Ugrás a tartalomhoz

Erdészeti rovartan

Tóth József (2014)

Agroinform Kiadó

II. rész - B) ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. rész - B) ÁLTALÁNOS RÉSZ

Tartalom

4. 1. A rovarok testfelépítése (eidonómia & anatómia) és élettana (fiziológia)
1.1. A rovarok kültakarója
1.1.1. A kutikula (= prokutikula + epikutikula)
1.1.2. A vedlés vagy ecdysis
1.1.3. Különleges epidermisz képződmények
1.2. A trachearendszer
1.3. A fej és függelékei
1.3.1. A szájszervek
1.4. A tor (thorax) és függelékei
1.4.1. A tor felépítése
1.4.2. A rovarláb
1.4.3. A rovar szárnya
1.5. Az izomrendszer
1.6. A potroh
1.7. Az idegrendszer
1.7.1. A központi idegrendszer
1.7.2. A periférikus idegrendszer
1.7.2.1. Érzőszőrök (tricha, -ae v. trichia, -ae), hallószervek és a Johnston-féle szerv
1.7.2.2. A fény érzékelése
1.8. A zsírtestek
1.9. A keringési rendszer
1.10. Az emésztőrendszer
1.10.1. Az emésztőrendszer funkciója és felépítése
1.10.2. A xylophag rovarok emésztésbiológiája
1.11. A kiválasztó rendszer
1.12. A rovarok hormonrendszere és a metamorfózis
1.12.1 A metamorfózis típusai
1.12.2. A metamorfózis szabályozása
1.13. A belső ivarszervek
1.14. A rovarok fejlődése és szapordása
1.14.1. A pete (tojás)
1.14.2. Lárva és báb típusok
1.14.3. A rovarok imaginal élete és a szaporodás
5. 2. A rovarok és környezetük kapcsolata (ökológia)
2.1. Autökológia
2.1.1. A hőmérséklet
2.1.2. A fény
2.1.3. A víz, a talaj és más abiotikus tényezők
6. 3. Ökológiai interakciók erdei rovarok részvételével
3.1 FAJON BELÜLI interakciók
3.1.1. Intraspecifikus kompetíció
3.1.2. Vizuális kommunikáció
3.1.3. A faj egyedei közötti kommunikáció feromonokkal
3.2. FAJOK KÖZÖTTI INTERAKCIÓK
3.2.1. Az interakciók csoportosítása
3.2.2. Mutualizmus
3.2.3. Kommenzalizmus
3.2.4. Antagonizmus
3.2.5. Interspecifikus kompetíció
7. 4. Interakciók herbivor rovarok és tápnövényük között
4.1 HERBIVOR ROVAROK HATÁSAI A TÁPNÖVÉNYRE
4.1.1. Hatások a tápnövény növekedésére
4.1.2 Hatások a tápnövény reprodukciójára
4.1.3 Herbivor rovarok okozta fapusztulás
4.1.4. Rovarok, mint növényi kórokozók vektorai
4.2. A TÁPNÖVÉNY VÉDEKEZÉSE A HERBIVOR ROVAROK ELLEN
4.2.1. A védekezési módok csoportosítása
4.2.2. Fizikai védelem
4.2.3. Kémiai védelem
4.2.4. Megszökés
4.2.5. Szövetek és szervek feláldozása
4.2.6. Védelem mutualista kapcsolatok révén
4.3. A ROVAROK VÁLASZAI A TÁPNÖVÉNY VÉDEKEZÉSÉRE
4.4. A HERBIVOROK VIZUÁLIS ALKALMAZKODÁSA A TÁPNÖVÉNYHEZ
4.5. A TÁPNÖVÉNYT MANIPULÁLÓ HERBIVOR ROVAROK
4.6. AZ INTRASPECIFIKUS TÁPNÖVÉNY PREFERENCIA EGYES OKAI
4.7. KOEVOLÚCIÓ VAGY KÖVETő EVOLÚCIÓ
8. 5. Egyes antropogén tényezők hatása az erdei rovarokra
5.1. VÉLETLEN BEHURCOLÁS
5.2. SZÁNDÉKOS BETELEPÍTÉS
5.3. VÍZRENDEZÉS, TERMőHELY ÁTALAKÍTÁS
5.4. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
5.5. MEGSZÜNTETő NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁK
5.6. ERDőGAZDÁLKODÁS, ERDőMŰVELÉSI MÓDOK
9. 6. Élettársulástan – színökológia
6.1. BIOCÖNÓZIS
6.1.1. Ökofaunisztika
6.1.2. Produkcióbiológia
6.1.3. Szinfiziológia
6.2. A BIOTÓP ÉS AZ ÁLLATTÁRSULÁS
6.2.1. Az állatársulás kategóriái
6.2.2. Az állattársulások elemzése
6.3. A ROVAROK NÉPESSÉGÉNEK MOZGÁSA – GRADOLÓGIA
10. 7. A rovarok (Insecta) rendszertani helye az ízeltlábú (Arthropoda) törzsben
7.1. INSECTA (HEXAPODA) – ROVAROK
7.1.1. A rovarok rendszere