Ugrás a tartalomhoz

Erdészeti rovartan

Tóth József (2014)

Agroinform Kiadó

5.5. MEGSZÜNTETő NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK

5.5. MEGSZÜNTETő NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK

Az inszekticidek alkalmazása sok esetben csak rövid távon csökkenti a rovarok népességét, hosszabb távon pedig éppen a kárterületek, illetve a tömegszaporodások gyakoriságának növekedését eredményezi. Glowacka (1994) szerint a szintetikus piretroidok kiterjedt alkalmazása miatt Lengyelországban a fenyőtűfogyasztó nagylepkék (Lymantria monacha, Panolis flammea, Bupalus piniarius, Dendrolimus pini) kárterületei növekszenek, tömegszaporodásaik pedig gyakrabban jelentkeznek. Ennek magyarázata az, hogy a fitofág rovarok fékentartásában kiemelkedő szerepet játszó predátor és parazitoid rovarok jóval érzékenyebbek egyes inszekticidekre, populációk lassabban regenerálódnak, mint a herbivor rovarok. A másik ok pedig minden bizonnyal az, hogy a rovarpopulációkban igen gyorsan kiszelektálódnak, és dominánssá válnak az egyes inszekticidekkel szemben rezisztens egyedek. Valószínűleg hasonló okokkal magyarázható az a tény is, hogy a 60-as évek eleje óta az aranyfarú pille (Euproctis chrysorrhoea) magyarországi éves kártételi területei stabilan növekvő trendet mutatnak.

De Bach (1974) szerint a peszticidek alkalmazása gyakran maga hoz létre kártevőket, általa olyan fajok nyerhetnek jelentőséget, melyek korábban nem játszottak számottevő szerepet.