Ugrás a tartalomhoz

Gyermekgyógyászat

László, Maródi (2013)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

4. fejezet - Rövidítések

4. fejezet - Rövidítések

A: adenin

a.: arteria

ABR: Auditory Brain stem Response

ACT: adenylat-cyclas-toxin

ACTH: adrenocorticotrop hormon, adrenokortikotrop hormon, kortikotropin, corticotropin, corticotrophin

AD: autoszomális domináns (öröklődés)

ADA: adenozin-dezamináz

ADAM: (tünet-együttes) amniotic deformity, adhesion, mutilation

ADCC: antitestdependens sejtközvetített cytotoxicitas

ADH: antidiureticus hormon

AFP: alfa-foetoprotein

AHO: Albright-féle hereditaer osteodystrophia

AIDS: acquired immunodeficiency syndrome, szerzett immunhiányos syndroma

AIHA: autoimmun haemolyticus anaemia

AIRE: autoimmun regulátor

AIS: androgen inszenzitivitás syndroma

ALD: adrenoleukodystrophia

ALL: akut lymphoblastos leukaemia

ALTE: apparent Life Threatening Event

AME: Apparent mineralocorticoid excess

AMH: Müller-cső-gátló hormon

AML: akut myeloid leukaemia

AMN: adrenomyeloneuropathia

ANA: antinuclearis antitest

ANCA: antineutrophil citoplazma antitest

ANF: antinuclearis faktor

ANLL: akut, nem lymphoid leukaemia

AoIr: aortaív interruptio

AoS: aortastenosis

APCC: aktivált prothrombin komplex aktivátor

APECED: autoimmun polyendocrinopathia, candidiasis, ectodermalis dysplasia (syndroma).

APRV: airway pressure release ventilation, légúti nyomást felengedő lélegeztetés

APSGN: akut poststreptococcalis glomerulonephritis

APTI, aPTI: aktivált parciális thromboplastinidő, aktivált részleges tromboplasztinidő

AR: autoszomális recesszív (öröklődés)

ARA-C: cytosin-arabinosid

ARDS: adult respirációs distressz syndroma

ASA: aminosalicylsav

ASD: atrialis septum defektus, pitvari septum defektus

ASO: antistreptolysin O

1AST (ASAT): aszpartát-transzamináz, aspartate transaminase, GOT

2AST: antistreptolysin titer/test, antisztreptolizin titer

AT: ataxia teleangiectasia

ATM: AT, mutated

ATP: adenozintrifoszfát, adenosintriphosphat

ATPáz: adenozintrifoszfatáz

AV: atrioventricularis

AZT: Zidovudin

BA: biliaris atresia

BAEP: Brain-stem Auditory Evoked Potential

BAL: bronchoalveolaris lavage

BCG: Bacillus Calmette–Guérin

BCR: B-sejt-receptor, B cell receptor

BERA: Brain Evoked Response Audiometry

BFU: burst forming unit

BLM: Bloom-syndroma gén

BMI: body mass index, testtömeg index

BNO: Betegségek Nemzetközi Osztályozása

BPD: bronchopulmonalis dysplasia

BTK: Bruton-tirozin-kináz

1C: citozin, citosin, citosine

2C: cholesterin, koleszterin

3C: komplement

CAH: congenitalis adrenalis hyperplasia

cAMP: ciklikus adenozinmonofoszfát

CAPD: krónikus ambuláns peritonealis dialysis

C.A.T.: Children Apperception Test

CAVC: canalis atrioventricularis communis

CAVH: continuous arterio-venous haemofiltration

CBF: agyi vérátáramlás, cerebral blood flow

CC: záródási kapacitás, closing capacity

CD: cardialis decompensatio, szívelégtelenség

CDA: congenitalis dyserythropoeticus anaemia

CDG: Congenital Disorder of Glycosylation

CDGA: constitutional delay of growth and adolescence

cDNS: komplementer DNS, copy DNS, complementary DNA

CEP: congenitalis erythropoeticus porphyria

CF: cysticus fibrosis

CFC: klór-fluorokarbon

CFTR: cystás fibrosis transmembran regulátor gén

CFU: colony forming unit, koloniaformáló egység

CGD: teljes gonad dysgenesis, complet gonad dysgenesis

CGL: krónikus granulocytás leukaemia

CHI: Creatinin-Height Index, kreatinin–testhossz index

CHS: csecsemőkori hepatitis syndroma

CJD: Creutzfeldt–Jakob-betegség

CK: creatin kinase, kreatin-kináz

CLL: chronicus lymphoid leukaemia, krónikus lymphoid leukaemia

CLT: chronicus lymphocytás thyreoiditis

CML: chronicus myeloid leukaemia

CMML: chronicus myelomonocytaer leukaemia

CMV: cytomegalovirus

CoA: koenzim A

CP: cerebralis paresis

CPAP: folyamatos pozitív légúti nyomás, continuous positive airway pressure

CPK: kreatin-foszfokináz, creatin phosphokinase

CPP: cerebralis perfusiós nyomás

CPPD: kalciumpirofoszfát-dihidrát

CPT: karnitin-palmitoil-transzferáz

CREST: calcinosis, Raynaud-tünet, esophagus motilitási zavar, sclerodactylia, teleangiectasia

CRF: corticotrop releasing factor

CRP: C-reaktív protein

CSF: colonia stimuláló faktor

CSS: Churg–Strauss-syndroma

CSVT: csontvelő transzplantáció

CT: computer tomography, computeres tomographia, számítógépes rétegvizsgálat

CV: congenitalis vitium

CVI: common variable immunodeficiency, variabilis immundeficientia

CVNY: centralis venás nyomás

CVP: centralis venás nyomás, central venouspressure

CVVH: continuous veno-venous haemofiltration

CSS: Churg–Strauss-syndroma

DAL: d-aminolevulinsav

DBA: Diamond–Blackfan-anaemia

DBP: ductus Botalli persistens

DC: dyskeratosis congenita

DCR: dacryocystorhinostomia

DDAVP: 8-dezamino-arginin-vazopresszin

DDT: diklorodifeniltrikloroetán

DE: Doppler-echocardiographia

DHFR: dihidrofolsav-reduktáz

DHTS: dihydrotachysterol

DIC: disseminált intravascularis coagulatio

DM: dermatomyosistis

DMD: Duchenne muscularis dystrophia

DMP: distrophia musculorum progressiva

DMSA: di-mercapto-succinic acid (scan)

DNS: dezoxiribonukleinsav, desoxyribonuclein acid, deoxyribonucleic acid, DNA

DOC: dezoxikortikoszteron

DPGN: diffúz proliferativ glomerulonephritis

DPPC: dipalmitoil-foszfatidilkolin

DPT: diphtheria-pertussis-tetanus (vaccina)

DSA: digitalis subtractiós angiographia

DT: diphtheria-tetanus (vaccina)

DTPA: diamino-tetraethyl-penta-acetic acid

EA: early antigen, korai antigénkomplex

EaggEC: enteroaggregativ Escherichia coli

EB: epidermolysis bullosa

EBNA: EBV nuclearis antigén

EBV: Epstein–Barr-vírus

ECF: extracellularis folyadéktér

ECM: erythema chronicum migrans

EDRF: endothelial derived relaxing factor

EDTA: etiléndiamintetraecetsav; ethylenediaminetetraacetic acid

EEG: elektroencefalográfia, electroencephalographia, electroencephalography

EHBA: extrahepaticus biliaris atresia

EHEC: enterohaemorrhagiásEscherichia coli

EIEC: enteroinvasiv Escherichia coli

EKG: elektrokardiográfia, electrocardiographia,

: electrocardiography

ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay

EMG: elektromiográfia, electromyographia,

: electromyography

ENG: electroneurographia

EOPA: early onset pauciarticular, korai kezdetű

: oligoarticularis

EPEC: enteropathogen Escherichia coli

EPO: erythropoetin

EPP: erythropoeticus protoporphyria

ERCP: endoscopos retrograd

: cholecystopancreatographia

ESI: elektrospray

ESI MS: elektrospray tandem tömeg-

: spektrometria

ESWL: külső lökéshullám kezelés

ETEC: enterotoxikusEscherichia coli

ETM: ethambutol

FA: Fanconi-anaemia

FAD: flavin-adenin-dinukleotid

FCH: familiaris kombinált hyperlipidaemia

FDP: fibrindegradációs termékek, fibrin degradation products

FEL: familiaris erythrophagocytás lymphohistiocytosis

FEV: forced expiratory volume

FFI: fatális familiaris insomnia

FFP: friss fagyasztott plasma

FH: familiaris hypercholesterinaemia

FISH: fluoreszcens in situ hibridizáció

FMN: flavin-mononukleotid

FMR: Fragilis Mentális Retardáció, Fragile Mental Retardation (gén)

FM-teszt: fibrin-monomer teszt

FNO: Funkciók Nemzetközi Osztályozása

FRAXA: syndroma fragilis X-kromoszóma okozta öröklődő betegség (Xq27.3)

FRAXE : syndroma fragilis X-kromoszóma okozta öröklődő betegség (Xq28)

FRC: funkcionális reziduális kapacitás

FSGS: focalis segmentalis glomerularis sclerosis

FSH: folliculus stimuláló hormon

FUO: fever of unknown origin, ismeretlen eredetű láz

fvs: fehérvérsejt

G: guanin

GABA: gamma-amino-vajsav, gamma-amino-butyric acid

GBM: glomerularis basalis membran

γGT: gamma-glutamil-transzpeptidáz; gamma-glutamyl-transpeptidase

gamma-GT: gamma-glutamil-transzpeptidáz

GCS: Glasgow Coma Scale

G-CSF: granulocyta colonia stimuláló faktor

GD: gastrointestinalis dialysis

GFR: glomerularis fiiltratiós ráta

GH: growth hormone, növekedési hormon

GHD: növekedési hormon elégtelenség, growth hormone deficiency

G-6-PD: glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz

GHR: növekedési hormon receptor, growth hormone receptor

GHRH: growth hormone releasing hormone, növekedési hormon felszabadító hormon

GINA: Global Initiative for Asthma

GKS: Glasgow kimeneti skála

GM-CSF: granulocyta macrophag colonia stimuláló faktor

GMO: genetically modified object

GN: glomerulonephritis

Gn-RH: gonadotrop releasing hormon

GOR: gastrooesophagealis reflux

GOT: glutamin-oxálecetsav-transzamináz, glutamic-oxaloacetic transaminase, 1AST

GRA: glucocorticoid remediable aldosteronismus

GSS: Gerstman–Sträussler–Scheinker-betegség

GTCS: generalizált epilepsia tonusos-clonusos rohamokkal

GTP: guanozintrifoszfát

GVH: graft versus host

H: heritabilitási index

HAV: hepatitis A vírus

HBcAG: hepatitis B core antigen, hepatitis B mag antigén

HB-IG: hepatitis B immunglobulin

HBsAG: hepatitis B surface antigen, hepatitis B felületi antigén

HBV: hepatitis-B-vírus

Hct: hematokrit, haematocrit

HCV: hepatitis C vírus

HD: haemodialysis

HDL: high density lipoprotein, nagy sűrűségű lipoprotein

HDV: hepatitis D vírus

HEP: hepatoerythropoeticus porphyria

HEPA: high-efficiency particulate air

HEV: hepatitis E vírus

HFV: high frequency ventilation

Hgb: hemoglobin, haemoglobin

HGH: emberi növekedési hormon, human grouth hormone

HGMD: Human Gene Mutation Database (adatbázis)

HGPRT: hipoxantin-guanin-foszforibozil-transzferáz

HGV: hepatitis G vírus

HHT: hyperoxia hyperventilatiós teszt

HHV-6: humán herpesvírus-6

HI: hyperinsulinaemiás hypoglykaemia

Hib: Haemophilus influenzae b

HIGM: hyper-IgM (syndroma)

HIT: heparinasszociált thrombocytopenia

HITT: heparinasszociált thrombocytopenia, thrombosis

HIV: humán immundeficientia vírus

HLA: humán leukocyta antigén (rendszer)

HME: heveny májelégtelenség

HMP: hexóz-monofoszfát

HMSN: hereditaer motoros–sensoros neuropathia

HOT: hyperoxia teszt

Hp: Helicobacter pylori

HP: haemoperfusio

HPV: humán papillomavírus

HSES: haemorrhagiás shock és encephalopathia syndroma

HSV: herpes simplex vírus

HUS: haemolyticus uraemiás syndroma

HVA: homovanilinsav

IAHS: infekcióhoz társuló haemophagocytosis syndroma

1ICF: intracellularis folyadéktér

2ICF: International Classification of Functioning

ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps

ICP: intracranialis nyomás, intracranial pressure

ID: immundeficientia, immundefektus

IDDM: insulindependens diabetes mellitus

IDL: intermedier density lipoprotein

IDL-C: intermedier density lipoprotein koleszterin

IFG: impaired fasting glucose, éhezési vércukorszint

IFN: interferon

Ig: immunglobulin

IgA: immunglobulin A

IgE: immunglobulin E, reagin

IGF: insulinszerű növekedési faktor, insulin-like growth factor

IGF-BP: IGF binding protein, IGF-kötő fehérje

IGF-R: IGF-receptor

IgG: immunglobulin G

IgM: immunglobulin M

IGT: csökkent glukóz tolerancia, impaired glucose tolerance

IL: interleukin (cytokin)

IMV: intermittent mandatory ventilation, intermittáló lélegeztetés

INH: izonikotinsavhidrazid, isoniazid

IPPR: intermittant positive pressure respiration

IRDS: idiopathiás respirációs distressz syndroma

IRS: Intergroup Rhabdomyosarcoma Study

IRV: inverse ratio ventilation, fordított arányú lélegeztetés

1ITP: idiopathiás thrombocytopenia

2ITP: immunthrombocytopeniás purpura

IVH: intraventricularis haemorrhagia

IVIG: intravenás immunglobulin

J: joining, összekötő

JCA: juvenilis chronicus arthritis

JCML: juvenilis chronicus myeloid leukaemia

JIA: juvenilis idiopathiás arthritis

JLT: juvenilis lymphocytás thyreoiditis

JMML: juvenilis myelomonocytaer leukaemia

JRA: juvenilis rheumatoid arthritis

kAoS: kritikus aorta stenosis

KKHR: komplett klinikai és hematológiai remissio

kPS: kritikus pulmonalis stenosis

L: light (könnyű)

LAD: leukocyta adhezív protein deficientia

L-CAT: lecitin-koleszterin-aciltranszferáz

LCM: lymphocytás choriomeningitis

LCS: liquor cerebrospinalis

LDH: laktát-dehidrogenáz

LDL: low density lipoprotein

LDL-C: low density lipoprotein koleszterin

LED: lupus erythematosus discoides

LES: low esophagus sphincter

LGL: Lown–Ganong–Levine-syndroma

LGS: Lennox–Gastaut-syndroma

LH: luteinizáló hormon

LIP: lymphoid interstitialis pneumonia

LOPA: late onset pauciarticular, késői kezdetű oligoarticularis

LPL: lipoprotein-lipáz

LSD: lizergsav-dietilamid

m.: musculus

MA: membránantigén

1MAP: légúti középnyomás, mean airway pressure

2MAP: arteriás középnyomás, mean arterial pressure

MASP: MBP-asszociált szerin-proteáz

MAT: mikroszkópos agglutinációs teszt

MBP: mannose binding protein, mannózkötő fehérje

MCAD: medium chain (közepes szénláncú) acil-CoA-dehidrogenáz

MCH: átlagos vörösvértest-hemoglobintartalom, mean corpuscular hemoglobin

MCHC: átlagos vörösvértest-hemoglobin-koncentráció, mean corpuscular hemoglobin concentration

MCNS: minimal change nephrosis syndroma, minimális szövettani elváltozással járó nephrosis-syndroma

MCT: medium chain triglyceride, közepes lánchosszúságú triglicerid

MCTD: mixed connective tissue disease, kevert kötőszöveti betegség

MCV: átlagos vörösvértest-térfogat, mean corpuscular volume

MDS: myelodysplasiás syndroma

MECP: metil-CpG-kötő fehérje

MELAS: (syndroma) mitochondrialis myopathia, encephalopathia, laktátacidosis, stroke-szerű epizódok

MEN: multiplex endokrin neoplasia

MERRF: (syndroma) myoclonusos epilepsia, ragged red fibers

MFM: mycofenolat-mofetil

MGN: membranosus glomerulonephritis

MHC: major histocompatibilitasi complex, fő hisztokompatibilitási rendszer

MMR: mumps–morbilli–rubeola (vaccina)

MMV: mandatory minute ventilation, kötelező percventilatio

MODS: multiple organ dysfunction syndrome, sokszervi funkciózavar syndroma

MOF: multiple organ failure, sokszervi elégtelenség

MPGN: membranoproliferativ glomerulonephritis

MPHD: multiplex pituiter hormon deficientia

MPS: mucopolysaccharidosis

MR: magnetic resonance

MRD: minimális reziduális betegség

MRI, MR: magnetic resonance imaging, mágneses rezonancia képalkotás

MRNS: messenger ribonukleinsav

MSUD: maple syrup urine disease, juharszirup-betegség, jávorfaszörp-betegség

MSZSZ: Mozgó Szakorvosi Szolgálat

MTC: közepes láncú triglicerid, medium chain triglyceride

mtDNS: mitochondrialis DNS

MTRD: metilén-tetrahidrofolsav-reduktáz hiány

n.: nervus

NAD: nikotinamid-adenin-dinukleotid

NADP: nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát

NB: Nota Bene (figyelemfelhívás)

NDT: neurodevelopmental therapy

NE: nemzetközi egység = IU (International Unit)

NEC: enterocolitis necrotisans

NES: non electronic spacer

NHL: non-Hodgkin-lymphoma

NIBP: non invasive blood pressure

NIDDM: nem insulindependens diabetes mellitus

NIS: nátrium-jodid-szimporter

NK: natural killer (sejt)

NSAR: nem steroid antirheumaticum

NSE: neuronspecifikus enoláz

OAE: otoacusticus emisszió

OGTT: oralis glukózterheléses teszt

OMIM: Online MendelianInheritance in Man (adatbázis)

OPV: oralis polio vaccina

PABA: paraaminobenzoesav

PAIG: thrombocytaasszociált IgG

PAN: polyarteritis nodosa

PAP: pulmonary arterial pressure, arteria pulmonalis nyomás

PAS: paraaminosalicylsav

PBG: porfobilinogén

PCM: protein-kalória malnutritio

PCNL: percutan endoscoposw kőeltávolítás

PCOS: polycystás ovarium syndroma

PCP: phencyclidin

PCR: polimeráz-láncreakció, polymerase chain reaction

PCS: cholangitis sclerotisans, primer

PCV: pressure controled ventilation, nyomásvezérelt lélegeztetés

PCWP: pulmonalis capillaris éknyomás, pulmonary capillary wedge pressure

PD: peritonealis dialysis

PDA: patent ductus arteriosus, ductus Botalli persistens

PEF: peak expiratory flow, kilégzési csúcsáramlás

PEG: percutan endoscopos gastrostoma

PEEP: pozitív kilégzésvégi nyomás, positive end-expiratory pressure

PEM: protein–energia malnutritio

PEO: progresszív externalis ophthalmoplegia

PET: pozitronemissziós tomographia

PF: plasmapheresis

PFC: perzisztáló foetalis keringés

PFT: Picture Frustration Test of Rosenzweig

PG: prostaglandin, prosztaglandin

PGD: részleges gonad dysgenesis, partialis gonad dysgenesis

PH: poligénes hypercholesterinaemia

PHEX: foszfát reguláló gén

PI: prothrombinidő, protrombinidő

PIC: perinatalis intenzív centrum

PIP: belégzési csúcsnyomás, peak inspiratory pressure

PKG: phonocardiographia

PKU: phenylketonuria, fenilketonuria

PM: polymyositis

PML: progresszív multifocalis leukoencephalopathia

PNH: paroxysmalis nocturnalis haemoglobinuria

PNP: purin-nukleozid-foszforiláz

PPD: purified protein derivative (tuberculin)

ppm: pars per mille (mértékegység; egymillió részecske közül az adott számértékű)

PPNET: peripheriás primitív neuroectodermalis tumor

PPNH: perzisztáló pulmonalis hypertonia

PrP: prion protein

PRP: poliribozil-ribitol-foszfát

PRVC: nyomásszabályozott, térfogatvezérelt lélegeztetés; pressure regulated volume controled ventilation

PSV: pressure support ventilation, nyomástámogatott lélegeztetés

PT: pertussistoxin

PTH: parathormon

PVH: periventricularis haemorrhagia

PVR: pulmonalis vascularis resistentia

1RA: rheumatoid arthritis

2RA: refractaer anaemia

RAEB: refractaer anaemia blastsejttúlsúllyal

1RAP: jobb pitvari nyomás, right atrial pressure

2RAP: recurrent abdominal pain, visszatérő hasi fájdalom

RARS: refractaer anaemia gyűrűs sideroblastokkal

RAST: radioallergosorbent test

RBF: renal blood flow, vese vérátáramlás

RBP: retinol-binding protein, A-vitamin-kötő fehérje

RC: refractaer cytopenia

RCT: retention control training

RDS: respiration distress syndrome, respirációs distressz syndroma

RDW: red cell distribution width

REM: rapid eye movement

RES: reticuloendothelialis systema, reticuloendothelialis rendszer

RF: rheuma faktor

RFLP: restrikciós fragment hossz (length) polymorphismus

RIF: rifampicin

RMS: rhabdomyosarcoma

RNS: ribonukleinsav, ribonuclein acid, ribonucleic acid, RNA

ROP: retinopathia praematurorum

RPGN: rapidan progrediáló glomerulonephritis

SAA: súlyos aplasticus anaemia

SCID: severe combined immunodeficiency, súlyos kombinált immundefektus

SCF: őssejt faktor, stem cell factor

SGA: small for gestational age

SGOT: serum glutamin-oxálecetsav-transzamináz

SHGB: nemi hormon kötő globulin, sex hormone binding globulin

SIADH: Syndrome of Inappropriate ADH Secretion, nem megfelelő ADH-szekréciós syndroma

SIDS: Sudden Infant Death Syndrome, hirtelen csecsemőhalál syndroma, bölcsőhalál

SIMV: syncronized IMV, szinkronizált intermittáló lélegeztetés

SIRS: systemic inflammatory response syndrome, systemás gyulladásos válasz syndroma

SIT: specifikus immunterápia

SLE: systemás lupus erythematosus

SMA: spinal muscular atrophy, spinalis izomatrophia

SNP: single nucleotid polymorphism

SNSA: szeronegatív spondarthritis

SPA: spondylarthritis ankylopoetica

SRY: Y-kromoszóma sex determináló régiója, sex determining region of the Y

SSPE: szubakut sclerotizáló panencephalitis

STD: sexually transmitted disease, szexuális úton átvihető betegség

STM: streptomycin

SVPT: supraventricularis paroxysmalis tachycardia

SVR: systemás vascularis resistentia

T: timin

T3: tetraiodthyronin, tetrajódtironin

T4: thyroxin, tiroxin

TA: tricuspidalis atresia

1TAC: tranzitorikus aplasticus krízis

2TAC: truncus arteriosus communis

TAP: transzportfehérje, transport protein

TAR: thrombocytopenia with absent radii

TBG: thyroxin binding globulin, tiroxinkötő globulin

TBW: test összvíztartalma, total body water

Tc: citotoxikus T-sejt

TCR: T-sejt-receptor, T cell receptor

TCT: trachealis cytotoxin

TEC: transient erythroblastopenia of childhood

Tg: triglicerid, triglycerid

TGA: transposition of the great arteries, nagyér transzpozíció

TGF-béta: transforming growth factor beta

Th: helper T-sejt

TI: thrombinidő, trombinidő

TINKER: Two Incomes, No Kids and Early Retirement

TIPS: transjugularis intrahepaticus portosystemás shunt

TLR: Toll-like receptor

TNF: tumor necrosis factor

TOF: Fallot-tetralogia, tetralogy of Fallot

TORCH: toxoplasma, others, rubeola, cytomegalia, herpes simplex

TPO: thrombopoetin

TRH: thyreotrop releasing hormon

TRNS: transzfer ribonukleinsav

TSH: thyreotrop hormon

TSS: toxikus shock syndroma

TSST: toxikus shock syndroma toxin

TT: transzfusion-transmitted (vírus)

TTP: thromboticus thrombocytopeniás purpura

TV: légzési volumen, tidal volume

TVK: teljes vaskötő kapacitás

UH: ultrahang

ULE: újszülöttkori lupus erythematosus

UN: ureanitrogén = BUN: blood urea nitrogen, (vér)plasma-ureanitrogén

URS: ureteroscopos kőeltávolítás

USA: United States of America, Amerikai Egyesült Államok

UVA: ultraibolya A, ultraviolet A

UVB: ultraibolya B, ultraviolet B

v.: vena

VA: alveolaris ventilatio

VACTERL: vertebral, anal, cardiac, tracheal, esophageal, renal, and limb

VCA: viralis capsid antigén

VCV: volume controlled ventilation, térfogatvezérelt lélegeztetés

VDDR: D-vitamin-dependens rachitis, Vitamin D Dependent Rachitis

VDRL: Venereal Disease Research Laboratory (teszt)

VE: percventilatio

VKG: vectorcardiographia, vektorkardiográfia

VLDL: very low density lipoprotein, igen kis sűrűségű lipoprotein

VMA: vanilinmandulasav

VP: ventriculoperitonealis

VSD: ventricularis septum defektus

VSV: volume support ventilation, térfogat-támogatott lélegeztetés

VT: légzési térfogat

VUR: vesicoureteralis reflux

VWf: von Willebrand-faktor

VZIG: varicella-zoster immunglobulin

VZV: varicella-zoster vírus

WAGR: Wilms-tumor, aniridia, gonadoblastoma, retinoblastoma

WAS: Wiskott–Aldrich-syndroma

WASP: WAS protein

We: Westergren-érték

WHIM: warts (szemölcsök)–hypogamma-globulinaemia–infekciók–myelokathexis(syndroma)

WHO: World Health Organization, Egészségügyi Világszervezet

WPW: Wolff–Parkinson–White

XD: X-kromoszómához kötött domináns(öröklődés)

XLA: X-kromoszómához kötött agamma-globulinaemia, X chromosome linked agammaglobulinaemia

XLT: X-kromoszómához kötött thrombocytopenia, X chromosome linked thrombocytopenia

XR: X-kromoszómához kötött recesszív (öröklődés)

ZDV: Zidovudin