Ugrás a tartalomhoz

Erdészeti rovartan

Tóth József (2014)

Agroinform Kiadó

11. fejezet - Rend: PROTURA - Félrovarok (Hajnalrovarok)

11. fejezet - Rend: PROTURA - Félrovarok (Hajnalrovarok)

Egészen kicsi, 0,6–2,5 mm nagyságú, színtelen rovarok. Entognath (látható) szájszervük szúró–szívó jellegű. Rágóik, állkapcsuk parányi tövisszerű. A csápok és szemeik hiányoznak. Elsődlegesen szárnyatlanok. A lábakon a tarsus egy ízű, esetleg az első lábon lehet két ízű. A csáp szerepét is ez veszi át, így haladáskor csak a 2. és a 3. lábpáron lépdelnek (hasonlóan a Mantis-hoz), ami meglehetősen ritka a rovarok körében. A potroh 12 látható ízből áll, de az utolsó három teleszkópszerűen visszahúzható. A 8. potrohszelvényen védekezést szolgáló mirigy, az 1–3 szelvényen pedig végtagcsökevények találhatók, ebből az 1.–2. kétízű. Külső ivarszerveik párosak, mindkét nemnél hasonlóak.

Idegrendszerük 6 potroh ganglionpárból áll, trachearendszerük nagyon egyszerű, csak 2 stigma pár van a toron, vagy teljesen hiányzik. Szaporodásuk kevéssé ismert. Posztembrionális fejlődésük anamorfózis, epimetabólia: a praelárva és az első lárvastádium szelvényszáma a potrohon még csak 9, a második stádiumé 10, a harmadiké és a praeimágóé már teljes, 12 szelvényű.

Ökológiájuk csaknem ismeretlen. Előfordulásuk láthatóan a talajnedvesség, a humusztartalom és a gyökérmykorrhiza határozza meg. Egészséges tölgy erdőkben feltűnően gyakoribbak, mint a száradó, pusztuló állományokban. Abundanciájuk néhány száztól, mintegy 100 000 példányig terjedhet egy négyzetméternyi erdőtalajban. Táplálékukat valószínűleg a gomba hifák kiszívása képezi.

Kép

Félrovarok (Protura, Acerentomidae) (Eidmann, 1970)

Az egész világon elterjedtek, nálunk mindenütt megtalálhatók az üde erdőtalajokban.

A világon ismert mintegy 200 fajból alig több, mint egy tucatnyi élhet hazánkban, de ezek pontos előfrodulása még nem ismert.

Fontosabb családjaik: Acerentomidae, Eosentomidae és Protentomidae.

A csoport magyar neve: „hajnalrovarok” arra utal, hogy ősi jellegükkel a rovarok fejlődéstörténetének hajnalát szimbolizálják. A mai álláspont szerint mégis inkább egy fejlődéstörténeti oldalágat, mint a rovarok kiindulási alapját képezik.