Ugrás a tartalomhoz

Molekuláris sejtbiológia

Szeberényi József, Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft. (2014)

Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft.

Wnt-jelátvitel

Wnt-jelátvitel

A Wnt-géneket muslicában, majd emlősökben is azonosították. A Hedgehog-ligandhoz hasonlóan a Wnt-fehérjék is szekretált növekedési faktorok, fiziológiás szerepük az egyedfejlődés folyamatainak szabályozása. A Wnt-receptorok aktivációja a mikrofilamentumokat az övdezmoszómákhoz kötő β-katenin-fehérje (l. 41. fejezet) szolubilis formájának stabilizálása: a jelpálya serkentésekor a β-katenin felszabadul egy multiprotein komplexből, bejut a sejtmagba és célgének indukciójában vesz részt (47.5. ábra). A jelátviteli út több fehérjéjének (Wnt, β-katenin és a fehérjekomplex egyik komponense, az APC-fehérje) abnormális expressziója daganatképződéshez vezethet (l. 56. fejezet).

47.5. ábra - 47.5. ábra: A Wnt jelátviteli út

47.5. ábra: A Wnt jelátviteli út