Ugrás a tartalomhoz

Szemészet

Ildikó, Süveges (2010)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

15. fejezet - 14. fejezet. A látópálya betegségei

15. fejezet - 14. fejezet. A látópálya betegségei

A látópálya betegségeinek lokalizációja és diagnózisa a látótérkiesések, a pupilla motorikájának kóros volta és a papilla n.optici patológiás elváltozása alapján lehetsége.

A látópálya lefutása

A látótér-kieséseket akkor értékelhetjük pontosan, ha a látópálya lefutását ismerjük. Az ideghártya ganglionsejtjeiból kiinduló 3. neuron rostjai a n. opticusban egyesülnek. A chiasma opticumban a nasalis retinafél rostjai kereszteződnek, a temporalis félből jövők változatlanul tovább haladnak. Így a tractus opticus tartalmazza az azonos oldalak temporalis és az ellenoldali nasalis rostokat: a jobb oldali traktus mindkét szem jobb retinafelének ingerületét vezeti a corpus geniculatum lateraléba, amely megfelel mindkét szem bal oldali látóterének. A bal oldali traktus mindkét szem bal retinafelének rostjait tartalmazza, amely megfelel mindkét szem jobb oldali látóterének. A corpus geniculatum lateraléból a centrális neuron rostjai a Graciolet-nyalábban(radiatio optica) húzódnak a capsula interna hátsó részében, majd az oldalkamrák oldalsó és hátsó szarvában az occipitalis lebeny hátsó pólusához, ahol a fissura calcarina körül végződnek. A látás elsődleges kérgi központja a Brodmann 17 mező. Az ezt körülvevő Brodmann-mezők (17 és 19) a színlátás, térlátás, binocularis látás központjai. A fissura calcarina a látóterek horizontális választóvonala, a vertikális választóvonal pedig a falx cerebri.

Az egyes rostok corticalis vetülete nem teljesen ismert. A maculából induló rostok vetülete nagyobb helyet foglal el a többi retinarészekhez képest. Az optikai emlékképek a fissura calcarina szomszédságában az area parastriatában raktározódnak. Ennek zavarai optikai agnosiához, lelki (kérgi) vaksághoz, a gyrus angularis betegsége alexiához vezet.

Látótérkiesések

A látópálya különböző helyeinek kóros érintettsége miatti látótérkieséseket mutatja a 14.1.ábra.

14.1.ábra. A látópálya leggyakoribb károsodási helyei és a hozzátartozó látótérkiesések

15.1. táblázat -

1. Féloldai n. opticus lézió

azonos oldali vakság

2. Chiasma medialis részének léziója

bitemporalis hemianopia

3. tractus opticus lézió

homonym hemianopia

4. radiatio optica léziója

ellenoldali felső quadranskiesés

5. fissura Calcarina elülső részének léziója

ellenoldali temporalis látótér perifériás részének kiesése

6. occipitális lebeny hátsó pólusának léziója

ellenoldali homonym jellegű centrális scotoma


Chiasma-syndroma. Chiasma-syndromán értjük a következő tüneteket: heteronym bitemporalis látótérkiesés, egy vagy kétoldali látásélesség-csökkenés, a n. opticus atrophiája, radiológiailag a sella tágulata. Gyakran kíséri fejfájás, kettőslátás. Társulhat endokrin zavarokkal. Oka általában daganat által okozott kompresszió a chiasma területén, az idegrostok kereszteződésének magasságában. Leggyakrabban a hipofízis kromofob adenomája okozza, de craniopharingeoma, suprasellaris meningeoma, a III. agykamra tágulata, hydrocephalus internus, gyulladásos folyamatok (arachinitis opticochiasmatica) és az a. carotis interna aneurizmái is szerepelhetnek a kompresszió okaként.

A látótérkiesés, főleg a kezdeti sádiumban, nem mindig szimmetrikus. A kiesés gyakran a temporalis felső quadránsban kezdődik, szélei mindíg élesek. Binasalis látótérkiesés is előfordulhat azokban az esetekben, ha a chiasma kompressziója kétoldalról történik (pl. a. carotis interna sclerosisa, a III. nagykamra hydropsa v. tumora)

Az opticus atrophia lassan alakul ki. Jellemző, hogy az atrófia nem áll arányban a látás csökkenésével, jelentős látásvesztés lehet még éppen kezdődő decoloratio papilleae esetében is.

A fenti tünetek mellett hipofízistumorra utalnak egyéb tünetek, amelyek az endokrin zavarok következményei: acromegália, nőknél cikluszavarok, dystrophia adiposogenitalis.

Terápia: az alapbetegség kezelése. A hipofízistumor eltávolítása idegsebész feladata. A prognózis az idejében végzett tumorok esetében nem rossz: látótérjavulás következhet be. Későn végzett tumoreltávolítások után látótérromlással számolhatunk.

A tractus opticus és a corpus geniculatum laterale betegségei. Jellemzője a hirtelen fellépő, vagy gyorsan kialakuló homonym hemianopia. Pl. a jobb oldali traktus betegségekor mindkét szem bal oldali látótere esik ki (baloldali homonym hemianopia): jobb szem nasalis, bal szem temporalis retinafele. A n. opticus atrófiája nem kifejezett, esetleg a kóros oldalon nagyobb. Gyakran kíséri homolateralis n. oculomotorius károsodás vagy centrális facialis paresis. A descendáló atrófia 4-6 hónap alatt alakul ki. A corpus geniculatum laterale vagy az afeletti látópályarészek károsodása nem vezet opticus atrophiához.

Radiatio optica (Graciolet-nyaláb) megbetegedései. Kontralaterális homonym hemianopiák alakulnak ki. A papilla elváltozása nem jellemző, atrófia nem fordul elő. Leggyakoribb oka vaszkuláris inzultus, az a. cerebri media vagy postrior elzáródása, ritkábban direkt vérzés az agyállományban. A hemianopia annál kongruensebb, minél közelebb esik az elváltozás az agykéreghez. (A hemianopia kongruenciája azt jelenti, hogy a két látómező kiesései megfelelnek egymásnak: a jobb és a bal szem látóterében identikus kieséseket látunk). Az agykéregben a nagyfoku kongruencia azzal magyarázható, hogy az ideghártyából kiinduló idegrostok a megfelelő kortexsejtek irányában konvergálnak, ugyanazon sejthez mindkét szem identikus pontjáról jut ingerület. A kortexsejt kiesése esetén mindkét szem retinája megfelelő területének működése esik ki, megfelelő látótérkieséssel.

A homonym hemianopiák pontosabb lokalizációja akkor lehetséges, ha figyelembe vesszük a pupillareakciókat és a macula területének megmaradását a látótérben. Ha az agyalapon futó traktusrész sérül a vak retinafél felől, nincs meg a pupilla fényreakciója, míg az intracerebrális rész károsodásakor a pupillareakció megtartott, mert a pupillareakció pályája a corpus geniculatumnál eltér a látópályáétól. Ugyancsak következtethetünk a pontosabb lokalizációra a centrum megtartottságából: ha a corpus geniculatum felett van a károsodás, akkor a centrum, a macularis látás megmarad, mert a macularis régiónak kétoldali képviselete van.

Hemianopia fugaxról beszélünk, ha átmeneti homonym látótérkiesés lép fel. Kísérheti hirtelen, átmeneti látásromlás, káprázás. Oka az ellenoldali a. cerebri media keringési zavara.

Összetéveszthető a vertebrobasillaris syndromával összetéveszthető (egyéb tünetek ebben a syndromában: szédülés, fejfájás, kettőslátás).

A migraine tipikus homonym intermittáló hemianopiát okoz. A beteg gyakran fényes, hullámos szikravonalakat lát mindkét látóterének identikus pontján, amely a centrumban kezdődik, és a periféria felé tart. A vibráló vonalak között szürke szín jelenik meg, pozitív scotomát él meg a beteg. Ez a tünet gyakran megelőzi a fejfájást, a migraine bevezető tünete lehet (aura).

Eklampsziás és uraemiás amaurosis a kortex látómező-ödémájának, keringési zavarának következménye.

Összefoglalás

A látópálya betegségeinek helyét a látótérkiesésekből, látásvesztésből és a papilla állapotából állapíthatjuk meg. A látótérkiesések megértéséhez szükséges ismernünk a látópálya lefutását. A szemgolyó nasalis felének retinájából kiinduló idegrostok a chiasmában kereszteződnek, a temporalis félből indulók keresztezés nélkül haladnak a corpus genuculatum lateraléba. Innen a radiatio opticában futnak az occipitalis lebeny hátsó pólusához.

Chiasma-syndromában bitemporalis hemianopiát látunk visuscsökkenéssel és a n. opticus atrófiájával. Oka leggyakrabban hipofízistumor által okozott nyomás a chiasma medialis részén.

A chiasma optici feletti léziók homonym hemianopiát okoznak. Ha a lézió a tractus opticus agyalapi részén van, a látótérkiesések inkongruensek (a két szem látótérkiesései különböznek), descendáló opticus atrophia jön létre. Ha a betegség (általában vascularis károsodások) az agykéreghez közelebb eső területen van, a látótérkiesések ugyancsak homonym hemianopia jellegűek, de kongruensek, és nem jön létre opticus atrophia.

Ellenőrizze tudását!

Írja le a látópálya leggyakoribb károsodási helyeinek látótérkieséseit.

Milyen szemészeti tüneteket okoz a hipofízistumor?