Ugrás a tartalomhoz

A magyar nyelv

Kiefer Ferenc, Bakró-Nagy Marianne, Bartha Csilla, Bánréti Zoltán, Borbély Anna, Cser András, Dömötör Adrienne, É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Gósy Mária, Gyuris Beáta, Haader Lea, Hattyár Helga, Holló Dorottya, Horváth László, Kassai Ilona, Kenesei István, Kiefer Ferenc, Kiss Jenő, Kontra Miklós, Korompay Klára, Kurtán Zsuzsa, Laczkó Krisztina, Nádasdy Ádám, Németh T. Enikő, Olaszy Gábor, Pléh Csaba, Prószéky Gábor, Sándor Klára, Sipőcz Katalin, Siptár Péter, Szabó Mária Helga, Tolcsvai Nagy Gábor, Váradi Tamás (2006)

Akadémiai Kiadó Zrt.

A stílus a szépirodalomban

A stílus a szépirodalomban

A szépirodalom stílusának kérdései alapvetően azonosak a mindennapi beszéd és írás kérdéseivel, néhány ponton azonban lényegesen különböznek azoktól. A szépirodalmi művek mindig a korábbi történeti korok stílusainak ismeretében készülnek, azoktól elkülönülve vagy azokat szintetizálva. Petőfi vagy Arany költészetének stílusát nem lehet Vörösmarty vagy Kazinczy nemzedékének stílusai nélkül megmagyarázni, s hasonlóképpen Babits vagy Kosztolányi stílusát sem Aranyé nélkül, Pilinszkyét pedig csak mindezek együttes ismeretében lehetséges megérteni. A mindennapi spontán beszéd stílusmintái az egy időben tapasztalható példákból, normákból származnak, amelyek az együtt élő három nemzedék által ismert és alkalmazott stílustípusokra tudnak csak kiterjedni. A szépirodalom stílusrendszere ezért mindig összetett és kiterjedt.