Ugrás a tartalomhoz

Molekuláris biológia I-II.

Bálint Miklós (2010)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

6. fejezet - A prokarióták génexpressziójának szabályozása

6. fejezet - A prokarióták génexpressziójának szabályozása

6.1. Bevezetés

Az enzimfehérjék aktivitását számos tényező befolyásolja. Ezek lehetnek pl. allosztérikus kölcsönhatások, a reverzíbilis kovalens módosítások, a pH- vagy az ionmiliő változása, különböző faktorok mennyisége vagy az enzimek féléletideje (mennyisége). (Gyakran a fenti tényezők hatása együttesen jelentkezik). A prokarióták, amelyek különösen érzékenyen reagálnak a környezetük, pl. a táplálékforrásaik változására, különféle módozatokat fejlesztettek ki arra, hogy a tápanyagok hasznosításában résztvevő enzimjeik mennyiségét regulálják. Pl. az E. coli bizonyos enzimjei csak 10 kópiában találhatók a sejtben, míg mások a 105 kópiaszámot is elérhetik. A kérdés az, hogy hogyan valósulhat ez meg. Az is ismeretes, hogy a baktériumok bizonyos fehérjéinek szintézisének sebessége 1000-szeresre nőhet vagy csökkenhet, attól függően, hogy miként változik a környezet tápanyagellátása, ami ezt a fehérjét – enzimet – érinti.

Az utóbb említett fehérjeszintézis-sebesség változás főleg transzkripciós szinten valósul meg (vagyis az mRNS szintézis sebessége változik), és nem az mRNS-ről történő fehérjeképződés gyorsasága változik (vagyis a transzláció).

A következőkben szót ejtünk az enzimindukcióról, az enzimrepresszióról, a katabolit represszióról és a riboszómafehérjék szintézisének regulációjáról, valamint az ún. attenuációról. Végezetül szólunk a fehérjeszintézis szintjén történő szabályozásról is.