Ugrás a tartalomhoz

Molekuláris biológia I-II.

Bálint Miklós (2010)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

4.18. A retrovírusok és bizonyos DNS-vírusok rákot indukálnak ,,érzékeny” sejtekben

4.18. A retrovírusok és bizonyos DNS-vírusok rákot indukálnak ,,érzékeny” sejtekben

Peyton Rous 1911-ben fedezte fel a csirkék szarkómáját. (A szarkóma a mezodermális szövetek elfajulását jelenti, sarkos (görög) = hús, oma (görög) = daganat szavakból, míg a karcinóma az ektodermális vagy endodermális szövetek rákos elfajulását jelenti, karkinos (görög) = rák.)

Rous kötőszöveti tumorokból sejtmentes filtrátumot készített, amit egészséges csirkéknek adva, az szintén szarkómát okozott. Mivel a filtrátum nem tartalmazott sejteket, ezért a filtrátum tartalmát Rous szakómavírusnak (RSV), vagy Avian szarkómavírusnak (ASV) nevezte (4.37. ábra). Peyton Rous 55 évvel később 1966-ban orvosi Nobel-díjat kapott felfedezéséért.

 

4.37. ábra. Az RSV (ASV) vírus elektromikroszkopikus képe. A sötéten festődő sejtek az eukarióta csirke sejtek felszine közelében találhatók (kiszabadulni készülnek).

 

   

Az RSV vírus a (+) RNS-szálat tartalmazó retrovírusok közé tartozik. Reverz transzkriptáz enzime révén ezen RNS-ről DNS kettős lánc képződik, ami aztán beépül a gazdasejt genonjába. Innen folyamatosan expresszálódik, és így állandóan új víruspartikulumok képződnek, amelyek azután kijutnak a gazdasejtből. Az RSV vírus nem citocid, vagyis nem öli meg a gazdasejtet, de rákos transzformációját okozhatja. Az RNS-vírusok közül egyedül az RSV okoz malignus átalakulást. Vannak viszont DNS-vírusok is, amelyek rákkeltőek. Ilyenek pl. a legtöbbet tanulmányozott Simian majom vírus 40 (SV 40) (4.38. ábra) és a poliomavírus.

 

4.38. ábra. Az SV 40 vírus elektromikroszkópos képe.

 

   

A rákkeltő RNS- vagy DNS-vírusok által a sejttenyészetekben okozott különféle változásokat a 4.3. táblázatban foglaljuk össze.

 

4.3. táblázat. A rákkeltő RNS- vagy DNS-tumorvírusok által transzformált szövettenyészetek tulajdonságai.

 

   

Igen fontos kiemelnünk, hogy a transzformált sejtekben vírusspecifikus DNS beépülése mutatható ki (pl. hibridizációval vagy PCR-rel), vagyis maglignus átalakulás öröklődik a sejttenyésztés során. Megfelelő átoltások révén a rákos sejttenyészetek folyamatosan fenntarthatóak (kvázi örök életűek, szemben az egészséges sejttenyészetekkel, amelyek néhány hét után mindenképp elpusztulnak).

A rákos sejttenyészetekből vett bizonyos számú sejtet egy alkalmas állatba oltva, az ott rákos transzformációt idéz elő.