Ugrás a tartalomhoz

Molekuláris biológia I-II.

Bálint Miklós (2010)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

7.23. Az RNS-polimeráz I és III által átíródó gének iniciációja

7.23. Az RNS-polimeráz I és III által átíródó gének iniciációja

Mint ismeretes az RNSP I a riboszomális RNS-eket (rRNS), míg az RNSP III az 5S rRNS-t és a tRNS-eket szintetizálják (lásd a 2. fejezetet). Ezen RNS-polimerázok egymástól is és az RNSP II-től eltérő GTF-eket igényelnek a specifikus promoterek felismeréséhez. Ez nem meglepő, hiszen a háromféle géncsoport promoter régiói erősen eltérnek egymástól.

Az RNSP I az ún. core promoter elemet kívánja, ami (–)31-es pozíciótól a (+)6-ig terjed, vagyis átfed magával az átírandó szakasszal. Ezenkívül a hatásos átírás még felső állású promoter elemet (upstream promoter element) is kíván, ami a (–)187-től a (–)107-es régiói között helyezkedik el. Az RNSP I promoterrégiói, ellentétben az RNSP II és III-mal, fajspecifikusak. (Az RNS-polimeráz II promoter régióinak szerkezetét már a 2. fejezetben tárgyaltuk.)

Az RNSP III promoterrégiója viszont a transzkripciós kezdőponttól számítva alsó állásban (downstream) helyezkedik el, vagyis lényegében az átírandó génen belül foglal helyet. Ez a Xenopus borecalis 5SRNS esetén a +41-től a +87-es régiót jelenti. Ettől számítva felső állásban (upstream) (+1) kezdődik az átírás. Az is igazolódott, hogy ez számos fajból izolált RNS- polimeráz III esetén is így van.

Az RNSP I és III által kívánt promoterrégióban sincs TATA régió. Így meglepő, hogy TBP mégis szükséges itt is az átíráshoz úgy, mint az RNSP II esetén. A TBP-hez ezen esetekben is több TAF kötődik, hogy kialakuljanak a GTF-ek. A TAF-ok közül az SL1 jelű az I-es típusú, míg a TF IIIB a III-as típusú promoterre specifikus. Nyilvánvaló, hogy a TBP itt sem a TATA régió szekvencia felismerése alapján kötődik a DNS-hez (úgy, mint a houskeeping gének esetén történik), hanem más tényezők alapján. Így elmondható, hogy a TBP (TF IID) az egyetlen univerzális transzkripciós faktor, amelynek sokoldalúsága egyedülálló (lásd a 7.37. ábrát).