Ugrás a tartalomhoz

A kvantumkémia alapjai és alkalmazása

Veszprémi Tamás, Fehér Miklós

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

I. rész - ALAPOK

I. rész - ALAPOK

Tartalom

1. A csoportelmélet alapjai
1.1. Szimmetria elemek és szimmetriaműveletek
1.2. A csoport fogalma
1.3. Szimmetriacsoportok szerinti besorolás
1.4. Szorzótábla
1.5. Az osztály fogalma
1.6. A szimmetria operációk mátrixreprezentációi
1.7. Hogyan transzformálódik?
1.8. Direktszorzat-reprezentáció
2. A kvantummechanika axiómái
3. A hidrogénatom és egyéb furcsaságok
3.1. A szabadon mozgó részecske
3.2. A harmonikus oszcillátor
3.3. Részecske mozgása centrális erőtérben. A H-atom
3.4. A mágneses momentum és a spin
4. Kvantumkémia: a közelítések hierarchiája
4.1. Első közelítés: a nem-relativisztikus kvantummechanika
4.2. A kvantummechanika 6. axiómája: a Pauli-elv
4.3. Második közelítés: a Born–Oppenheimer tétel
4.4. A harmadik közelítés: az egyelektron módszer
5. A variációs és perturbációs módszerek
5.1. A variációs módszer
5.2. A perturbációszámítás elemei
6. A Hartree–Fock-modell és következményei
6.1. A Hartree-Fock-módszer
6.2. Sokelektronos atomok elektronszerkezete
6.3. Pohárköszöntő a periódusos rendszer felépülésére
6.4. A Hartree–Fock–Roothaan módszer
6.5. Bázisok
6.6. A molekulapálya-modell
6.7. Ab initio Hartree–Fock–Roothaan-számítások
6.8. Lokalizált molekulapályák
6.9. A hullámfüggvény szimmetriája
6.10. Hogyan tovább?
7. Túl a Hartree–Fockon
7.1. A konfigurációs kölcsönhatás módszere
7.2. Az elektronkorreláció számítási módszerei
7.3. Korrelációs számítások
7.4. Elméleti kémiai modellek
7.5. Relativisztikus korrekciók
8. Az elektronsűrűség elmélete
8.1. Mulliken-féle populációs analízis
8.2. Természetes pályák
8.3. Elektrosztatikus potenciálok
8.4. A molekulák alakja
8.5. Az elektronsűrűség topológiai analízise
8.6. A sűrűségfunkcionál-elmélet alapjai
8.7. A sűrűségfunkcionál-elméletből következő kémiai fogalmak
9. Félempirikus módszerek
9.1. NDDO alapú félempirikus modellek