Ugrás a tartalomhoz

A magyar büntetés-végrehajtási jog

Vókó György, Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft. (2014)

Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft.

A magyar büntetés-végrehajtási jog

A magyar büntetés-végrehajtási jog

Vókó György

Dialóg Campus Kiadó

Copyright 2014., Vókó György

2014


Tartalom

A magyar büntetés-végrehajtási jog
A. Rövidítések
Előszó
1. Általános rész
I. fejezet: A büntetés-végrehajtás jogi szabályozása történetéből, különös figyelemmel magyarországra
1. Szemelvények a büntetés-végrehajtás előzményeiből, történetéből – az elmélet és a gyakorlat tükrében – a kezdetektől a XX. századig
2. A XIX–XX. század fordulójától napjainkig
II. fejezet: A büntetés-végrehajtási jogtudomány kialakulását segítő elméleti tételekről, nézetekről, megállapításokról
1. Elméleti tételek és hatásuk irányai
2. A hazai elméleti munkák tudományt teremtő szerepéről
3. Jogállami eredményességre törekvő elképzelésekről és helyzetről
III. fejezet: A nemzetközi követelményrendszer és a külföldi tapasztalatok
1. A nemzetközi humanitárius elvárásokról
2. A büntetés-végrehajtás sajátosságai és tapasztalatai az egyes országokban
IV. fejezet: A büntetés-végrehajtási jog helye a jogrendszerben, fogalma, alapelvei, forrásai
1. A büntetés-végrehajtási jog szerepe, jelentősége, helye a jogrendszerben, célja, alapelvei, alanyai, tárgya és annak rendszere
2. A büntetés-végrehajtási rendszer működésének szakaszai, a büntetés-végrehajtási szervezet felépítése
3. A büntetés-végrehajtási jog fogalma, forrásai
4. Az elítéltek és más büntetés-végrehajtási jogviszonyban állók jogi helyzetében beálló változás fő jellemzői hazánkban
5. A végrehajthatóság vizsgálata, kizáró okok, a végrehajtás elrendelése és félbeszakítása, a tartamszámítás
2. Különös rész
V. fejezet: A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata, teljesítésének biztosítékai, tartalma
1. A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata
2. A végrehajtás teljesítésének biztosítékai
3. Emberséges bánásmód, hátrányokozás és humanitárius tartalom a neveléssel (kezeléssel) egységben
4. A szabadságvesztés-büntetés megkezdése, tartamának számítása, átvétele és átengedése
VI. fejezet: A szabadságvesztés végrehajtásának rendje
1. A végrehajtási rend meghatározása
2. A szabadságvesztés differenciálása, a végrehajtási fokozatok
3. Enyhébb végrehajtási szabályok foganatosítása
4. Az átmeneti csoport
5. A gyógyító-nevelő csoport
6. Az elítéltek elhelyezése
7. Őrzés, felügyelet, ellenőrzés, biztonsági csoportok
8. Az elítéltek anyagi ellátása
9. Az egészségügyi ellátásról
10. Az elítéltek nevelése, célszerű foglalkoztatása, képzése, jutalmazása, fegyelmezése, kapcsolattartása
11. Az elítéltek munkáltatása, szakmai képzése, terápiás foglalkoztatása, munkavédelme
12. Az elítéltek jogi helyzete
13. A különleges kategóriák sajátosságai a végrehajtás rendjében
14. Az elítéltek szabadítása feltételesen és véglegesen
15. Az elzárás végrehajtása
VII. fejezet: A nem szabadságvesztéssel járó büntetések végrehajtásáról
1. A közérdekű munka végrehajtásának jellemzői
2. A pénzbüntetés végrehajtása
3. A foglalkozástól, járművezetéstől eltiltás, a kitiltás, a kiutasítás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajtása
VIII. fejezet: A büntetőjogi intézkedések végrehajtása, az elítéltek utógondozása
1. Megrovás, próbára bocsátás
2. A jóvátételi munka végrehajtása
3. A pártfogó felügyelet végrehajtása
4. Az elkobzás foganatosítása
5. A vagyonelkobzás végrehajtása
6. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele
7. A kényszergyógykezelés végrehajtásának sajátos szabályai
8. A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések
9. A javítóintézeti nevelés végrehajtása
10. Az elítéltek utógondozása
IX. fejezet: A személyes szabadságot érintő büntetőeljárás-jogi intézkedések végrehajtása
1. Az őrizetbe vétel foganatosítása
2. Az előzetes letartóztatás végrehajtása
3. A házi őrizet végrehajtása
4. Távoltartás
5. Az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtása
6. Az elmeállapot megfigyelése
X. fejezet: A járulékos büntetés- végrehajtási feladatok
1. Vagyoni jellegű igazságügyi követelés, hátrány
2. A bűnügyi és a büntetés-végrehajtási nyilvántartás
3. A szabálysértési elzárás végrehajtása
XI. fejezet: A büntetés-végrehajtást övező jogállami biztosítékrendszer
1. A büntetés-végrehajtási bíró szerepéről
2. A bv. bíró hatásköre
3. A bv. bíró illetékessége
4. A bv. bíró eljárása
5. A büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete
6. Együttműködés az alapvető jogok biztosával, a társadalmi és nemzetközi szervezetek ellenőrző tevékenysége
Irodalom

A táblázatok listája

2.1. Mentesítési táblázat