Ugrás a tartalomhoz

Gyermekgyógyászati kézikönyv II.

Éva, Oláh (2008)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

XL. fejezet – A sürgősségi gyermekellátás egyes szintjeinek feltételrendszere

XL. fejezet – A sürgősségi gyermekellátás egyes szintjeinek feltételrendszere

Szép Imre

XL/1. – Sürgősségi ellátás szintjei, struktúrája

Az ellátás szintjei

Helyszíni ellátás:

– Laikus elsősegélynyújtás.

– Szaksegély: az egészségügyben dolgozók „szakszerűbb” segítségnyújtása.

– Házi gyermekorvos/háziorvos – alapellátás 24 órában, folyamatosan.

– Mentőszolgálat.

Szállítás:

– Mentőszolgálat.

Intézeti ellátás:

– Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO)/Sürgősségi Betegellátó Hely (SBH).

– Intenzív osztályok (ITO, NIC).

Az ellátási szintek feltételrendszere

Laikus elsősegély biztosítása

Az egészségügyben nem járatos (laikus) emberek segítségnyújtása. Jelentősége akkor van, ha szaksegély, vagy orvosi segély nem érhető el, vagy még nincs a helyszínen. A laikus akár 1-2 perces várakozás alatt is döntő segítséget nyújthat: pl. az égett felület hűtésével, vagy spriccelő vérzés leszorításával. Ahhoz, hogy ez a segítségnyújtási szint hatékony legyen, meg kell szervezni a laikus emberek egészségügyi/oxiológiai alapképzését (iskolai, munkahelyi oktatási formák kialakítása).

A szaksegély biztosítása

Valamennyi egészségügyben dolgozótól meg kell kívánni, hogy a szaksegély alapvető ismereteinek birtokában legyen elméletben és gyakorlatban egyaránt. Ennek eléréséhez meg kell határozni a szaksegély képzésének, oktatásának módját és helyét.

A kötelező munkavédelmi foglalkozásokhoz kapcsolt oktatási alkalmak beiktatása megfelelő módszernek látszik. A képzésbe az OMSZ munkatársai és az oxiológiát tanult orvostanhallgatók vonhatók be.

Javasolt felelős:

● OMSZregionális orvosigazgatója

● ÁNTSZ megyei főorvosa

A családorvos/házi gyermekorvos (illetve szakterületétől függetlenül minden orvos) által nyújtott első orvosi segítség

A sürgősségi ellátásra szoruló beteg további sorsa rendszerint attól függ, milyen volt az elsősegély és az első szakellátás. Ez az első ellátás rendszerint az alapellátásban legkönnyebben elérhető háziorvos/házi gyermekorvos feladata. Sokrétű feladatnak kell eleget tenniük, hiszen az akut állapotok legszélesebb skáláján kell beavatkozniuk.

Ennek megvalósításához három alapvető feltételt kell biztosítanunk:

● házi orvosok magas szintű oxiológiai képzését;

● rendelők felszerelésének, műszerezettségének kialakítását [különös gonddal a kommunikáció (rádiótelefon) biztosítására] és annak ellenőrzését;

● az ügyeleti rendszer és az integrált sürgősségi ellátás programjának kidolgozását.

Családorvosok /házi gyermekorvosok képzése

Acsaládorvosok/házi gyermekorvosok az utóbbi években – kötelező továbbképzésük során – oxiológiai tanfolyamon valamennyien részt vettek. Szükségesnek látszik azonban folyamatos továbbképzésük, szinten tartásuk megszervezése, kötelezővé tétele. Ezt a szempontot a gyermekgyógyászati folyamatos továbbképzés (Continuing Medical Education) feltételrendszerének kidolgozása során figyelembe kell vennünk.

A program kidolgozásában résztvevő grémiumok, szervezetek:

● Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium (kurrikulum),

● Magyar Gyermekorvosok Társasága,

● OMSZ,

● Alapellátási Intézet és az Orvosegyetemek Családorvosi Tanszékei,

● Egyetemi Gyermekklinikák és Megyei Kórházak Gyermekosztályainak Sürgősségi Betegellátó Osztályai

Javasolt felelős:

● OMSZ

● Alapellátási Intézet és helyi

Családorvosi Tanszékek

A rendelők felszerelésének, műszerezettségének biztosítása, a sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközökkel való ellátása és ezek meglétének ellenőrzése

A minimum feltételekre vonatkozó előírások szerint a legfontosabbak [Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről. Magyar Közlöny, 1998/46. szám (1998. június 3.)] a következôk:

● újraélesztéshez szükséges felszerelés,

● lélegeztető ballon,

● szívóberendezés,

● defibrillátor,

● külső pacemaker,

● EKG,

● centrális és perifériás vénabiztosításhoz szükséges felszerelés, infúziók.

Javasolt felelős:

● Megyei ÁNTSZ

● Háziorvosi Szakfelügyelet

● Országos Csecsemő és Gyermekegészségügyi Intézet

Az ügyeleti sürgősségi ellátás rendszerének kidolgozása

Szükséges a jelenlegi ügyeleti rendszert felváltó központi sürgősségi ügyeleti rendszer és az integrált sürgősségi ellátás rendszerének kidolgozása. Ennek egyik lehetősége a – felnőtt ügyeleti ellátásban helyenként már megvalósult – mentőszolgálatra épülő ügyeleti szolgálat megszervezése, vagy – a helyi adottságoktól függően – a kórházakban sürgősségi ambulanciák kialakítása. (Minden beszállított gyermek az adott sürgősségi ellátó helyre kerüljön, a házhoz hívásoknak pedig a mentőszolgálat – alkalmazott gyermekorvosokkal – tegyen eleget.)

Javasolt felelős:

● OMSZ regionális orvosigazgatója

● A régió vezető gyermekgyógyászati intézményének vezetője

A mentőszolgálat által biztosított (első vagy második) orvosi segély

A mentőszolgálat feladata

● A mentés megszervezése (tömegbaleset), helyszíni osztályozás, prioritások eldöntése.

● A részletes feladatokat illetően lásd az alábbiakat:

– a II/1. fejezetet: Sürgősségi ellátást igénylő állapotok.

– a III/4. fejezetet: Ellátási szintek.

A népjóléti miniszter 20/1998. (VI. 3.) NM rendelete a mentésről. Magyar Közlöny 1998/46. szám (1998. június 3.).

Külön kiemeljük: a neonatológiai sürgősségi ellátás és a koraszülöttszállítás országos megszervezésének fontosságát.

A feladat szakszerű ellátásának feltételei

● Korszerű felszerelés, tárgyi feltételek.

● Személyi feltételek: jól képzett szakembergárda.

● Szakemberképzés, továbbképzés (a fenti rendelet a képzésre vonatkozóan is határozott utasítást ad, beleértve a tematikát is).

– A képzés lehetséges, helyenként már megvalósult formái:

● Egészségügyi Főiskolák mentőtisztképző szaka.

● OMSZ regionális orvosigazgatója által vezetett képzési programok.

● Az OMSZ központi továbbképzései, tanfolyamai.

A mentőegységek szintjei, azok feladata és felszereltsége

Mentőkocsi: kéttagú személyzete (mentőápoló, gépkocsivezető.

– Rendelkezik a betegvizsgálathoz, újraélesztéshez, vérzéscsillapításhoz, égés ellátásához, szülés vezetéséhez, shocktalanításhoz és a heveny cardiovascularis események ellátásának megkezdéséhez szükséges alapvető eszközökkel és gyógyszerekkel.

Kiemelt mentőkocsi (KIM)

Esetkocsi: az előbbiek mellett mentőtiszt (esetleg mentőorvos) vezette háromtagú egység az oxiológia olyan széles spektrumának ellátásához szükséges felszereltséggel.

Egészségügyi többletfelszerelése: intubációs felszerelés, EKG, félautomata defibrillátor, pulsoxymeter, vércukor-meghatározó készülék, újszülöttek/csecsemők újraélesztéséhez szükséges felszerelés, laryngeális maszk, intraosseális tű, gyermek vákuum matrac, nitralgin adagolásához szükséges készlet, valamint az oxiológiai kórképek ellátásához szükséges infúziós és gyógyszeres alapfelszerelés. A gyakorlatban nem jogosult cardioversiora, pacemaker kezelésére, gépi lélegeztetésre, narcosis végzésére stb.

Rohamkocsi: oxiológus vagy aneszteziológus szakorvos által vezetett háromtagú egység az oxiológia teljes spektrumának ellátásához szükséges felszereltséggel (elhelyezhető a rohamkocsin kívül helikopterben, merevszárnyú repülőben).

Egészségügyi többletfelszerelés: pacemaker, respirátor, perfuzor, kissebészeti tálca, centrális vénapunkció eszközei. A gyógyszerkészlet ultrarövid hatású iv. narkotikumokkal és trombolitikumokkal egészül ki.

Neonatológiai mentőkocsi: neonatológus szakorvossal, szakasszisztenssel, mentőápolóval és mentőgépkocsivezetővel, valamint az újraélesztéshez és az újszülött biztonságos szállításához szükséges felszereléssel (szállító inkubátor, monitorrendszer, lélegeztetőgép stb.) és gyógyszerkészlettel (surfactant is!) bíró speciális mentőgépkocsi.

Légi mentőjárművek (mentőhelikopter, mentőrepülő): legalább az esetkocsinál részletezett egészségügyi személyzettel és felszereléssel rendelkezik, amely kiegészül a légügyi elvárásoknak megfelelő pilótával és műszaki személyzettel.

Az OMSZ országosan kiépített mentésirányító hálózata és hírközlőrendszere biztosítja a megbízható és gazdaságos mentésszervezést. A minél gyorsabb és jobb színvonalú ellátást szolgálja az ún. „progresszív mentésszervezés” és a „párhuzamos riasztás”:

Progresszív mentésszervezés: a területileg közelebb lévő egység megkezdi az ellátást, találkozik magasabb szintűvel (helyszínen vagy útközben), amelyik folytatja a beteg ellátását.

Párhuzamos riasztás: egyszerre indít az irányítás közelebbi alacsonyabb és távolabbi magasabb szintű egységet.

A Sürgősségi betegellátó Osztály (SBO) és a Sürgősségi Betegellátó Hely (SBH) felépítése

Elhelyezése

● A mentő által könnyen elérhető helyen.

● A diagnosztikus egységek közelében vagy azokkal egységben.

● Intenzív osztályos háttérrel, műtőblokk közelében.

Ágyszám

● Az SBO/SBH ágyszámát, tárgyi és személyi ellátottságát a kórház ellátási területének és jellegének megfelelően kell meghatározni:

– SBO legalább 10 ágy (elkülönítési lehetőséggel),

– SBH legalább 4 ágy.

Személyi feltételek: megfelelő szakembergárda képzése, majd szintentartása.

Ki lássa el? gyermekgyógyász, aneszteziológus, oxiológus.

SBO:

Osztályvezető:

● gyermekgyógyász/intenzív-aneszteziológus szakorvos, oxiológus.

Orvosok: lehetőleg műszakban (nem ügyeleti rendszerben):

● műszakonként legalább 2, de lehetőleg 3 orvos (gyermekgyógyász oxiológiai jártassággal és/vagy intenzív-aneszteziológus).

Szakdolgozók: műszakonként:

● nővér 4,

● aneszteziológus asszisztens: 1,

● műtős(nő),

– Mentőtiszt.

● diszpécser: 1,

● adminisztrátor: 1,

● betegszállító: 1,

● takarító.

SBH:

Osztályvezető:

● lehetőleg aneszteziológus/intenzív szakorvos, gyermekgyógyász szakorvos.

Orvosok: oxiológiai jártasságú orvos:

● nappal 2, ügyeletben 1.

Szakdolgozók:

● nővér: műszakonként 2,

aneszteziológus asszisztens vagy műtősnő.

Segédmunkás.

Tárgyi feltételek

Az osztály kialakítása:

– Kórtermek: a legalább 10 ággyal működő SBO-on 1-2-4 ágyas szobák, legalább 2 ágy őrző műszerezettséggel bírjon.

– Shocktalanító helyiség.

– Sürgősségi műtő.

– Betegfürdető.

– Ügyeletes szobák.

– Steril, nem steril raktár.

– Ruharaktár.

– Adminisztratív helyiségek.

– Szociális és kiszolgáló helyiségek.

Szükséges műszerek, berendezés:

– Központi megfigyelő pult, értékelő egység.

– Ágymelletti monitor + defibrillátor (intézményenként 2 db).

– Pulsoxymeter.

– Intubációs szett.

– Perfuzor.

– Respirátor: 2.

– Újraélesztési eszközök.

– Könnyen elérhető képalkotó eljárási lehetőségek (Rtg, UH, CT, MRI, DSA).

– EKG.

– Elektrolitmeghatározó.

– Vérgáz-analizáló.

– Laboratóriumi háttér.

– Komputer (osztályon, orvosi szobában).

– Hemodialízis, plazmaferezis lehetősége.

Az SBO-k felszereltségére vonatkozóan nincs minimum standard előírás. A szükséges feltételek meghatározásakor az intenzív osztályok számára előírt követelményeket kell figyelembe vennünk. (Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről. Magyar Közlöny, 1998/46. szám (1998. június 3.). Az intenzív osztály szakmai minimumfeltételei: 3816-180.)

Intenzív osztály felépítése

Elhelyezés, ágyszám

Ágyszám

– az ellátandó területtől függően 5–7, maximum 10 ágy, lehetőleg egy, legfeljebb kétágyas különálló, de szükség esetén átlátható kórtermekben.

Infektológiai részleg kialakítása a septicus, infektológiai betegek ellátására (legalább két egy ágyas elkülönítő).

Központi megfigyelő a betegek állapotának monitoron való folyamatos követésének lehetőségével.

● Komputeres betegnyilvántartás.

Személyi feltételek

Orvos: első 4 ágyra kettő, további 4 ágyanként 1 intenzív/aneszteziológus, gyermekgyógyász szakorvos.

Szakdolgozók:

– Diplomás ápoló: 1.

– Szakképesített ápoló: ágyanként 3, minimálisan 10 (négy intenzív szakápoló, 6 ápoló).

– Klinikai mérnök (műszerész): 1.

– Gyógytornász: 4 ágy/1.

– Kisegítő-betegszállító: 1.

– Takarító: 4 (a rendeletben takarító nem szerepel!).

Pontos előírást lásd: Magyar Közlöny, 1998/46. szám (1998. június 3.). Az intenzív osztály szakmai minimumfeltételei: 3816-180.)

Tárgyi feltételek

● Nagy felbontóképességű színes Doppler.

● Ágymelletti röntgen + két sugáráteresztő kocsi.

● Ágymelletti monitor + defibrillátor.

● Lélegeztetőgép minden ágynál.

● 3 infúzióspumpa minden ágynál.

● Pulsoxymeter.

● Őrző monitor.

● Altatógép + kapnográf.

● Központi oxigén/levegőellátás.

● Központi szívás (2 szívó/ágy).

● 2 db vízágy.

● Újraélesztéshez szükséges készenléti tálca.

● Defibrillátor, külső, belső pacemaker.

● EKG.

● EEG.

● Intracranialis nyomásmérés.

● Endoszkópok.

● Bronchoszkóp.

● Vérelektrolit-meghatározó.

● Vérgáz-analizátor.

● Kapnográf.

● Vérmelegítő minden ágyhoz.

● Komputer.

● Plazmaferezishez gép.

Perinatalis/Neonatalis Intenzív Centrum (PIC/NIC)

A PIC-ek működését szabályozó, személyi és tárgyi feltételeikre vonatkozó minimum standard előírás nincs. Irányvonalnak egyelőre az intenzív osztályokra érvényes előírásokat tekinthetjük, szükség van azonban minél hamarabb a neonatológiai jellegzetességeket is figyelembe vevő külön minimum standardok kidolgozására.