Ugrás a tartalomhoz

A magyar nyelv

Kiefer Ferenc, Bakró-Nagy Marianne, Bartha Csilla, Bánréti Zoltán, Borbély Anna, Cser András, Dömötör Adrienne, É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Gósy Mária, Gyuris Beáta, Haader Lea, Hattyár Helga, Holló Dorottya, Horváth László, Kassai Ilona, Kenesei István, Kiefer Ferenc, Kiss Jenő, Kontra Miklós, Korompay Klára, Kurtán Zsuzsa, Laczkó Krisztina, Nádasdy Ádám, Németh T. Enikő, Olaszy Gábor, Pléh Csaba, Prószéky Gábor, Sándor Klára, Sipőcz Katalin, Siptár Péter, Szabó Mária Helga, Tolcsvai Nagy Gábor, Váradi Tamás (2006)

Akadémiai Kiadó Zrt.

Szöveg-összekapcsolás

Szöveg-összekapcsolás

Nézzük meg egy példán, a határozottság példáján, milyen sok kiegészítő információ szükséges ahhoz, hogy koherens, összefüggő legyen egy szövegrész. A (25)–(28) példákban a második mondatban kiemelt határozott főnévi csoport valamilyen sajátos okból megengedett határozottság, mint azt a példák melletti magyarázat is mutatja. Olvasási kísérletek tanúsága szerint ezek többnyire automatikus hozzáadások, nem lassítják le a feldolgozás folyamatát. Nem így a (29) példán bemutatott eset. Itt a (b) változatban a második mondat olvasása másodperces nagyságrenddel lelassul: a megértőnek ugyanis le kell vonnia azt a következtetést (hozzá kell adnia azt a kiegészítő információt), hogy „sör is volt a kosárban”.

24.17. táblázat -

(25)

Kovácséknak van egy pulijuk. A kutya minden reggel…

lexikai hierarchia

(26)

Feri nem tudta kinyitni az ajtót. Beragadt a kulcs.

grammatikai szerep

(27)

Vera belépett a szobába. Az ablak nyitva volt.

világmodell

(28)

A doktor belépett az étterembe. A pincér hozta a menüt.

forgatókönyv

(29)

a. Mari sört vett ki a kocsiból. A sör meleg volt.

 
 

b. Mari uzsonnát vett ki a kocsiból. A sör meleg volt.

 

Az ilyen kísérletek végső mottója: a megértés a Grice-féle maximáknak megfelelő folyamat, melyben egy „mindent bele” elv érvényesül. Igyekszünk minden ismereti tényezőt mozgósítva teremteni koherenciát a szövegben. Ezek egy része könnyen, erőfeszítés nélkül megy végbe, egy részük azonban aktív munkát igényel. Ennek idői vonzata az, hogy a gazdagítás részben nem utólagos, a közvetlen mondatelemzést követő lenne, hanem az ismereti hatások lenyúlnának az elemzés alacsonyabb szintjei irányába is.