Ugrás a tartalomhoz

Molekuláris biológia I-II.

Bálint Miklós (2010)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

3.36. Az endocitózis révén összegyűjtött fehérjék és receptorok osztályozásra a savas endoszómákban

3.36. Az endocitózis révén összegyűjtött fehérjék és receptorok osztályozásra a savas endoszómákban

Az endocitózis során a sejtbe bekerülő minden fehérje végigmegy a korábban vázolt útvonalon – csalizott csapda, burkolt vezikulum, endoszóma. Ezután az internalizálódott fehérjék és receptorok útja elválik. A savas közeget egy ATP-t hidrolizáló protonpumpa biztosítja. Ebben a közegben disszociálnak a receptorok és a kötött fehérjék. Ezt a folyamatot reprezentálja transzferrin esetében a 3.76. ábra.

 

3.76. ábra. A transzferrin endocitotikus útvonala. A vas a savas endoszómában szabadul fel. Az apoferritin és a receptor ezután reciklizálódik. Az endoszómában felszabadult vasatomok a citoplazmába kijutva ferritin fehérjemolekulákhoz kötődnek.

 

   

A 3.11. táblázat szerint négyféle lehetséges útvonal valósulhat meg.

 

3.11. táblázat. A receptormediált endocitózis négyféle lehetséges útvonala.

 

   

A vas transzportja esetén két Fe3+-ion kötődik egy 77 kDa-os fehérjéhez, az apotraszferrinhez, amely két hasonló doménből áll. Az Fe3+ kötése HCO3-ionokat és anionos fomában lévő tirozil-oldalláncokat igényel. Az így képződött transzferrin (de nem az apotranszferrin) kötődik a dimerreceptorhoz (lásd a 3.70. ábrát), amely a csalizott csapdában foglal helyet. Miután kialakul az endoszóma – amelyben a pH 5 és 6 között van –, az Fe3+ disszociál a transzferrinről, amivel a pH-csökkenés milliószoros affinitáscsökkenést idéz elő a transzferrin és az Fe3+ között. Az apoferritin fehérje azonban továbbra is kötve marad a receptorhoz.

Csak ezután következik az endoszómába összegyűjtött fehérjék és receptorok osztályozása. A receptor és a kötődött apotranszferrin exocitózis révén visszairányítódik a plazmamembránba. Itt az apotranszferrin disszociál a receptorról a pH-emelkedés miatt.

Számítások szerint egyetlen májsejt 20 ezer vasatomot képes felvenni percenként a fenti módon.