogenezis (itt helyesebben: antropogenezis) általános irányát nézveprogresszív specializálódás eredménye. Mindhárom fő rasszkör egyes mellékhajtásait aránylag számosabb ősi bélyegük alapján külön kell választanunk. Ilyen – nem egészen helyesen, mert bizonyos fokú értékítéletet tartalmazó kifejezés – primitív (talán helyesebb volna az, ősibb típus elnevezés) emberfajták az europid kör oldalhajtásaként felfogható kelet-ázsiai aino és indiai veddid fajták, valamint a negrid körhöz közelebb álló bushman és ausztraloid fajták.

A különböző emberfajták, különösen pedig az emberiség messze túlnyomó részét képező három fő rasszkör közötti bármilyen értékítéleti különbségtétel mind általános, kultúrtörténeti és társadalomtudományi, mind pedig természettudományi abszurdum, és kizárólag a gyarmati és egyéb típusú kizsákmányolás alig kendőzött ideológiai támasza.

Ha pl. az e szempontból felhasználható testi bélyegek ősibb vagy progresszív differenciált voltát értékelve összehasonlítást tennénk, csaknem bizonyos, hogy nem az europid, hanem valószínűleg a negrid fajták kerülnének ki elsőként mint a legerősebben és legspecializáltabban „emberi” irányban differenciált csoport; szomatikusan épp az europid rasszkörben sok az aránylag ősibb bélyeg (pl. erős szőrzet).