Ugrás a tartalomhoz

Erdészeti rovartan

Tóth József (2014)

Agroinform Kiadó

10. fejezet - 7. A rovarok (Insecta) rendszertani helye az ízeltlábú (Arthropoda) törzsben

10. fejezet - 7. A rovarok (Insecta) rendszertani helye az ízeltlábú (Arthropoda) törzsben

Az ízeltlábuak az ősszájuak (Protostomia) csoportjának legfejlettebb törzse. Feltünő sajátosságuk, a test szelvényezettsége, pontosabban a szelvények egyesülése funkcionális csoportokba: „tagmata”-ba. A tagmata-k és a szelvények száma a rovarok esetében állandó: 6 fej, 3 tor, 11 potroh szelvénnyel.

Az ízeltlábuak rendszertani felosztása, a törzsfejlődéstani összefüggések feltárása még nem megállapodott. Az itt követett áttekintés célja, hogy a rovarok helyzetét érzékeltesse a rokon csoportok körében. (Az idézőjel a „Myriapoda” osztálynál arra utal, hogy ez a taxon nem monophyletikus csoport, itt csak típus értéke van. Használata az áttekintést teszi könnyebbé!)

phylum: Arthropoda

       

subphylum

classis

subclassis

Chelicerata – csáprágások

több osztály

pl. Araneae – pókok

Crustacea – rákok

több osztály

több alosztály

Tracheata – légcsövesek

„Myriapoda”

Diplopoda – ikerszelvényesek

Chilopoda – százlábúak

Pauropoda – villás-csápúak

Symphyla – szövőcsévések

Insecta

(Hexapoda)

Diplura – lábaspotrohúak

Protura – félrovarok

Collembola – ugróvillások

Archaeognatha – pattanó sertefarkúak

Zygentoma – pikkelykék

Pterygota – szárnyasrovarok

7.1. INSECTA (HEXAPODA) – ROVAROK

A rovarok osztálya csak egy az állatvilág mintegy 70 – 100 osztályának (ez szerzőnként változik), mégis az állatfajok több mint 3/4-ét foglalja magába.

Monophyletikus beosztásukat az alábbi bélyegek adják:

– A test fejre és törzsre tagolódik. Utóbbin a tor 3 szegmense (pro-, meso- és metathorax) főleg a helyváltoztatással kapcsolatos funkciókat végzik el. Ezt követi a potroh 11 szelvénye és a telson (véglemez). A potroh a vegetatív és reproduktív funkciók központja.

– Végtagjaik típikus kifejlődéssel csak a toron találhatók. Csökevényes végtagok lehetnek az 1.–9. és a 11. potrohszelvényeken, de ezek legfeljebb 2 ízből állnak.

További jellegzetességük, hogy:

– csak egy pár csápjuk van, (a rákoknak kettő).

– trachearendszerrel lélegeznek, (a rákok kopoltyúval).

– a szárnyak képződése csak a meso- és metathorax-on figyelhető meg.

 A ma ismert rovarfajok száma 1 000 000 körül becsülhető. A trópusok állatvilágának hiányos ismerete miatt a tényleges fajszám ennél sokkal magasabb lehet. A becsült adatok megoszlanak a 2 és a 10 millió számú rovar között.

A rovarrendek – (az első öt taxon általában alosztály rangján szerepel a rendszertani beosztásokban) – áttekintését a táblázat foglalja össze. (Az adatok sok esetben becsült értékek!)

A ma ismert rovarok becsült fajszáma a világon, Európában és hazánkban

Rovarcsoport megnevezése

Világ

 Európa

Magyar

Diplura – lábaspotrohúak

500

70

16

Protura – hajnalrovarok

270

81

10

Collembola – ugróvillások

3 500

1 000

400

Archaeognatha – sertefarkúak

300

80

40

Zygentoma – pikkelykék

300

20

4

Ephemeroptera – kérészek

2 000

232

50

Odonata –szitakötők

4 700

130

90

Plecoptera – álkérészek

1 800

390

80

Embioptera – takácsrovarok

800

5

Dermaptera – fülbemászók

1 300

41

10

Isoptera – termeszek

2000

4

Mantodea – fogólábuak

1800

23

1

Orthoptera – egyenesszárnyúak

15100

850

120

Psocoptera – portetvek

2600

150

100

Mallophaga – rágó tetvek

3300

1200

120

Siphunculata – vérszívó tetvek

400

50

20

Thysanoptera – tripszek

4400

500

100

Heteroptera – poloskák

40000

1500

700

Auchenorrhyncha – kabócák

35000

1000

400

Sternorrhyncha – levéltetű alkatúak

7200

2000

600

Megaloptera – vízi fátyolkák

250

6

3

Raphidioptera – tevenyakú fátyolka

160

67

11

Neuroptera – recésszárnyúak

4000

230

100

Coleoptera – bogarak

350000

25000

10000

Strepsiptera – legyezőszárnyúak

500

26

6

Mecoptera – csőrös rovarok

350

20

8

Siphonaptera – bolhák

1600

150

70

Diptera – legyek

85000

15000

10000

Trichoptera – tegzesek

5350

900

250

Lepidoptera – lepkék

150000

7000

4000

Hymenoptera – hártyásszárnyúak

100000

15000

10000

Összesen:

830 480

72 600

37327

7.1.1. A rovarok rendszere

Az alábbiakban ismertetett beosztás alapvetően, – (jelentősebb eltérésekkel, csak a hagyományos „Apterygota” körben) – Hennig, 1986 rendszerét követi. Rendszerének a lényege, hogy a phylogenetikus összefüggések következetes felismerése egyedül a ma élő (recens) fajok tanulmányozása alapján is lehetségessé válik, ha pontosan különbséget tudunk tenni a rovarok ősi, relatív elsődleges (plesiomorph) és származtatott, új (apomorph) tulajdonságai között.

Classis: INSECTA (Hexapoda)

Az első három alosztály „entognatha” (entotropha) néven egy típusba (nem monophyletikus taxonba!) összefoglalható, mivel szájszervük a fejtokba húzódott, működés közben kívülről csak a csúcsa látszik. Primer (elsődlegesen) szárnyatlan formák tartoznak ide, potrohukon végtagfüggelékeket találunk. Összetett szemeik redukálódtak, csak pontszemek (ommata) találhatók a fej két oldalán, de sokszor ez is hiányzik. Csápjaik – ha van – ún. ízelt antennák, ahol mindegyik ízben külön vannak izomkötegek. Általában a csoport mindegyik képviselőjén a redukálódás különböző jegyei látszanak.

1. subclassis:        Diplura – lábaspotrohuak

2. subclassis:        Protura – félrovarok

3. subclassis:        Collembola – ugróvillások

Az összes további taxon az ún. „ectognatha” típusba tartozik, mivel szájszerveik szabadon, a fejtokon kívül láthatók. Csak az erősen átalakult, módosult formáknál, pl. a szúró–szívó szájszerszerveknél süllyed a fejtokba a mandibula. Az összetett szem általában kifejlett, csápjaik ostorcsápok.

4. subclassis:         Archaeognatha – pattanó

        sertefarkúak

Elsődlegesen szárnyatlanok, potrohukon még végtagcsökevények találhatók. Ezzel közel állnak az entognatha csoporthoz, mellyel korábban „Apterygota” néven összefoglalták ezt és a következő alosztályt. A mandibula monocondyla” típusú, vagyis a fejtokhoz egy bütyökkel ízesül.

5. subclassis:         Zygentoma – pikkelykék

Nagyon hasonlóak az előző alosztályhoz. A korábbi „Apterygota” csoport legfejlettebb tagja, a mandibula két bütyökkel ízesül a fejtokhoz (dicondyla). Ebben a sajátosságában megegyezik a szárnyas rovarokkal (Pterygota). Korábban a pikkelykéket egyesítették a pattanókkal, „Thysanura” néven. Ezt, a részben még ma is elterjedten használt taxont, azonban a mandibula eltérő szerkezete miatt nem tekintjük monophyletikus csoportnak.

6. subclassis:        Pterygota– szárnyas rovarok

Szárnyas vagy (másodlagosan!) szárnyatlanrovarok. Potrohukon végtagcsökevények csak a lárvákon fordulhatnak elő.

6.1. „Palaeoptera

Nem monophyletikus csoport! (Az idézőjel a továbbiakban ezt jelzi.) A neala (speciális szárnyízület) nem fejlődött ki, ezért szárnyukat nem tudják a hátukra fektetni. Szárnyerezetük hálózatos, szájszerveik rágó típusú, csápjaik rövidek, serteszerűek. Fejlődésük hemimetabol, lárváik mindig vízben élnek.

ordo: Ephemeroptera – kérészek

ordo: Odonata – szitakötők

6.2. Neoptera

Szárnyukon neala van (vagy másodlagosan redukálódott), nyugalmi helyzetben ezért az a rovar hátára fektethető.

6.2.1. „Polyneoptera

A neala (speciális szárnyízület) a hátsó szárnyon általában nagy, dúsan erezett. Szájszerveik rágó típusú, lábfőízeik száma 5–3. Cerkuszuk van, általában sok ízből áll. Fejlődésük hemimetabólia.

ordo:        Plecoptera – álkérészek

ordo:        Dermaptera – fülbemászók

ordo:        Blattodea – csótányok

ordo:        Isoptera – termeszek

ordo:        Mantodea – fogólábuak

ordo:        Orthoptera – egyenesszárnyuak

6.2.2. Paraneoptera

A neala redukálódott, csak 1–2 eret tartalmaz, szájszervük módosult, rágó vagy szúró– szívó. A tarsus 1–3 ízű, a cerkusz hiányzik, fejlődésük hemimetabol.

ordo:         Psocoptera – portetvek

ordo:         Mallophaga – rágó tetvek

ordo:         Siphunculata – vérszívó tetvek

ordo:         Thysanoptera – tripszek

ordo:         Heteroptera – poloskák

ordo:         Auchenorrhyncha – kabócák

ordo:         Sternorrhyncha – növényi tetvek

6.2.3. Holometabola (=Oligoneoptera)

A rovarok legnépesebb csoportja. Szájszervük részben rágó, részben módosult, szívó– nyaló vagy szúró–szívó. A tarsus általában 5 ízű, a neala redukálódott, cercus-uk hiányzik, fejlődésük holometabol.

ordo:        Megaloptera – vízi fátyolkák

ordo:        Raphidioptera – tevenyaku fátyolkák       

ordo:        Neuroptera (= Planipennia) –

        recésszárnyúak

ordo:        Coleoptera – bogarak

ordo:        Strepsiptera – legyezőszárnyúak

ordo:        Mecoptera – skorpió legyek

ordo:        Siphonaptera – bolhák

ordo:        Diptera – kétszárnyúak

ordo:        Trichoptera – tegzesek

ordo:        Lepidoptera – lepkék

ordo: Hymenoptera – hártyásszárnyúak