Ugrás a tartalomhoz

Élelmiszer-higiénia

Biró Géza (2014)

Agroinform Kiadó

6. Az ivóvíz bakteriológiai vizsgálata

6. Az ivóvíz bakteriológiai vizsgálata

Ivóvíznek minősül minden ivásra, háztartási célra vagy emberi fogyasztásra kerülő termék előállítására, kezelésére szolgáló, vagy ilyen termékkel közvetlenül kapcsolatba kerülő vízféleség, függetlenül a víznyerés helyétől.

a) A vizsgálatok terjedelme

Ellenőrző bakteriológiai vizsgálat, melynek során meg kell határozni a:

– kóliform baktériumok számát és fekális eredetét;

Pseudomonas aeruginosa jelenlétét;

– mikrobaszámot 20 oC és 37 oC hőmérsékleten.

Részletes bakteriológiai vizsgálat, melynek során meg kell határozni a:

– kóliform baktériumok számát és fekális eredetét;

– fekális kóliformok jelenléte esetén az Escherichia coli I-t;

– mikrobaszámot 20 oC és 37 oC hőmérsékleten;

Pseudomonas aeruginosa számot;

– fekális streptococcus számát;

– szulfitredukáló anaerob spórás baktériumok számát.

Ha feltételezhető a víz fertőzöttsége, akkor el kell végezni még a feltételezett kórokozók célzott, vagy ezek ismeretének hiányában a leggyakoribb enterális kórokozó baktériumok (Salmonella, Shigella, enteropatogén Escherichia coli, Campylobacter) kimutatására vonatkozó vizsgálatokat is.

b) Általános mintavételi és vizsgálati előírások

Ivóvízminták vétele, szállítása és tárolása

A mintavétel előtt helyszíni szemlét kell végezni, melynek során meg kell állapítani a vízszolgáltató berendezések egészségügyi szempontból fontos műszaki adatát, az esetleges vízkezelési módot, és meg kell vizsgálni a víznyerőhely környezetét, különös tekintettel az esetleges szennyeződési lehetőségekre.

Csapról végzett mintavétel esetében azt először le kell égetni, majd a vizet legalább 5 percen át folyatni. Vízminta vételére csak átlátszó, tiszta, és steril üvegeket szabad használni. Ha a víz klórozott, akkor nátrium-tioszulfáttal, ha nehézfém-ionokat tartalmaz, akkor pedig etilén-diamin-tetraecetsavval kell azt közömbösíteni.

A mintavételi üveget úgy kell vízzel megtölteni, hogy térfogata kb. 2%-ának megfelelő, de legalább 5 cm3 légteret kell szabadon hagyni.

A vízmintát a mintavételt követően lehetőleg azonnal fel kell dolgozni, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor 1–5 oC hőmérsékletre hűtve maximum 24 óráig tárolható.

c) Vizsgálati módszerek

részletesen az MSZ–448/44–1990 számú szabvány tartalmazza, de alapelemei több kézikönyvben is megtalálhatók (Kiss és mtsi 1974). Elvégzendő vizsgálatok:

A mikrobaszám meghatározása

A kóliformok számának és a fekális kóliformok jelenlétének vizsgálata

A Pseudomonas aeruginosa jelenlétének, illetve számának meghatározása

Szulfitredukáló anaerob spóraképző baktériumok számának meghatározása

Kórokozók kimutatása

A vizsgálat egy vagy több enterális kórokozó kimutatására vonatkozhat, attól függően, hogy vannak-e feltételezéseink a szóba jöhető kórokozó(k)ról.

 Az enteropatogén Escherichia coli jelenlétének kimutatása

 A Shigella kimutatása

 A Salmonella kimutatása

 A Campylobacter kimutatása

d) Az ivóvíz minősítése mikrobiológiai vizsgálat alapján (MSZ 450–3)

E szabvány tárgya – a víznyerés módjától függetlenül – minden ivásra, háztartási célra vagy emberi fogyasztásra kerülő termékek előállításához, kezeléséhez használható vagy ilyen termékkel közvetlen kontaktusba kerülő vízféleség minősítése.

Az ivóvíz mikrobiológiai követelményeit a 10. és a 11. táblázat mutatja be.

Kép

Enterális vagy egyéb kórokozó mikroorganizmus lehet pl. Campylobacter, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, kórokozó gomba, protozoon, féregpete, humánpatogén vírus.

1. Megfelelő minőségű bármely vízminta, ha a vizsgálat eredménye megfelel az 10. táblázat A oszlopában és a 11. táblázatban felsorolt követelményeknek.

2. Tűrhető minőségű a vízműkutakból származó vízminta a biztonsági fertőtlenítéssel üzemelő vízművek esetében, ha a vizsgálat eredménye kielégíti az 10. táblázat B oszlopának és a 11. táblázatnak a követelményeit.

3. Tűrhető minőségű a hálózati vagy az egyedi kút vize, ha a vizsgálat eredménye csak a 10. táblázat b oszlopa és a 11. táblázat szerinti követelményeket, figyelembe véve még a 4. pont előírásait.

4. Tűrhető minőségű a védett vízadó rétegből származó ivóvíz akkor is, ha a vizsgálat eredménye a 10. táblázatnak csak a C oszlopa szerinti követelményeket elégíti ki, akkor ha a víz :

– 20 oC-nál melegebb és

– kémiai oxigénigénye meghaladja a 0,5 mg/l-t és/vagy

– ammónia-tartalma több, mint 0,5 mg/l.

Nem fogadható el

– a vízműkutakból vett minta akkor, ha a vizsgálat eredménye nem felel meg az 1. a 2. és a 4. pont követelményeinek ;

– a vízművet elhagyó vízből vett minta, ha a vizsgálat eredménye nem felel meg az 1. és a 4. pontban felsorolt követelményknek

– a szolgáltatott ivóvízből vett minta, ha a vizsgálat eredménye nem felel meg legalább a 4. pontban előírt feltételeknek.

új vízmű esetén a megfelelő minősítés előírásait kell betartani. Új csőhálózat szakaszok átadásakor a vízminőség nem lehet rosszabb, mint az adott vízműre jellemző vízminőség, tehát a tűrhető minősítés előírásai érvényesek.