Ugrás a tartalomhoz

Gyermekgyógyászat

László, Maródi (2013)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

Előszó a harmadik kiadáshoz

Előszó a harmadik kiadáshoz

A tankönyvek újabb kiadásai az előzőket dicsérik. A GYERMEKGYÓGYÁSZAT 3. kiadása öröm és megnyugvás lehet az alkotó szerzők számára, mert azt sugallja, hogy amit írtunk, az időtálló. Medikus tankönyvek esetében örökös talány a terjedelem. Úgy vélem, hogy a gyermekgyógyászatot orvostanhallgatók számára ma nem lehet 900–1000 oldalnál rövidebb könyvben leírni, lényegesen nagyobb terjedelmű könyv pedig csak szakorvosoknak szólhat. A terjedelem vonatkozásában a 3. kiadásnál is megtartottuk az arany középutat, és egyben törekedtünk a tartalmi újításokra. Számos fejezet részletes átdolgozása mellett két új fejezet van a könyvben: A gyermek, a társadalom és a gyermekgyógyászat és a Molekuláris genetika. A Növekedés című fejezetet integráltuk a harmadik kiadásban bővebb terjedelmű Endokrinológia fejezetbe. A szerzői munkacsoport bő-vült Al Aynsley-Green-nel, Sólyom Jánossal és Nagy Lászlóval. Mindannyiunk vesztesége, hogy Nyerges Gábor professzor, a tankönyv egyik lelkes tisztelője és az első két kiadás alkotó szerzője, a harmadik kiadás elkészítésében már nem lehetett velünk. Ennél fogva az Infektológia fejezet szerkezete és tartalma is változott az előző kiadásokhoz képest.

A GYERMEKGYÓGYÁSZAT tankönyv fontos kiegészítői a FARMAKOTERÁPIA tankönyv (szerkesztette: Bakó Gyula) Gyermekgyógyászati farmakoterápia című fejezete és a Gyermekgyógyászati propedeutikaI. Szerzőtársaim munkáját és kitartó együttműködését megköszönve mindannyiunk nevében kívánom, hogy a tankönyv 3. kiadása az eddigiekhez hasonlóan szolgálja a medikusképzést és a szakorvosképzést.

Debrecen, 2005. október

Maródi László