Ugrás a tartalomhoz

Lineáris algebra

Freud Róbert (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Az egyes fejezetek kapcsolata

Az egyes fejezetek kapcsolata

Szoros egységet alkot és egymásra épül az 1., a 2. és a 3. fejezet, amelyekben a „legklasszikusabb” lineáris algebra anyagot jelentő determinánsokat, mátrixokat és lineáris egyenletrendszereket tárgyaljuk.

Hasonló szoros kapcsolatban áll egymással a 4., az 5. és a 6. fejezet, amelyekben a vektorterekre, valamint a lineáris leképezésekre és transzformációkra vonatkozó általános alapismeretek szerepelnek. A 4. és 5. fejezet legnagyobb része az első három fejezet nélkül is megérthető.

A 7-10. fejezetek általában erősen támaszkodnak az első hat fejezetre. Közülük a bilineáris függvényeket és az euklideszi tereket bemutató 7. és 8. tartozik szorosan össze. A 9. fejezetben főleg kombinatorikus jellegű alkalmazásokat gyűjtöttünk csokorba, a 10. fejezet pedig algebrai kódokkal foglalkozik. Ez a két fejezet egymástól és — a 9. fejezet néhány részét leszámítva — a 7. és a 8. fejezettől is független.

A könyv végén szereplő „A” jelű fejezetben — mint már említettük — röviden összefoglaljuk a könyvben felhasznált algebrai alapismereteket.