Ugrás a tartalomhoz

Állatnevek enciklopédiája

Rácz János

Tinta Könyvkiadó

1. fejezet -

1. fejezet -

ÁLLATNEVEK ENCIKLOPÉDIÁJA

A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája

RÁCZ JÁNOS

A magyar nyelv kézikönyvei XXIV..

Sorozatszerkesztő

Kiss Gábor

TINTA KÖNYVKIADÓ

BUDAPEST, 2012

Lektor

Kicsi Sándor András

ISSN 1589-4371

ISBN 978-615-5219-08-5

© Rácz János, 2012

© TINTA Könyvkiadó, 2012

A kiadásért felel

a TINTA Könyvkiadó igazgatója

Borítóterv és tipográfia: Temesi Viola

Szerkesztő: Szabó Mihály

Korrektor: Mandl Orsolya

Műszaki szerkesztő: Bagu László

Minden jog fenntartva. A mű sem részleteiben, sem egészében nem reprodukálható semmilyen eljárással a jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül.