Ugrás a tartalomhoz

A magyar nyelv

Kiefer Ferenc, Bakró-Nagy Marianne, Bartha Csilla, Bánréti Zoltán, Borbély Anna, Cser András, Dömötör Adrienne, É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Gósy Mária, Gyuris Beáta, Haader Lea, Hattyár Helga, Holló Dorottya, Horváth László, Kassai Ilona, Kenesei István, Kiefer Ferenc, Kiss Jenő, Kontra Miklós, Korompay Klára, Kurtán Zsuzsa, Laczkó Krisztina, Nádasdy Ádám, Németh T. Enikő, Olaszy Gábor, Pléh Csaba, Prószéky Gábor, Sándor Klára, Sipőcz Katalin, Siptár Péter, Szabó Mária Helga, Tolcsvai Nagy Gábor, Váradi Tamás (2006)

Akadémiai Kiadó Zrt.

A magyar morfológia szóalapúsága

A magyar morfológia szóalapúsága

A magyarban a morfológiai műveletek bemenete tipikus esetben szó. A szóalapúság egyformán áll a ragozásra (ír+ok), a szóképzésre (ír+ás), az igekötős ige képzésére (meg+ír) és a szóösszetételre (regény+ író). Nem tipikus esetben a tőalapú toldalékolás is előfordul, pl. a hangkivetéses tövek esetében: bokr+ot, bokr+ok (lásd a „Magánhangzók kiesése és betoldása” pontot). Egyes képzők előtt a szóvégi magánhangzó törlődik, pl. feket+ít, sárg+ul. Az -i becéző képző csonka tőhöz járul: Józs+i, Kat+i, s ezzel különleges helyet foglal el a magyar szóképzés rendszerében. A szóalapúság abban is megmutatkozik, hogy toldalék még akkor sem járulhat szószerkezethez, ha valójában a toldalék szószerkezetet jellemez: a toldalék mindig a szerkezet alaptagján jelenik meg. Például az igei vonzatok többnyire főnévi szerkezetek: a nagy házban (lakik), a sárga autóval (közlekedik), vagyis a szintaktikai szerkezet a következő: [[a nagy ház]ban], [[a sárga autó]val], morfológiailag azonban a -ban rag a ház, ill. a -val rag az autó alaptaghoz kapcsolódik. Még feltunobb talán a kétféle szerkezet, a funkcionális és a morfológiai közötti különbség az -ú/-u képző esetében. Az ujj+ú, fej+u szerkezetek funkcionálisan hiányosak, teljessé akkor válnak, amikor melléknévvel vagy számnévvel társulnak: rövid ujjú (ing), nagyfejű (férfi), három lábú (szék). A funkcionális szerkezet tehát [[x ujj]+ú], a morfológiai ezzel szemben [[ujj]+ú] alakú.