Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági növénytan

Dr. Turcsányi Gábor

Szaktudás Kiadó Ház

1992. karácsonyán kaptuk kézhez a Földművelésügyi Minisztérium levelét, amelyben tankönyvírási pályázatunk elfogadásáról értesítettek bennünket. Akkor még nem tudtuk, hogy tizenketten mekkora feladatot vállalunk magunkra. Ennyi, egymástól távol lakó szerző elképzelését és stílusát egyeztetni nem volt könnyű. Jócskán voltak már előzményei tankönyvünknek; a dr. Hortobágyi Tibor által szerkesztett Agrobotanika című tankönyvsorozat, valamint dr. Kárpáti Zoltán és dr. Terpó András kertészeti egyetemi tankönyvei kitűnő példákkal szolgáltak. Sok új szerzőnk azonban valami mást akart: meg szerette volna újítani tananyagunkat a lehető legújabb, de már általánosan elfogadott botanikai és ökológiai ismeretekkel. Mintául Strasburger nagy hagyományú és már 33. kiadást megért Lehrbuch der Botanik című könyvét választottuk. Ez mindenekelőtt a hajtásos növényekkel foglalkozó rendszertani fejezetekhez és a morfológiai részhez nyújtott jelentős segítséget. Az általa követett rendszerrel Soó régebben Magyarországon általánosan használt, de a legújabb kemotaxonómiai eredményekkel nem módosított rendszerét váltottuk fel. Úgy véltük, érdemes végre a hazai növénymorfológiai oktatást is a rendszertanhoz hasonlóan fejlődéstörténeti alapokra helyezni. A prokarioták, az algák és a gombák rendszerezésekor a világirodalom legelfogadottabb rendszereit használtuk. A sejttani, a szövettani, a növényföldrazi és az ökológiai fejezetek írásakor a legújabb angolszász és német irodalmakat vettük alapul.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Mezőgazdasági növénytan
Szerzők:
Dr. Turcsányi Gábor
Kiadó:
Szaktudás Kiadó Ház
Közreműködők:
Szaktudás
Azonosító:
ISBN 963 356 227 9
Források:
Mezőgazdasági növénytan
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
mezőgazdaság, növénytan, növények, termelés, termőföld, gazdaság, gépek
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása