Ugrás a tartalomhoz

Lineáris algebra

Freud Róbert (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Több érdekes feladatot és sok értékes megjegyzést kaptam közvetlen kollégáimtól, az ELTE Algebra és Számelmélet Tanszék (belső és külső) munkatársaitól, akik közül néhányan a könyv egyes részeit már a gyakorlatban is kipróbálták. Köszönettel tartozom hallgatóimnak is, részben azért, mert tőlük is számos visszajelzés érkezett, részben pedig azért, mert közel 30 éves oktatói pályafutásom során elsősorban a nekik tartott előadások és gyakorlatok során szereztem meg azokat a tapasztalatokat, amelyekre a könyv írásakor támaszkodni tudtam.

Név szerint szeretnék köszönetet mondani Babai Lászlónak, akitől nagyon sokat tanultam, és mindezt a könyvben is jelentősen hasznosítottam.

Külön köszönetet mondok feleségemnek, Gyarmati Editnek, hiszen a könyv felépítése, szemléletmódja és stílusa egyaránt magán viseli az ő sok évtizedes oktatói munkájának, kísérletező kedvének és számos alapvető tartalmi és formai újításának a jegyeit. Emellett „nemhivatalos lektorként” messze a legszigorúbb kritikusomnak bizonyult, és rengeteg szakmai, didaktikai és stiláris javaslattal segítette a könyv megszületését.

Végül, szeretném megköszönni azt a nehéz és áldozatos munkát, amelyet a két lektor, Hermann Péter és Kiss Emil végzett, akik rendkívüli alapossággal nézték át a kéziratot, aprólékosan ellenőrizték a feladatokat és azok eredményét, illetve megoldását, és a hibák kiszűrésén túl igen sok általános, konkrét és stiláris észrevételt tettek, amelyeket igyekeztem maximálisan figyelembe venni. Kiss Emil emellett igen nagy segítséget nyújtott azoknak a technikai problémáknak a megoldásában is, amelyek a számítógépes „szedési” munkám során merültek fel.

Budapest, 1996. szeptember 1.

Freud Róbert

ELTE TTK Matematikai Intézet

Algebra és Számelmélet Tanszék

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c

email: freud@cs.elte.hu