Ugrás a tartalomhoz

Lineáris algebra

Freud Róbert (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Előismeretek

Előismeretek

Csak minimális előképzettséget tételezünk fel: a középiskolás anyagon túlmenően mindössze a komplex számok és néhány elemi számelméleti fogalom (oszthatóság, maradékosztály, Euler-féle ϕ-függvény, lineáris kongruencia) ismeretére támaszkodunk. A további felhasznált algebrai fogalmakat (polinom, test, gyűrű stb.) és ezek leglényegesebb tulajdonságait a könyv végén az „Algebrai alapfogalmak” c. fejezetben foglaljuk össze.