Ugrás a tartalomhoz

A magyar irodalom történetei III.

Szegedy-Maszák Mihály

Gondolat Kiadó

1. fejezet -

1. fejezet -

A magyar irodalom történetei III.

1920-tól napjainkig

Főszerkesztő

Szegedy-Maszák Mihály

A kötet szerkesztői

Szegedy-Maszák Mihály

Veres András

A szerkesztők munkatársai

Jeney Éva

Józan Ildikó

Gondolat Kiadó

Budapest, 2007

A KÖTET SZERZŐI

Ács Pál

Beke László

Bengi László

Berkes Tamás

Bezeczky Gabor

Boka László

Dánél Mónika

Dobos István

Erdődy Edit

Fehéri György

Ferencz Győző

Gintli Tibor

Györffy Miklós

Hites Sándor

Jákfalvi Magdolna

Jeney Éva

Józan Ildikó

Kálmán C. György

Kékesi Kun Arpád

Kékesi Zoltán

Komáromi Gabriella

Kósa László

Kulcsár Szabó Ernő

Kulcsár-Szabó Zoltán

Lőrincz Csongor

Lőrinczy Huba

Marosi Ernő

Molnár Gábor Tamás

Müliner Andras

N. Horváth Béla

Odorics Ferenc

Radvánszky Anikó

Rigó Béla

Romsics Ignác

Rugási Gyula

Schuller Gabriella

Seregi Tamás

Standeisky Éva

Sz. Molnár Szilvia

Szegedy-Maszák Mihály

Szilágyi Zsófia

Szili József

Szirák Péter

Szolláth David

Thomka Beáta

Tolcsvai Nagy Gábor

Tverdota György

Varga Tünde

Veres András

Virág Zoltán

Zsadányi Edit

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás

illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás

a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.

© Szerzők, 2007

Szerkesztés © Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, 2007

www.gondolatkiado.hu

A kiadásért felel Bácskai István

Szöveggondozó Gál Mihály

Borítóterv és műszaki szerkesztés Pintér László

A borítón Kosztolányi Dezső portréja látható,

a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményéből

ISBN 978 963 693 006 6 Ö

ISBN 978 963 693 009 7