Ugrás a tartalomhoz

Megelőző orvostan és népegészségtan

Róza, Ádány (2011)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

A népegészségügy fő funkciói

A népegészségügy fő funkciói

A népegészségügy első definíciójának (Last, 1987) megalkotása óta számos módosított verzió látott napvilágot, melyek apróbb részletekben eltérnek ugyan, de valamennyinek közös eleme, hogy „a népegészségügy interszektoriális, a társadalom valamennyi szférájára és rétegére építő tevékenység az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében”.

A népegészségügyi tevékenység szervezeti kereteinek kialakítása, működtetése és felügyelete, finanszírozása kormányzati feladat, ugyanakkor professzionális szakembergárda által szervezett és irányított szakmai tevékenység.

Jellemzően három fő funkciója került szakmai dokumentumokban megfogalmazásra:

–a lakosság egészségi állapotának monitorozása, a veszélyeztetett közösségek/egyének azonosítása, az egészségproblémák és prioritások meghatározása,

–az egészségproblémák megoldására szolgáló népegészségügyi intézkedések kimunkálása és foganatosítása együttműködésben kormányzati és civil szervezetekkel,

–annak biztosítása, hogy az egészségügyi szolgáltatások (beleértve az egészségfejlesztési és betegség-megelőzési szolgáltatásokat) megfelelőek, költséghatékonyak és mindenki számára elérhetőek legyenek.

Fentiek teljesítése érdekében a népegészségügy alapvető feladatai:

1.a lakosság egészségi állapotának folyamatos monitorozása, az egészségproblémák és az egészséget károsító veszélyforrások azonosítása,

2.az egészségproblémák hátterének feltárása,

3.a lakosság tájékoztatása az egészségproblémákról és azok megelőzésének/kezelésének lehetőségeiről,

4.a társadalom mozgósítása a problémák megoldása érdekében, partnerség kialakítása az érintett kormányzati és civil szervezetek között,

5.egészségfejlesztési, betegségmegelőzési programok kifejlesztése,

6.az egészségorientált döntéshozás és jogalkotás támogatása és érvényesítése,

7.az egészségügyi szolgáltatások tervezésének támogatása, az általános elérhetőség biztosítása,

8.a népegészségügy humán erőforrásának biztosítása és továbbképzése,

9.az egészségügyi szolgáltatások effektivitásának, hozzáférhetőségének elemzése,

10.tudományos kutatások tervezése és kivitelezése konkrét népegészségügyi problémák elemzéséhez.

A népegészségügy fő területei:

  • Biostatisztika és epidemiológia

  • Környezet-egészségügy

  • Fertőző betegségek epidemiológiája

  • Nem fertőző betegségek epidemiológiája

  • Táplálkozás- és élelmezés-egészségügy

  • Anya- és csecsemővédelem

  • Iskola-egészségügy

  • Foglalkozás/munka-egészségügy