Ugrás a tartalomhoz

Erdészeti rovartan

Tóth József (2014)

Agroinform Kiadó

Erdészeti rovartan

Erdészeti rovartan

2014


Tartalom

I. A) BEVEZETÉS
1. Az erdészeti rovartan fogalma, tárgyköre
2. Az erdészeti rovartan története
3. Az erdészeti rovartan kiváló magyar művelői
II. B) ÁLTALÁNOS RÉSZ
4. 1. A rovarok testfelépítése (eidonómia & anatómia) és élettana (fiziológia)
1.1. A rovarok kültakarója
1.1.1. A kutikula (= prokutikula + epikutikula)
1.1.2. A vedlés vagy ecdysis
1.1.3. Különleges epidermisz képződmények
1.2. A trachearendszer
1.3. A fej és függelékei
1.3.1. A szájszervek
1.4. A tor (thorax) és függelékei
1.4.1. A tor felépítése
1.4.2. A rovarláb
1.4.3. A rovar szárnya
1.5. Az izomrendszer
1.6. A potroh
1.7. Az idegrendszer
1.7.1. A központi idegrendszer
1.7.2. A periférikus idegrendszer
1.7.2.1. Érzőszőrök (tricha, -ae v. trichia, -ae), hallószervek és a Johnston-féle szerv
1.7.2.2. A fény érzékelése
1.8. A zsírtestek
1.9. A keringési rendszer
1.10. Az emésztőrendszer
1.10.1. Az emésztőrendszer funkciója és felépítése
1.10.2. A xylophag rovarok emésztésbiológiája
1.11. A kiválasztó rendszer
1.12. A rovarok hormonrendszere és a metamorfózis
1.12.1 A metamorfózis típusai
1.12.2. A metamorfózis szabályozása
1.13. A belső ivarszervek
1.14. A rovarok fejlődése és szapordása
1.14.1. A pete (tojás)
1.14.2. Lárva és báb típusok
1.14.3. A rovarok imaginal élete és a szaporodás
5. 2. A rovarok és környezetük kapcsolata (ökológia)
2.1. Autökológia
2.1.1. A hőmérséklet
2.1.2. A fény
2.1.3. A víz, a talaj és más abiotikus tényezők
6. 3. Ökológiai interakciók erdei rovarok részvételével
3.1 FAJON BELÜLI interakciók
3.1.1. Intraspecifikus kompetíció
3.1.2. Vizuális kommunikáció
3.1.3. A faj egyedei közötti kommunikáció feromonokkal
3.2. FAJOK KÖZÖTTI INTERAKCIÓK
3.2.1. Az interakciók csoportosítása
3.2.2. Mutualizmus
3.2.3. Kommenzalizmus
3.2.4. Antagonizmus
3.2.5. Interspecifikus kompetíció
7. 4. Interakciók herbivor rovarok és tápnövényük között
4.1 HERBIVOR ROVAROK HATÁSAI A TÁPNÖVÉNYRE
4.1.1. Hatások a tápnövény növekedésére
4.1.2 Hatások a tápnövény reprodukciójára
4.1.3 Herbivor rovarok okozta fapusztulás
4.1.4. Rovarok, mint növényi kórokozók vektorai
4.2. A TÁPNÖVÉNY VÉDEKEZÉSE A HERBIVOR ROVAROK ELLEN
4.2.1. A védekezési módok csoportosítása
4.2.2. Fizikai védelem
4.2.3. Kémiai védelem
4.2.4. Megszökés
4.2.5. Szövetek és szervek feláldozása
4.2.6. Védelem mutualista kapcsolatok révén
4.3. A ROVAROK VÁLASZAI A TÁPNÖVÉNY VÉDEKEZÉSÉRE
4.4. A HERBIVOROK VIZUÁLIS ALKALMAZKODÁSA A TÁPNÖVÉNYHEZ
4.5. A TÁPNÖVÉNYT MANIPULÁLÓ HERBIVOR ROVAROK
4.6. AZ INTRASPECIFIKUS TÁPNÖVÉNY PREFERENCIA EGYES OKAI
4.7. KOEVOLÚCIÓ VAGY KÖVETő EVOLÚCIÓ
8. 5. Egyes antropogén tényezők hatása az erdei rovarokra
5.1. VÉLETLEN BEHURCOLÁS
5.2. SZÁNDÉKOS BETELEPÍTÉS
5.3. VÍZRENDEZÉS, TERMőHELY ÁTALAKÍTÁS
5.4. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
5.5. MEGSZÜNTETő NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK
5.6. ERDőGAZDÁLKODÁS, ERDőMŰVELÉSI MÓDOK
9. 6. Élettársulástan – színökológia
6.1. BIOCÖNÓZIS
6.1.1. Ökofaunisztika
6.1.2. Produkcióbiológia
6.1.3. Szinfiziológia
6.2. A BIOTÓP ÉS AZ ÁLLATTÁRSULÁS
6.2.1. Az állatársulás kategóriái
6.2.2. Az állattársulások elemzése
6.3. A ROVAROK NÉPESSÉGÉNEK MOZGÁSA – GRADOLÓGIA
10. 7. A rovarok (Insecta) rendszertani helye az ízeltlábú (Arthropoda) törzsben
7.1. INSECTA (HEXAPODA) – ROVAROK
7.1.1. A rovarok rendszere
III. C) RÉSZLETES RÉSZ. Az egyes rovarrendek rendszeres áttekintése, törzsfejlődéstani csoportosításban
11. Rend: PROTURA - Félrovarok (Hajnalrovarok)
12. Rend: Diplura – lábaspotrohúak
13. Rend: COLLEMBOLA (színes 167.) - Ugróvillások
14. Rend: ARCHAEOGNATHA - Pattanó sertefarkúak
15. Rend: ZYGENTOMA – Pikkelykék
16. Rend: Ephemeroptera – Kérészek
17. Rend: Odonata – Szitakötők
Alrend: Zygoptera – egyenlőszárnyúak
Alrend: Anisoptera – egyenlőtlenszárnyúak
18. Rend: Plecoptera – Álkérészek
19. Rend: Dermaptera – Fülbemászók
20. Rend: Mantodea – Fogólábúak
21. Rend: Blattariae (Blattodea) Csótányok
22. Rend: ORTHOPTERA EGYENESSZÁRNYÚAK
Alrend: ENSIFERA
Alrend: CAELIFERA
23. Rend: Psocoptera – Portetvek
1. alrend: Trogiomorpha
2. alrend: Troctomorpha
3. alrend: Psocomorpha:
24. Rend: Mallophaga – Rágótetvek
1. alrend: Amblycera
2. alrend: Ischnocera
25. Rend: Isoptera – Termeszek
26. Rend: Siphunculata (ANOPLURA) Vérszívó tetvek
27. Rend: PHYSOPODA (THYSANOPTERA) – TRIPSZEK (HÓLYAGOSLÁBÚAK)
28. Rend: HETEROPTERA – POLOSKÁK
29. Rend: HOMOPTERA
Alrend: AUCHENORHYNCHA – KABÓCÁK
Alrend: STERNORRHYNCHANÖVÉNYTETVEK
30. Rend: RAPHIDIOPTERA - Tevenyakú fátyolkák
31. Rend: NEUROPTERA - recésszárnyúak (síkszárnyúak)
32. Rend: COLEOPTERA – Bogarak
33. Rend: Strepsiptera Legyezőszárnyúak
34. Rend: MECOPTERA - Csőrös rovarok (Skorpiófátyolkák)
35. Rend: Siphonaptera (Syn: Aphaniptera, Suctoria) – Bolhák
36. Rend: DIPTERA – Kétszárnyúak
Alrend: NEMATOCERA
Alrend: BRACHYCERA
37. Rend: TRICHOPTERA – Tegzesek
38. Rend: LEPKÉK – LEPIDOPTERA
39. Rend: HYMENOPTERA – Hártyásszárnyúak
Alrend: SYMPHITA NÖVÉNYEVŐ DARAZSAK (LEVÉLDARÁZS ALKATÚAK)
Alrend: TOJÓKÉSZÜLÉKESEK(színes: 83., 84.)
Alrend: Aculeata – Fullánkosok
40. Rend: ARANEAE – Pókok
41. Rend: ORIBATIDA – Páncélosatkák
A. Felhasznált irodalom