Ugrás a tartalomhoz

Európa regionális földrajza 1. Természetföldrajz

Gábris Gyula, Horváth Erzsébet, Horváth Gergely, Kéri András, Móga János, Nagy Balázs, Nemerkényi Antal, Pavlics Károlyné, Simon Dénes, Telbisz Tamás (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Európa regionális földrajza

Európa regionális földrajza

Természetföldrajz

Gábris, Gyula

Horváth, Erzsébet

Horváth, Gergely

Kéri, András

Móga, János

Nagy, Balázs

Nemerkényi, Antal

Pavlics, Károlyné

Simon, Dénes

Telbisz, Tamás

2014


Tartalom

Előszó
1. Európa természeti viszonyai
1. Kedvező földrajzi helyzet
2. Kétarcú domborzati kép
3. Európa születése
4. „Távvezérelt” éghajlat
5. A vízrajz a domborzat és az éghajlat tükre
6. A tundráktól a sztyeppekig
2. Európai nagytájak
Észak-Európa
1. A legidősebb – és egyben legfiatalabb – Európa
2. Kétarcú éghajlat
3. Fiatal, változó vízrajzi kép
4. Tundra, tajga, lomboserdő
5. Észak-Európa fenségesen zord tájai
6. Észak-Európa szigetei
A Brit-szigetek
1. Szabályosan fiatalodó szerkezeti sávok
2. Kiegyenlített éghajlat – változékony időjárás
3. Bővizű folyók, sok tó
4. Erdőkben szegény szigetek
5. Brit tájak szigetről szigetre
A Francia–Belga-rögvidék
1. A variszkuszi hegységképződés megfiatalított „őshazája”
2. Atlanti és mediterrán hatások hegyvidéki fűszerezéssel
3. „Központosító” vízhálózat
4. Lande, maquis, garigue
5. A rögvidék csúcsától a terjeszkedő deltáig
Az Ibériai (Pireneusi-) félsziget
1. Variszkuszi központ – eurázsiai peremhegységek
2. A földrajzi helyzettől függő, domborzat befolyásolta éghajlat
3. Részaránytalan vízhálózat – szélsőséges vízjárás
4. Európa és Észak-Afrika jegyeit viselő, átmeneti élővilág
5. Ibéria tájai: medencék és hegységek változatos ellentétpárjai
A Közép-európai-rögvidék
1. Ellentétes fejlődéstörténet északon és délen
2. Eltérő éghajlat nyugaton és keleten
3. Szerteágazó vízföldrajzi kapcsolatok
4. Heidék, erdők, lápok, erősen megfogyatkozott élővilág, változatos talajok
5. Tájak: sokarcú röghegységek – kétarcú alföldek
Az Alpok
1. Takaróredős magashegység a középidei óceánok helyén
2. Éghajlati emeletek Európa közepén
3. Gleccserek táplálta folyók – gleccserek alakította tómedencék
4. Függőleges életföldrajzi övek
5. Alpi tájak: gazdag formakincsű, változatos vonulatok
Kárpátok és a Kárpát-medence
1. Kőzetlemezek varratvonala mentén
2. Éghajlati területek ütközőzónája mentén
3. A medencejelleg uralta vízrajz
4. A domborzattól függő életföldrajzi emeletek
5. A Kárpát-medence nagytájai
Az Appennini-félsziget
1. Európa legfiatalabb szerkezetű területei
2. Éghajlat: „észak dél ellen”
3. Éghajlatot tükröző folyók, vulkánossághoz kapcsolódó tavak
4. Évezredek óta bolygatott növénytakaró
5. Appennini tájak
A Balkán-félsziget
1. Változatos földtörténet: tagolt domborzat
2. Tagolt domborzat: mozaikszerű éghajlat
3. Domborzattól, kőzetektől függő vízrajzi kép
4. Természeti és társadalmi hatásokat tükröző életföldrajzi kép
5. Balkáni tájak: sokszínű mozaik
A Kelet-európai-síkvidék
1. Majdnem teljes rétegsorok az ősidőtől a jelenkorig, változatos formakinccsel
2. A kontinens legszélsőségesebb, legkontinentálisabb éghajlatú tája
3. Óriás folyamok, alacsony vízválasztók földje
4. Az arktikus jégsivatagoktól a törpefüves száraz sztyeppekig
5. Tájak az északi tundrától a Krím-félszigetig
A természeti környezet átalakulása
1. Az erdőirtás okai és következményei
2. A levegő regionális háttérszennyezettsége
3. A felszíni vizek szennyezettsége
4. Tájrombolás, környezeti válságterületek
5. A természeti környezet védelme
A. Ábrajegyzék
B. Táblázatjegyzék