Ugrás a tartalomhoz

Immunológia

Anna, Erdei, Gabriella, Sármay, József, Prechl (2012)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

A TNF- és a TNFR-család

A TNF- és a TNFR-család

A molekulacsalád legrégebben felfedezett két tagját, a TNFα-t és a LT-t (LymphoToxin) eredetileg, mint szolúbilis faktort írták le, és tumornekrotizáló hatásuk alapján nevezték el. A TNFα-t általános leromlást (kahexiát) okozó hatása miatt kahektinnek is nevezték. A család további 20 tagja többségében transzmembrán molekula, amelyek különböző sejtfelszíni proteázok hatására válhatnak szolúbilis ligandummá. A kialakuló receptorligandum-párok inkább tekinthetők kostimulációs, mint a klasszikus értelemben vett citokin-receptor molekula kapcsolatoknak (lásd 4.14. ábra), ezért a TNF- és TNFR-család tagjairól részletesebben a 4. fejezetben írtunk. (A Függelékben megtalálható az egységes TNFSF, ill. TNFRSF-nómenklatúra.) Itt jegyezzük azonban meg, hogy a TNF mint citokin, a gyulladási folyamatok, az intracelluláris kórokozókkal szembeni védelem alapvető szereplője. A Gram- -baktériumok által okozott fertőzést követően, az endotoxin hatására először a makrofágokból felszabaduló TNFα jelenik meg a vérben, és ez önmagában is előidézi az időben egymás után kimutatható IL-1 és IL-6 termelődését (lásd 8. fejezet).