Ugrás a tartalomhoz

Immunológia

Anna, Erdei, Gabriella, Sármay, József, Prechl (2012)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

Receptor-tirozinkinázokhoz kötődő citokinek

Receptor-tirozinkinázokhoz kötődő citokinek

Ebbe a csoportba számos növekedési faktor és a hemopoetikus sejtek érésére ható, a csontvelői stroma által is termelt citokinek tartoznak. Különböző protoonkogének által kódolt, hasonló szerkezetű receptoruk intracelluláris szakaszai PK-domént tartalmaznak.

Az EGF-nek (Epidermal Growth Factor), az NGF-nek (Nerve Growth Factor) és a VEGF-nek (Vascular Endothelial Growth Factor) alapvető szerepe van az emlősök különböző szöveteinek és szerveinek fejlődésében és a szervezet homeosztázisának fenntartásában, a sérüléseket követően pedig a szöveti struktúrák helyreállításában.

A csontvelői stroma által termelt őssejtfaktor (Stem Cell Factor – SCF) membránhoz kötötten (27 kDa) és alternatív hasítással létrejövő szolúbilis (24 kDa) formában is létezik. Receptora a korábban c-kit onkogénként azonosított tirozinkináz. Az SCF szerepe döntő a hemopoézis kezdetén, mivel a pluripotens őssejtekre hatva indukálja a kolóniastimuláló faktorok (CSF) receptorainak megjelenését, így a progenitor sejtek további növekedésének és differenciálódásának lehetőségét.

A makrofág kolóniastimuláló faktor (M-CSF), melynek receptora a c-fms protoonkogén, a mieloid fejlődési vonal fontos érési és differenciálódási faktora. Az flt3 (fms like tyrosine kinase 3), ill. liganduma, amely az előbbiekhez hasonlóan membránkötött formában van jelen, a DC-k és a limfoid vonal sejtjeinek érésében játszik lényeges szerepet.