Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

7. Az állam mint társadalmi-gazdasági környezetével sajátos kölcsönhatásban működő rendszer

7. Az állam mint társadalmi-gazdasági környezetével sajátos kölcsönhatásban működő rendszer

Az állam egyik leglényegesebb sajátossága társadalmi-gazdasági környezetéhez fűződő viszonya. Ennek lényegét álláspontunk szerint az állam társadalmi-gazdasági meghatározottsága és viszonylagos önállósága képezi. Tekintettel arra, hogy ennek tartalmát, értelmezését, fogalmi megragadását illetően a különböző államelméleti irányzatok, sőt szerzők fölfogása eltér egymástól, e kérdéskör tárgyalására a jog- és állambölcseletben kerül sor.