Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

Kulcsfogalmak

Kulcsfogalmak

alkotmányjog

anyagi büntetőjog

büntetés-végrehajtási jog

büntetőeljárási jog

büntetőjog széles értelemben

common law

családi jog

európai uniós jog

jogág

jogcsalád

jogi dogmatika

jogi norma tartalma

jogintézmény

jogi rendszer

jogi szabályozás módszere

jogi szabályozás tárgya

jogrend

jogrendszer

jogrendszer horizontális struktúrája

jogrendszer rendszerjellege

jogrendszer strukturáltsága

jogrendszer vertikális struktúrája