Ugrás a tartalomhoz

Lineáris algebra

Freud Róbert (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Tanácsok

Tanácsok

Matematikáról lévén szó, nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy az egyes fogalmak, tételek alapos megértése nélkül azok megtanulása fabatkát sem ér. Ezért azt javasoljuk az Olvasónak, hogy ne ugorja át a legapróbb homályosnak tűnő részletet sem, a felhasznált hivatkozásokat keresse vissza és ellenőrizze, és pontosan gondolja végig a „könnyen igazolható” jelzéssel közölt állításokat is.

A formális, pontról pontra történő megértésen túlmenően egy fogalomnak vagy tételnek akkor lesz igazán „mondanivalója”, ha azt jól el tudjuk helyezni a matematikai környezetében, világosan látjuk a kapcsolatait és alkalmazásait. Ehhez érdemes minél több illusztrációs példát végiggondolni, valamint az adott fogalomhoz, tételhez kapcsolódó feladatokat megoldani.

Néhány további jótanács az Olvasóhoz. A tanulás során ne ragaszkodjon betűről betűre a könyvbeli szöveghez, fogalmazza meg másképp, saját szavaival az adott fogalmat vagy állítást (de gondosan ellenőrizze, hogy tényleg „ugyanazt” mondja-e). Vizsgálja meg, hogy egy tétel bizonyításakor az egyes feltételeket hol használjuk ki, hogyan szól és igaz-e a tétel megfordítása stb.

A feladatok megoldását (a legkönnyebbektől eltekintve) ne csak fejben gondolja át, hanem írja is le részletesen; eközben gyakran egyszerűsödik a gondolatmenet, világosabbá válik a lényeg, és a(z esetleges) hibák vagy hiányok is kevésbé sikkadnak el.

Mindig próbálja meg kideríteni a feladat „mondanivalóját”. Az is nagyon hasznos, ha általánosít vagy önállóan vet fel újabb problémákat (még akkor is, ha ezeket nem tudja megoldani).

Lehetőleg csak akkor nézze meg a feladatokhoz adott útmutatást vagy megoldást, ha semmiképpen sem boldogul a feladattal. Térjen inkább vissza többször is ugyanarra a problémára, esetleg oldja meg előbb valamelyik speciális esetet.