Ugrás a tartalomhoz

Erdővédelemtan

Dr. Varga Ferenc

Szaktudás Kiadó Ház

1. fejezet -

1. fejezet -

Erdővédelemtan

Szerkesztette:

Dr. Varga Ferenc

Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó

Budapest, 2001

Ez a kiadvány az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsőoktatási tankönyv-támogatási program keretében jelent meg.

Írta:

Dr. Horváth Béla

Dr. Lakatos Ferenc

Dr. h.c. Dr. Márkus László

Dr. Németh Károly

Dr. Szabó Ilona

Dr. Varga Ferenc

Dr. Varga Szabolcs

Walterné Dr. Illés Valéria

Lektorálta:

Dr. Bondor Antal

Dr. Tóth József

ISBN 963 356 322 4

© Dr. Varga Ferenc, 2001

Kiadja a Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 36/b

Telefon: 252-4772

Szerkesztette: Viant Katalin

Műszaki szerkesztő: Keresztes Júlia

Felelős szerkesztő: Krecz Ildikó

Felelős kiadó a kiadó ügyvezető igazgatója