Ugrás a tartalomhoz

A magyar irodalom történetei II.

Szegedy-Maszák Mihály

Gondolat Kiadó

1. fejezet -

1. fejezet -

A magyar irodalom történetei II.

1800-tól 1919-ig

Főszerkesztő

Szegedy-Maszák Mihály

A kötet szerkesztői

Szegedy-Maszák Mihály

Veres András

A szerkesztők munkatársai

Jeney Éva

Józan Ildikó

Gondolat Kiadó

Budapest, 2007

A KÖTET SZERZŐI

Angyalosi Gergely

Bécsy Ágnes

Bécsy Tamás †

Bednanics Gábor

Benkő Krisztián

Bezeczky Gábor

Bónus Tibor

Cséve Anna

Csorba László

Eisemann György

Fábri Anna

Filep Tamás Gusztáv

Gángó Gábor

Gere Zsolt

Gyáni Gábor

Györke Ágnes

Hajdu Péter

Hansági Ágnes

Hermann Zoltán

Hites Sándor

Imre László

Imre Zoltán

Kállay Géza

Kappanyos András

Karádi Eva

Kerényi Ferenc

Kósa László

Lőrincz Csongor

Milbacher Róbert

Onder Csaba

Peremiczky Szilvia

Pléh Csaba

Ritoók Zsigmond

S. Varga Pál

Szajbély Mihály

Szegedy-Maszák Mihály

Szilágyi Márton

Tarjányi Eszter

Tolcsvai Nagy Gábor

Zákány Tóth Péter

Zentai Mária

Zsadányi Edit

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás

illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás

a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.

© Szerzők, 2007

Szerkesztés © Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, 2007

www.gondolatkiado.hu

A kiadásért felel Bácskai István

Szöveggondozó Gál Mihály

Borítóterv és műszaki szerkesztés Pintér László

A borítón Széchenyi István portréja látható,

a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteményéből

ISBN 978 963 693 006 6 Ö

ISBN 978 963 693 008 0