Ugrás a tartalomhoz

Állatnevek enciklopédiája

Rácz János

Tinta Könyvkiadó

4. fejezet -

4. fejezet -

Hivatkozások

Acta Ethn. = Acta Ethnographica. 1950–. MTA, Budapest.

AdámiSprachk. = Michaël Adámi 1763. Ausführliche und neuerläuterte ungarische Sprach­kunst. Wien.

AFE. = Priszter Szaniszló 1981. Arbores fruticesque Europae. Budapest.

AgrtörtSzeml. = Agrártörténeti Szemle. 1957, 1959, 1961–. Budapest–Gödöllő.

ÁK. = Állattani Közlemények. 1913–. Budapest.

ÁKE. = Munkácsi Bernát 1901. Árja és kaukázusi elemek a finn–magyar nyelvekben. Budapest.

AkÉrt. = Az MTA Értesítője. 1867–. Pest.

AkH. 11 = A magyar helyesírás szabályai. 2000. Budapest. Akadémiai Kiadó. (A 11. kiadás 12. [szótári anyagában bővített] lenyomata.)

ALH. = Acta Linguistica Academiae scientiarum Hungaricae. 1951–. Budapest.

ÁllKözl. = Állattani Közlemények. 1902–. Budapest.

ÁM. = Háromnyelvű fejtő állatnév műszótár. 1846. Pest.

AnjOkm. = Anjoukori okmánytár. Codex diplom. Hungaricus Andegavensis. I–VI. Nagy Imre (szerk.) 1878–1891. Budapest. VII. Tasnádi Nagy Gyula (szerk.) 1920. Budapest.

Apáczai = Apáczai Csere János 1653–1655. Magyar Encyclopaedia. Utrecht.

AporK. = Apor-kódex. 1416 u./a XV. sz. vége – a XVI. sz. eleje.

ArsMed. = Váradi Lencsés György 1577 k. Egész orvosságról való könyv azaz Ars medica. Kéziratos orvosi könyv. Legteljesebb lelőhelye: Szabó T. A. – Bíró Zs. 2000. Ars Medica Electronica: Váradi Lencsés György (1530–1593). CD-ROM.

BadWb. = Badisches Wörterbuch. 1925–1940. Lahr.

Balassa = Balassa Iván 1975. Lápok, falvak, emberek. Budapest.

Balázsi 2004 = Balázsi József Attila 2004. Ravasz rókaságok. In Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga: „…még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Budapest. Tinta Könyvkiadó. 27–36.

Bálint = Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete I–II. 1974/75-2; 1976/77-2.

Ballagi = Ballagi Mór 1867. A magyar nyelv teljes szótára. Budapest.

BaNyj. = Horváth Endre 1906. A bakonyalji nyelvjárás. Budapest.

BatsóDissertatio = Valentinus Batsó 1830. Dissertatio inauguralis chemico–pharma­cologico. Pest.

Bauhin = Johann Caspar Bauhin 1671. Theatri botanici index in Theophrasti Dioscoridis Plinii et… Basilae.

Bausch = Manfred Bausch 1965. Die russischen Fischnamen. Berlin.

BécsiK. = Bécsi kódex. 1416 u./1450 k. Új Nyelvemléktár I.

Beke = Beke Ödön 1930. A magyar halnevek származása. Vác.

BélAdparatus = Bél Mátyás 1735–46. Adparatus in historian Hungariae. Pozsony.

BélProdromus = Bél Mátyás 1723. Hungariae antique et novae Prodromus. Nürnberg.

BélTractatus = Bél Mátyás 1730 k. Tractatus de re rustica Hungarorum. Kézirat. Ráday-gyűjtemény, OSZK.

Berg = L. S. Berg 1948. Nazvanija ryb i etnocseszkije vzaimootnosenija slavjan. Szovjetszkaja Etnografija 2: 62–73.

BesztSzj. = Besztercei Szójegyzék. 1395 k.

Bezlaj = France Bezlaj 1976. Etimoloski slovar slovenskega jezika. Ljubljana.

Bielz = Albert Bielz 1858. Fauna der Wirbeltiere Siebenbürgens. Hermannstadt.

Bod Péter 1757 = Bod Péter 1757. Szent Heortokrátes avagy a’ keresztyének között elő-for­duló innepeknek és a’ rendes kalendáriumban fel-jegyeztetett szenteknek rövid histo­riájok. Oppenheim.

BÖWb. = Bayerisch-össterreichisches Wörterbuch. 1985–. Wien.

BrassSzt. = Brassói latin–magyar szótártöredék. 1600 k.

Brehm = Brehms Tierleben. Dritte, gänzlich neubearbeitete Auflage. 1891–1892. Leipzig–Wien.

Brehm–Chernel = Brehm Alfréd 1902–1904. Az állatok világa. Madarak. Ismereteink mai színvonalához és a hazai viszonyokhoz alkalmazta Chernel István. Budapest.

Bugát = Bugát Pál 1843. Természettudományi szóhalmaz. Buda.

BüTsz. = Várkonyi Imre 1988. Büssüi tájszótár. Budapest. Akadémiai Kiadó.

BVO. = Hölbling Miksa 1845. Baranya vármegyének orvosi helyirata. Pécs.

BWb. = Johann Andreas Schmeller 1877. Bayerisches Wörterbuch. München.

BWDWb. = Bockhaus–Wahrig 1980–. Deutsches Wörterbuch. Stuttgart.

Calepinus = Ambrosius Calepinus 1585. Dictionarium Decem Linguarum. Lyon.

CasGl. = A rómaiCasanate-könyvtár Korvinkódexe és annak magyar glosszái. A/ 1470 k., B/ 1500 k., C/ XVI. sz. eleje.

Cato = Marcus Porcius Cato (Kr. e. 234–149) Kr. e. 164–154. De re rustica (De agri cul­tura).

CC. = Codex Comanicus. Kiadva: Grөnbech, K. 1942. Romanisches Wörterbuch. Türkischer Wortindex zu Codex. Cumanicus. Kopenhagen

Celsus = Aulus Cornelius Celsus (I. sz.) 1960. De medicina. Cambridge–London.

Chernel = Chernelházi Chernel István 1899. Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre. Budapest.

Chyzer = Chyzer Kornél 1882. Zemplénmegye halai. Igló.

CIFU. = Congressus internationalis fenno-ugristarum Budapestini habitus1960. 1963. Budapest.

Cihac = A. Cihac 1870, 1879. Dictionnaire d’etymologie dacoromane. I–II. Frankfurt.

CodDipl. = Fejér Georgius 1829–1844. Codex Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Budae.

Columella = Lucius Junius Moderatus Columella (I. sz.) 1992. De arborius; De re rus­tica. Szeged.

Comenius = Johann Amos Comenius 1728. Orbis sensibus pictus. Lőcse.

Com:Jan. 1643 = Johann Amos Comenius 1643. Janua linguae latinae. Lőcse.

Com:Jan. 1673 = Johann Amos Comenius 1673. Janua lingua latinae reserata aurea. Kolozsvár.

ComVest. = Johann Amos Comenius 1697. Janua linguae latinae Vestibulum hungaricae redditum. Lőcse.

CzF. = Czuczor Gergely – Fogarasi János 1862–1874. A magyar nyelv szótára I–VI. Pest, később Budapest.

CsángSz. = Yrjö Wichmann 1936. Wörtebuch des ungarischen Moldauer Nord­csángó- und des Hétfaluer Csángódialektes. Helsinki.

Csapó = Csapó József 1775. Új fűves és virágos magyar kert. Pozsony.

DA. = Dictionarul limbii romane. 1913–1940. Bucuresti.

Dankó = Dankó Imre: Bodrogközi halászszótár. A miskolci Herman Ottó Múzeum évk. XI.

Dankovszky = Dankovszky Gregor 1833. Magyaricae linguae lexicon. Posoni.

DebrK. = Debreceni Kódex. 1509 k. Nyelvemléktár XI.

DEWOS. = Wolfgang Steinitz 1966–. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin.

Dl. = A Magyar Országos Levéltár Mohács előtti okleveleinek gyűjteménye.

DLR. = Dictionarul Limbii Române. 1913–1990. Bukarest.

DLw. = Victor Lumtzer – Melich János 1900. Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter des ungarischen Sprachschatzes. Innsbruck.

Do. = Domanovszky György 1942. A tihanyi pamukos halászat. NéprÉrt. 34.

DöbrK. = Döbrentei-kódex. 1508. Nyelvemléktár XII.

DRM. = Dicţionar romîn–maghiar. 1964. Bukarest.

DtLw. = Gudrun Kobilarov-Götze 1972. Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Gemeinsprache. Wiesbaden.

Dugonics 1791 = Dugonics András 1791. Etelka I–II. Pozsony–Pest.

Dugonics 1820 = Dugonics András 1820. Magyar példa beszédek és jeles mondások. I–II. Szeged.

DWb. = Gerhard Wahrig 1977. Deutsches Wörterbuch. Gütersloh–Berlin.

DWSach. = Franz Dornseiff 1970. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Berlin.

Ecsedi = Ecsedi István 1933. Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. Debrecen.

Édes = Édes Jenő 1907. A Balatonfelvidéki népnyelv. Budapest.

EEWb. = Julius Mägiste 1983. Estnisches etymologisches Wörterbuch. Helsinki.

EIWF. = M. Blanc et al. 1971. European Inland Water Fish. London.

ÉKsz. = Juhász József (szerk.) 1975. Magyar értelmező kéziszótár. Budapest. Akadémiai Kiadó.

EL. = Encyclopedia of Life. http://www.eol.org.

EM. = R. T. Peterson – G. Mounfort – P. A. Hollom 1969. Európa madarai. Budapest. Gondolat Könyvkiadó.

EMR. = Etymologicum magnum Romaniae. 1976. Bucuresti.

ErdLapok = Erdészeti Lapok. 1862–. Budapest.

Erdlinger = August Erdlinger 1886. Erklärung der Tiernamen aus allen Sprachgebieten. Landshut.

ÉrdyK. = Érdy-kódex. 1524–1527. Nyelvemléktár IV–V.

ÉrsK. = Érsekújvári kódex. 1529–1531. Nyelvemléktár IX–X.

Ért. = Értekezések a nyelv- és széptudományi osztály köréből. 1870/7. Pest. MTA.

ÉrtSz. = Bárczi Géza – Országh László et al. (szerk.) 1959–1962. A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. Budapest. Akadémiai Kiadó.

ESzU. = Etimologicsnij slovnik ukrainszkoj movi. 1982. Kijev.

Ethn. = Ethnographia. 1890–. Budapest.

EtSz. = Gombocz Zoltán Melich János 1914–1930, 1934–1944. Magyar etymológiai szótár. I–II. Budapest.

EtWbÖ. = Matthias Höfer 1815. Etymologisches Wörterbuch der in Oberdeutschland, vorzüglich aber in Oesterreich üblichen Mundart. Linz.

EurLex. = Az Európai Parlament és Tanács 218/2009/EK rendelete. 2009. márc. 11. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0070:01:HU:HTML.

EWUng. = Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. 1992–1995. Budapest.

Fábián = Fábián József 1799. Természeti historia a’ gyermekeknek. Veszprém.

FB. = FishBase. http://www.fishbase.org.

Fe. = O. Ferianc 1948. Slovenské nazvoslovie ryb. T. Sv. Martin.

FelvSchSal. = Felvinczy György 1694. De conservada bona valitudine. Lőcse.

FestK. = Festetics-kódex. 1493 k. Nyelvemléktár XIII.

FESz. = Kiss Lajos 1988. Földrajzi nevek etimológiai szótára. I–II. Budapest. Akadémiai Kiadó.

FF. = Roger Phillips – Martyn Rix 1985. Freshwater Fish. London.

Fivk. = Beythe András 1595. Fives könüv, fiveknek es faknac nevökröl, termezetekröl es hasznokrul. Németújvár.

Földi = Földi János 1801. Természeti historia. Az állatok országa. Pozsony.

FöldrKözl. = Földrajzi Közlemények. l873–1948, 1953 –. Budapest.

FöTsz. = Rácz Sándor 1984. Földeák és környéke tájszótára. Budapest.

FR. = Fauna Republicii populare Romine XIII. Bucuresti, 1964.

Fraenkel = Ernst Fraenkel 1962–1965. Litauisches etymologisches Wörterbuch I–II. Heidelberg–Göttingen.

FrankHasznK. = Frankovith Gergely 1588. Hasznos és fölötte szikseges könyv. Monyo­rókerék.

FrJsz. = Bárczy Géza 1938. A magyar nyelv francia jövevényszavai. Budapest.

FTSz. = Imre Samu 1973. Felsőőri tájszótár. Budapest.

FU. = Fauna Ukraini. 1980. Kiev.

FUF. = Finnisch-ugrische Forschungen. 1901–. Helsingfors–Leipzig, [később] Helsinki.

FUV. = Björn Collinder 1977. Finno-Ugric Vocabulary. Hamburg

Galénosz = Claudius Galénosz (129–199) 1821–1833. Opera omnia. Lipcse.

Gáspár = Gáspár János tájszógyűjteményei 1838–1845. 1964. Budapest.

Gáti = Gáti István 1792. Természet historiája, mellyet a gyenge elmék kedvekért készített. Sziget.

Gazdasági Lapok = Gazdasági Lapok 1849–1880; 1882–1924. Pest, majd Budapest.

GazdtörtSzeml. = Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 1894–1906. Budapest.

Gessner = Conrad Gessner 1551. Historia animalium. Bazel.

GlEl. = Farkas Vilmos 1982. Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben. Budapest.

GrimmDWb. = Jacob Grimm – Wilhelm Grimm 1854–1954. Deutsches Wörterbuch. Leipzig.

Grossinger = Joanne Bapt. Grossinger 1794. Universa historia physica regni Hungariae. Pozsony–Komárom.

GuaryK. = Guary-kódex. 1495 e. Codices Hungarici III.

GyarmAff. = Gyarmathi Sámuel 1799. Affinitas linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammatice demonstrata. Göttingen.

Gyógysz. = Gyógyszerészet. 1956. Bukarest. I. h.: 1991. (35. évf.)

GyöngyGl. = Gyöngyösi Glosszák. 1520.

GyöngySzt. = Gyöngyösi Szótártöredék. 1560 k.

Gyurkó = Gyurkó István 1972. Édesvízi halaink. Bukarest.

Hal. = Halászat. 1932–. Budapest.

Halh. = Pintér Károly 1989. Halhatározó. Budapest.

HalK. = Herman Ottó 1887. A magyar halászat könyve I–II. Budapest.

Hal.Lapok = Halászati Lapok. 1881–1898. Budapest.

Halotti beszéd = Halotti beszéd és könyörgés. 1192–1195.

Hanák 1845 = Hanák János 1845. A természet rajz elemei. Pest.

Hanák 1849 = Hanák János 1849. Az állattan története és irodalma Magyarországon. Pest.

Hankó 1945 = Hankó Béla 1945. Halak. Budapest.

Harka = Harka Ákos 1999. Tiszafüred környéki halnevek. Nyr.123/2: 208–213.

HazOklt. = Nagy Imre – Deák Farkas – Nagy Gyula (szerk.) 1879. Hazai oklevéltár 1234–1536. Budapest.

Heckel = Jacob Heckel 1863. Magyarország halainak rendszeres átnézete. In Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VIII. nagygyűlésének évkönyve. Budapest. 193–216.

HeltKrón. = Heltai Gáspár 1575. Krónika a magyaroknak dolgairól. Kolozsvár.

HeltMes. = Heltai Gáspár meséi. 1566. Kolozsvár.

Herbarium = Melius Juhász Péter 1578. Herbarium az faknac fvveknec nevekről, ter­mészetekről és hasznairól. Kolozsvár.

Herbolarium = Herbolarium Vincentiae (1491) bejegyzései. MNy. 11: 131–135.

Herman 1885 = Herman Ottó 1885. Ősi elemek a magyar népies halászeszközökben. Archeológiai Értesítő. 3: 153–167.

Herman 1914 = Herman Ottó 1914. A magyar pásztorok nyelvkincse. Budapest.

Herman 1986 = Herman Ottó 1986. Erdők, rétek, nádasok. Budapest.

Hirtz = M. Hirtz 1956. Rje

nik narodnih zooloških naziva. III. Zagreb.

HO. = Nagy Imre – Ráth Károly – Véghely Dezső (szerk.) 1865–1891. Hazai okmánytár. Győr.

Holub = Holub József 1963. Zala megye középkori vízrajza. Zalaegerszeg.

Hunfalvy = Hunfalvy János 1865. A magyar birodalom III. Pest.

HungKözl. = Hungarológiai Közlemények. 1968–. Újvidék.

H. von Bingen = Hildegard von Bingen (1098–1179) 1150/1157. Causa et cura (Liber com­positae medicinae); Physica (Liber simplicis medicinae).

ICZN = International Code of Zoological Nomenclature. Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Szabályzata. 1895. London.

IpTsz. = Tóth Imre 1987. Ipoly menti palóc tájszótár. Budapest.

IrtörtKözl. = Irodalomtörténeti Közlemények. 18911945, 1948–1953. Budapest.

Jankó = Jankó János 1902. A Balaton-melléki lakosság néprajza. Budapest.

JókK. = Jókai-kódex. 1372 u./1448 k. Codices Hungarici I.

JordK. = Jordánszky-kódex. 1516–1519. Régi magyarországi nyomtatványok V.

JSFOu. = Suomalais-ugrilaisen seuran Aikakauskirja. 1886–. Helsinki.

K. = Kovács Antal 1987. A halászat szakszókincse a Felső-Szigetközben. Budapest.

Ká. = Kálmány Lajos 1891. Szeged népe.

Károli = Károli János 1879. Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum halgyűjteményéhez. Budapest.

Kassai = Kassai József 1833. Származtató s gyökerésző magyar–diák szó-könyv. I–V. Pest.

KazK. = Kazinczy-kódex. 1526–1541. Nyelvemléktár VI.

KazLev. = Kazinczy Ferenc levelezése I–XXI. 1890–1911. Budapest; XXII. Budapest; XXIII. 1960. Budapest.

Ke. = Kenessey Albert 1868. Halászatunk s a haltenyésztés. Pest.

KeszthK. = Keszthelyi Kódex. 1522. Nyelvemléktár XIII.

Kisch:Wb. = Gustav Oswald Kisch 1905. Vergleichendes Wörterbuch der Nösner (siebenbürgischen) und moselfränkisch-luxemburgischen Mundart nebst siebenbürgisch-niederrheinischem Orts- und Familiennamenverzeichnis sowie einer Karte zur Orientierung über die Urheimat der Siebenbürger Deutschen. In Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Bd. 33: 5–273.

Kiss 1985 = Kiss Jenő 1985. A pingvintől a kolibriig. Egzotikus madarak magyar nevei. Budapest.

KissMad. = Kiss Jenő 1984. Magyar madárnevek. Budapest.

KkSz. = Makó Imre Lehel 1981. Kiskanizsai szótár. Budapest.

KLatJsz. = Kursinszky Kálmán 1910. Latin jövevényszavak a magyar irodalmi nyelvben. Gyula.

Kluge = Kluge, Friedrich 1963. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin.

Ko. = Kovács Antal 1987. „Járok-kelek gyöngyharmaton”. Mosonmagyaróvár.

KolGl. = Kolozsvári Glosszák. I. kéz: 1550; II. kéz: 1577. Nyr. 26.

Kornhuber = G. A. Kornhuber 1863. Bemerkungen über das Vorkommen der Fische um Presburg und an einigen anderen Orten Ungarns. Correspondezblatt der Vereins für Naturkunde zu Presburg 12.

Korsós 1997 = Korsós Zoltán 1997. Mérges-e a mérgeskígyó? Magyar Tudomány 750–751.

Korsós 2002 = Korsós Zoltán 2002. Szürke gém, üstökösgém, törpegém. Az állatok magyar nevei. In Surányi Dezső – Korsós Zoltán (szerk.): XXIV. Vándorgyűlés. Előadások összefoglalói. Budapest. MBT-Fánk. 109–112.

Kőváry = Kőváry László 1847. Erdélyország statistikája. Kolozsvár.

Kreszn. = Kresznerics Ferenc 1831–1832. Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal. Buda.

Kriesch = Kriesch János 1876. Halaink és haltenyésztésünk. Budapest.

Kriza:Vadr. = Kriza János (szerk.) 1863. Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. Kolozsvár.

KSz. = Keleti Szemle. 1900–1932. Budapest.

KT. = Y. H. Toivonen (szerk.)1948. K. F. Karjalainens Ostjakisches Wörterbuch: bearbeitet von. I–II. Helsinki.

LatSz. = Rell Lajos 1898. Magyar szók a magyar népnyelvben. Kolozsvár.

LeuvGl. = Leuveni Glosszák. 1350 k. ÓmOlv. 131.

LexBud. = Lexicon valachio – latino – hungarico – germanicum. 1825. Buda.

Linnaeus = Carolinus Linnaeus 1758. Sysema naturae. Stockholm.

Lippay: Posoni kert = Lippay János 1664–1667. Posoni kert. Nagyszombat–Bécs.

Lizanec = P. M. Lizanec 1976. Vengerszkije zaitctbotbanija v ukrainszkih govorah Zakar­patija. Budapest.

Lóczy = Lóczy Lajos 1921. A Balaton földrajzi és társadalmi állapotának leírása. Budapest.

Lovassy = Lovassy Sándor 1927. Magyarország gerinces állatai. Budapest.

Lukács 1936 = Lukács Károly 1936. A Balaton halairól és halászatáról. Balatonfüred.

Lukács 1941 = Lukács Károly 1941. Bél Mátyás „Tractatus de re Rustica Hungarorum” c. munkája ismertetése. Tihany.

M. = H. Marzell 1957. Alphabetisches Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen. Leipzig.

MA. = Szenczi Molnár Albert 1708. Dictionarium Ungarico–Latinum. 1604. Nürnberg–Lőcse.

Madarász = Madarász Gyula 1899–1903. Magyarország madarai. Budapest.

Madh. = Herman Ottó 1893. Az északi madárhegyek tájáról. Budapest.

Magyar Horgász = Magyar Horgász. A MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) lapja. 1947–.

Magyar Kurir = Magyar Kurir. 1786–1834. Bécs.

Magyar Néprajz = Magyar Néprajz I–VIII. 1988–2002. Budapest.

MagyLex. = Magyar Lexikon, az egyetemes ismeretek encyklopaediája. 1879–1886. Budapest.

MajorSzót. = Major Márton 1647. Latin–magyar szótár.

MAkÉrt. = Magyar Akadémiai Értesítő. 1855. Budapest.

Marsigli = L. Marsigli 1726. Danubius Pannonico-Mysicus. Hága–Amszterdam.

Márton = Márton József magyar–német szótárai. 1800; 1807.

Márton Gy. = Márton Gyula 1972. A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai. Bukarest.

Márton J.: Képes könyv = Márton József 1808. Képes könyv.

MártonLex. = Márton Josephi 1818. Lexicon trilingue latino–hungarico–germanicum I–II. Pest.

MÁSz. = Jolsvai Alajos – Steinmann Henrik – Szily Ernő 1977. A magyar állatvilág szótára. Budapest.

Math. és TermtudÉrt. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő. 1882–1943.

Mátyus = Mátyus István 1766, 1787, 1789. Ó és Új Diaetetica, az az a jó egészség meg-tartásának modját fundamentumoson elé-ado könyv. Kolozsvár.

Medic = Medic, M. 1925. Tredje kolo ihtioboskih bilezsaka. Spomenik 64.

Meliboeus = Meliboeus 1729. Ungarische Sprachmeister. Pozsony.

MEN. = Tótfalusi István 2002. Magyar Etimológiai Nagyszótár. Arcanum DVD Könyvtár.

Mesés Könyvecske = Mesés Könyvecske. Találósgyűjtemény. 1629. Lőcse.

MFűvK. = Diószegi Sámuel – Fazakas Mihály 1807. Magyar Fűvész Könyv. Debrecen.

MHSz. = A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás. 1958. Budapest.

Miskolczi = Miskolczi Gáspár 1702. Egy jeles vadkert.Avagy az oktalan állatoknak historiája. Lőcse.

MiTsz. = Kiss Jenő 1979. Mihályi tájszótár (Rábaköz). Budapest.

Mitterpacher = Mitterpacher Lajos 1808. Primae lineae Historiae naturalis… Buda.

Mitterpacher 1799 = Mitterpacher Lajos Compendium historiae naturalis. Buda.

MNy. = Magyar Nyelv. 1905–. Budapest.

MNyj. = Magyar Nyelvjárások VI. 1960.

MNyTK. = Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 1907–.

Mo. = Mocsáry Sándor 1872. Adatok Biharmegye Faunájához. Math.és TermtudKözl.

MoH. = Pintér Károly 1989, 2002. Magyarország halai. Budapest.

MOL. = Magyar Országos Levéltár.

Mollay = Mollay Károly 1982. Német–magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Budapest.

Molnár J.: Magyar Könyv-ház = Molnár János 1783–1804. Magyar Könyv-ház. Pozsony.

MonTME. = Monumenta Historica. Török-magyarkori történelmi emlékek I–IX. 1863–1872. Budapest

MSFOu. = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 1890–. Helsinki.

MSzFE. = A magyar szókészlet finnugor elemei I–III. 196778. Budapest.

MSzlJsz. = Melich János 1903, 1905. Szláv jövevényszavaink. I/1., I/2. Budapest.

MTsz. = Szinnyei József 1893–1901. Magyar Tájszótár I–II. Budapest.

Munkácsi = Munkácsi Bernát 1893. A magyar népies halászat műnyelve. Ethn. 4.

Murm. = Johannes Murmelius 1533. Lexicon Joannis Murmellii… Krakkó.

MUSz. = Budenz József 1873–1881. Magyar–ugor szótár. Budapest.

Müller: Fische Europas = Horst Müller 1983. Fische Europas. Leipzig–Radebeul.

MünchK. = Müncheni Kódex. 1416 u./1466. Der Münchener Kodex. 1958. Wiebaden.

Műsz. = Kováts Mihály 1845. Háromnyelvű fejtő műszótár. Buda.

NA. = H. I. Jørgensen 1958. Nomina Avium Europaearum. Koppenhága.

Nádasdy Levtár. = Károlyi Árpád – Szalay József (szerk.) 1882. Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Budapest.

NagyszK. = Nagyszombati Kódex. 1512–1513. Nyelvemléktár III.

NagyvGl. = Nagyvátyi Glosszák. 1490 k. NytudÉrt. 21.

NátlyVél. = Nátly József 1825. Némely vélekedések a magyar nyelv ügyében. Szeged.

NclB. = Benkő József 1783. Nomenclatura Botanica. In Magyar Könyv-ház I. Pozsony.

NEl. = Horváth Mária 1978. Német elemek a 17. század magyar nyelvében. Budapest.

NépismDolg. = Népismereti Dolgozatok. 1967–. Bukarest.

NépkGy. = Magyar népköltési gyűjtemény I–XIV. 1872–1924. Pest, majd Budapest.

NépNyelv. = Népünk és Nyelvünk. 1928–1939. Szeged.; folytatása: Nép és Nyelv. 1941–1943. Kolozsvár.

NéprÉrt. = Néprajzi Értesítő. 1900–. Budapest.

NéprFüz. = Néprajzi Füzetek. 1893–1904; 1934–1942; 1944. Budapest.

NéprKözl. = Néprajzi Közlemények. 1956–. Budapest.

NéprLex. = Néprajzi lexikon. 1977–1982. Budapest.

NF. = Regina Petz-Glechner 2003–2007. Die Namen unserer Fische – eine etymologische Spurensuche. Österreichs Fischerei.

Nikolskij = Georgij Vasiljevic Nikolskij 1957. Spezielle Fischkunde. Berlin.

NJSz. = Mártonffy Mária 1944. Német jövevényszavak a magyar konyhaművészetben. Budapest.

Nom. = Nomenclator Avium Regni Hungariae – Magyarország madárfajainak elnevezései. 1898. Budapest.

NSWb. = Nordsiebenbürgisch–Sächsisches Wörterbuch. 1986–. Köln–Wien.

NWbdS. = Lutz Mackensen 1962. Neues Wörterbuch der Deutschen Sprache. München. Südwest Verlag.

Ny. = Nyíri Antal 1948. A kihaló szentesi víziélet néprajzi és népnyelvi maradványai. Alföldi Tudományos Gyűjtemény 2: 194–301.

Nyárády = Nyárády Mihály: A Rétköz halászata. Ethnográphia-Népélet 49: 1–2.

Nyatl. = A magyar nyelvjárások atlasza. I–VI. 1970–1977. Budapest.

Nyelveml. = Zolnai Gyula 1894. Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Budapest.

NyF. = Nyelvészeti Füzetek. 1902–1918. Budapest.

NyIrK. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. 1957–. Kolozsvár.

NyK. = Nyelvtudományi Közlemények. 1862–. Pest, később Budapest.

Nyr. = Magyar Nyelvőr. 1872–. Pest, később Budapest.

NySz. = Szarvas Gábor – Simonyi Zsigmond 1890–1893. Magyar nyelvtörténeti szótár I–III. Budapest.

NytudÉrt. = Nyelvtudományi Értekezések. 1953–. Budapest.

NyÚSz. = Szily Kálmán 1902–1908. A magyar nyelvújítás szótára a kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével. I–II. Budapest.

OED. = Online etymology dictionary. http://www.etymonline.com.

OklSz. = Szamota István – Zolnai Gyula 1902. Magyar Oklevél-szótár. Budapest.

OL. = Wolfgang Steinitz 1961. Ostjakische Lehnwörter im Russischen. ZfSlaw. 5: 483–519.

OlJsz. = Karinthy Ferenc 1947. Olasz jövevényszavaink. Budapest.

ÓmOlv. = Jakubovich Emil – Pais Dezső (szerk.) 1929. Ó-magyar olvasókönyv. Pécs. Danubia.

OrmSz. = Kiss Géza – Keresztes Kálmán 1952. Ormánsági szótár. Budapest.

Ortus = Ortus Sanitatis (1517) magyar glosszái (1525). MNy. 11: 38–39; 80–81.

OssLw. = Hannes Sköld 1925. Die ossetischen Lehrwörter im Ungarischen. Leipzig.

Ostj.Arb. = Wolfgang Steinitz 1975–1989. Ostjakologische Arbeiten in vier Bänden. Bu­dapest–Berlin–Hága.

Österreichs Fischerei = Zeitschrift des Österreichischen Fischereiverbandes. 1948–. Mondsee.

P. = Priszter Szaniszló 1998. Növényneveink. Budapest.

Paasonen–Donner OstjWb. = Kai Donner 1926. H. Paasonens Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. Helsingfors.

Paasonen: Fiugr. s-Laute = Heikki Paasonen 1903. Die finnisch-ungarischen s-Laute. Helsingfors.

PallasLex. = A Pallas nagy lexikona I–XVIII. (I–II. pótkötet.) 1893–1900. Budapest.

PallasZoogr. = P. S. Pallas 1811. Zoographia Rosso-asiatica III. Petropoli.

Pap = Pap János 1877. Hüllők, kétéltűek, halak. Budapest.

PaxCorp. = Pápai Páriz Ferenc 1690. Pax Corporis. Kolozsvár.

Peregriny = Peregriny Elek 1842. Természettörténet. Buda.

PestiNom. = Pesti Gábor 1538. Nomenclatura sex linguarum. Bécs.

PestiFab. = Ezópusz fabulái, melyeket magyar nyelvre fordított Pesti Gábor. Az 1536. évi kiadás hasonmása. 1950. Budapest.

Petényi = Petényi Salamon 1904. Madártani töredékek. Budapest.

Pethe = Pethe Ferenc 1815. Természethistória és Mesterségtudomány.

PI. = Stefano Porcellotti 2005 . Pesci d’Italia, ittiofauna delle acque dolci. Firenze.

Plinius = id. Caius Plinius Secundus 1856–1870. Naturalis historiae libri. (I. sz.) Lipcse.

PP. = Pápai Páriz Ferenc 1708; 1762. Dictionarium hungarico–latinum. Lőcse; Tyrnaviae.

PPB. = Pápai Páriz Ferenc 1767. Dictionarium /intentione ac labore Petri Bod/. Cibinii (Nagyszeben).

Preobraženszkij = Preobraženszkij 1951. Etymological Dictionary. New York.

Rácz = Rácz Sándor 1984. Földeák és környéke tájszótára. Budapest.

RadvCsal. = Radvánszky Béla 1986. Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. Budapest. Helikon.

RadvSzak. = Radvánszky Béla 1893. Régi magyar szakácskönyvek. Budapest.

RadvUdv. = Radvánszky Béla 1888. Házi Történelmünk Emlékei I. Budapest.

RB. = P. Drenszki 1951. Ribite v Bölgarija. Szófia.

Reisinger = R. J. Reisinger 1830. Specimen ichthyologiae. Buda.

Reizner = Reizner János 1900. Szeged története I–IV. (IV. köt.: Oklevéltár.) Szeged.

REl. = Bakos Ferenc 1982. A magyar szókészlet román elemeinek története. Budapest.

Révai = Révai nagy lexikona. I–XXI. 19141935. Budapest.

REWb. = M. Vasmer 1955. Russisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg.

RF. = I. Leder 1971. Russische Fischnamen. Wiebaden.

RHal. = Rácz János 1996. A magyar nyelv halnevei. Budapest.

RHJ. = Rjecsnik hrvatskaga jezika. 1901. Zágráb.

RK. = Márton–Péntek–Vöő 1977. A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. Bukarest.

RKsz. = Márton Gyula Péntek János Vöő István 1977. A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. Bukarest.

RLw. = Kálmán Béla 1961. Die russischen Lehnwörter im Wogulischen. Budapest.

RMGl. = Régi magyar glosszárium. 1984. Budapest.

Rostafiński = Rostafiński 1900. Symbola ad historiam naturalem medii aevi. Kraków.

RszK. = Recsnik szrpszkohrvatszkog knyizsevnog i narodnog jezika. 1959. Belgrád.

Sándor = Sándor István 1791–1808. Sokféle. I–XII. Győr, később Bécs.

SchlGl. = Schlägli Glosszák.1430 k.

SchlSzj. = Schlägli Szójegyzék. 1405 k.

SchwäbWb. = Hermann Fischer – Wilhelm Pfleiderer 1904–1936. Schwäbisches Wörter­buch I–VI. Tübingen.

SE. = Werner Ladiges – Dieter Vogt 1979. Die Süsswasserfische Europas. Hamburg–Berlin.

SI. = Sándor István 1808. Toldalék a’ magyar–deák szókönyvhez, a’mint végsőször jött ki 1767-ben és 1801-ben. Bécs.

SimaiVSzót. = Simai Kristóf 1809. Vég tagokra szedetett Szó-tár. Buda.

SKES. = Suomen kielen etymologinen sanakirja. 1955–. Helsinki.

SMWb. = Leopold Ziller 1979. Ein Salzburger Mundart–wörterbuch. Salzburg.

SoprSzj. = A soproni magyar–latin szójegyzék. 1435 k.

Srpskohrvatska leksika ribarstva = Velimir Mihajlovi

– Gordana Vukovi

1977. Srpsko­hrvatska leksika ribarstva. Novi Sad.

SSWb. = Siebenbürgisch–sächsisches Wörterbuch. 1971. Bukarest–Berlin.

StraFelj. = Strassburgi ősnyomtatványból(Opus ruralium commidorum. 1486.) való feljegyzések. MNy. 21: 140–141.

StrassbGl. = Strassburgi Glosszák. 1500 k.

Stripszky = Stripszky Hiador 1908. Az erdélyi halászat ismeretéhez. Kolozsvár.

StSl. = Studia slavica. 1955–. Budapest.

StWsch. = Theodor Unger – Ferdinand Khull 1903. Steirischer Wortschatz als Ergänzung zu Schmellers Bayerischem Wörterbuch. Graz.

Szabó = Szabó Sándor 1907. A szigetközi nyelvjárás. Nyelvészeti Füzetek 38.

SzamSz. = Csűry Bálint 1935–1936. Szamosháti szótár I–II. Budapest.

Századok = Századok. 1867–. Budapest.

SzD. = Baróti Szabó Dávid 1784, 1792. Kisded szótár. Kassa.

SzegFüz. = Szegedi Füzetek. 1934–1936. Szeged.

SzegSz. = Bálint Sándor 1957. Szegedi Szótár I–II. Budapest.

SzékK. = Székelyudvarhelyi Kódex. 1526–1528. Nyelvemléktár XV.

SzékNySz. = Gálffy Mózes – Kiss Jenő – Márton Gyula 1987. Székely nyelvföldrajzi szótár. Budapest.

Szent-Györgyi = Szent-Györgyi József 1803. A’ leg-nevezetesebb Természeti dolgok Es­méreti. Debreczen.

Szentmártoni = Szentmártoni Bodó János 1647. A só dícsérete. Lőcse.

Szentsei-daloskönyv = Szentsei György 1977. Szentsei György daloskönyve. Hasonmás kiadás. Budapest.

SzéSzj. = Penavin Olga – Matijevics Lajos 1980. Székely szójegyzék. Újvidék.

SzikszF. = Szikszai Fabricius Balázs 1590. Nomenclatvra Dictionarium Latino–vngaricum. Debrecen.

Szilády = Szilády Zoltán 1907. A magyar népnyelv állatnevei. Temesvár.

Szirmay = Szirmay András 1840. Pisces aquarium Hungariae. Vindobonae.

SzlavSz. = Penavin Olga 1967–1978. Szlavóniai (kórógyi) szótár I–III.Újvidék.

SzlJsz. = Kniezsa István 1955. A magyar nyelv szláv jövevényszavai I–II. Budapest.

SzófSz. = Bárczi Géza 1941; 1966. Magyar szófejtő szótár. Budapest.

Szóm. = Hajdu Endre 2008. Szómúzeum. Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára. Budapest. Tinta Könyvkiadó.

SzT. = Erdélyi magyar szótörténeti tár. 1975–. Bukarest. Kriterion Könyvkiadó.

TA. = A tihanyi apátság alapítólevele. 1055. ÓMOlv. 19–25.

TakátsRTold. = Takáts Rafael 1794. Tóldalék. Kiegészítés Pápai Páriz Ferenc Dictio­náriumához. Pádé.

Telegdi = Telegdi Miklós 1580. Felelet Bornemissza Péter „Fejtegetés” névű könyvére. Nagyszombat.

TemGl. = Temesvári Pelbárt Glosszái. 1500 k. In Szilády Áron 1880. Temesvári Pelbárt élete és munkái. Budapest.

Term. = A Természet. 18981944. Budapest.

TermtudKözl. = Természettudományi Közlöny. 1869–1944. Budapest.

TESz. = A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára I–III. 1967–1976. Budapest. Akadémiai Kiadó. (Index. 1984.)

Ti. = Tilesch Nándor: A Balaton halainak népies elnevezése. Veszprém. Bakonyi Múzeum Néprajzi Adattár.

ToNyj. = Viski Károly 1906. A tordai nyelvjárás. Budapest.

TordaiGl. = Tordai Glosszák. 15681573.

Tömörkény = Tömörkény István 1912. Bazsarózsák. Budapest.

TörkK. = Ligeti Lajos 1908. Honfoglalás előtti török jövevényszavaink. Budapest.

TörtT. = Történelmi Tár. 1878–1911. Budapest.

Tsz. = Magyar Tájszótár. 1838. Buda.

TudGyűjt. = Tudományos Gyűjtemény. 1817–1841. Pest.

Tzs. = Magyar és német zsebszótár I–II. 1835–1838.Buda.

UESkr. = Hadrovics Lajos 1985. Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Budapest.

UEW. = Uralisches etymologisches Wörterbuch. 1985–1988. Budapest.

ÚMTsz. = Új magyar tájszótár. 1979–. Budapest.

UngElRum. = Lajos Tamás 1966. Etymologisch–historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen. Budapest.

Unger = Unger Emil 1919. Magyar édesvízi halhatározó. Budapest.

UngJb. = Ungarische Jahrbücher. I–XXIII. 1921–1943. Berlin–Leipzig.

Urania = Urania Állatvilág 1969. Budapest. Gondolat.

Vadász és Versenylap = Vadász és Versenylap. 1858–1919. Budapest.

Vajda = Vajda Péter 1841. Az Állat-Ország fölosztva alkotása szerint alapul szolgálandó az állatok természetleírásához. Buda.

Váradi Regestrum = Regestrum Varadiense. A nagyváradi székeskáptalan latin nyelvű jegy­zőkönyve. 1208–1235.

Vásárhelyi = Vásárhelyi István 1961. Magyarország halai írásban és képben. Miskolc.

Vasárnapi Újság = Vasárnapi Újság 1854–1927. Budapest.

VasiSz. = Vasi Szemle. 1933–. Szombathely.

Ver. = Verancsics Faustus 1595. Dictionarium. Velence.

Viski = Viski Károly 1932. Tihany őshalászata. NéprÉrt. 37–54.

Vk. hh. jkv. = Veszprémi káptalan hiteleshelyi jegyzőkönyvei.

Vk. m. lt. = Veszprémi káptalan magán levéltára.

Vladykov = V. Vladykov 1927. Lidové názvy ryb na Podkarpatské rusi. Uzhorod.

VNAE. = Gozmány László 1979. Vocabularium nominum animalium Europae septem linguis red. Budapest.

Vutskits = Vutskits György 1904. A Magyar Birodalom halrajzi vázlata. Keszthely.

W. = Wikiszótár. http://hu.wiktionary.org

WbNH. = F. Krauß 1957. Wörterbuch der nordsiebenbürgischen Handwerkssprachen. Siegburg.

WbZ. = Erwin Hentschel – Günther Wagner 2004. Wörterbuch der Zoologie. München.

Wenzel = Wenzel Gusztáv 1860–1874. Árpádkori új okmánytár. Pest.

Wick = Wick, Philipp 1939. Die slavischen Lehnwörter. Marburg

WogVd. = Artturi Kannisto 1951–1963. Wogulische Volksdichtung I–VI. Helsinki.

WogWb. = Kálmán Béla 1986. Wogulisches Wörterbuch. Budapest.

Zaicz = Zaicz Gábor 2006. Etimológiai szótár. Budapest.

ZfSl. = Zeitschrift für slawische Philologie. 1924–. Leipzig–Heidelberg.

ZfSlaw. = Zeitschrift für Slawistik. 1956–. Berlin.

ZirciGl. = Zirci Glosszák. 1470 k. NytudÉrt. 21. 1959.

ZML. = Zala Megyei Levéltár.

ZO. = Nagy Imre – Véghely Dezső – Nagy Gyula 1886–1890. Zala vármegye története. Oklevéltár I–II. Budapest.

Zolnay 1975 = Zolnay László 1975. Ünnep és hétköznap a középkori Budán. Budapest.

Zolnay 1977 = Zolnay László 1977. Kincses Magyarország. Budapest.

Zsigmondkori oklt. = Mályusz Elemér 1951–1958. Zsigmondkori oklevéltár. Budapest.

További irodalom

Albert Ferencz 1868. Heves és Külső Szolnok törvényesen egyesült vármegyék leírása. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlései. XIII. Eger.

Antipa, G. 1909. Fauna ihtiologica a Romaniei. Bukarest.

Ausonius, Dec. Magnus (309–394) 1978. Decimi Magni Ausonii Burdigalensis opuscula. Leipzig.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja (http://publications.europa.eu/official/index.hu)

Balatoni sporthorgász A.B.C. 1940. Budapest.

Baróti Szabó Dávid 1779. Paraszti Majorság, mellyet Vanierből hat lábbal mérséklett magyar versbe foglalt.Pozsony.

Bátorfi Lajos 1876–1878. Adatok Zalamegye történetéhez I–V. Nagykanizsa.

Beke Ödön 1944. Deutsche Fisch- und Pflanzennamen. Indogermanische Forschungen 52.

Bél Mátyás 1989. Veszprém vármegye leírása. Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 6. Veszprém.

Berg, L. S. 1932. Übersicht der Verbreitung der Süsswasserfische Europas. Zoogeograp.

Berinkey László 1966. Halak – Pisces. Budapest.

Bitó János: Az én kiskirályságom – egy szegedi halász élete. Szeged.

Brehm 1929. Az állatok világa. Budapest.

Cs. Sebestyén Károly 1935. Az ősmagyarok halászata. NéprÉrt. 27: 106–108.

Engelbert Kämpfer 1727. History of Japan. London

Entz Géza – Sebestyén Olga 1942. A Balaton élete. Budapest.

Erxleben, Johann Ch. P. 1772. Anfangsgründe der Naturlehre. Göttingen.

Erxleben, Johann Ch. P. 1777. Systema regni animalis. Göttingen.

Fényes Elek 1847. Magyarország leírása. Pest.

Galgóczi István: Szakácsi Tudoman. 1622. Kézirat.

Gombocz Zoltán 1908. Honfoglalás előtti török jövevényszavaink. Budapest.

Gönczy János – Tahy Béla 1985. Az angolna. Budapest.

Gönyei Ébner Sándor 1933. Zselici kanászélet. Ethn. XLIV.: 150–156.

Hankó Béla 1931. Magyarország halainak eredete és elterjedése. Budapest.

Herman Ottó 1885. Ősi nyomok a magyar népies halászatban. Budapest.

Herman Ottó 1893. Az északi madárhegyek tájáról. Budapest.

Herman Ottó 1901. A madarak hasznáról és káráról. Budapest.

Herman Ottó 1980. Halászélet, pásztorkodás. Budapest.

Horváth Bálint 1848. A Füredi Savanyúvíz s Balaton Környéke. Magyaróvár.

Hrabovszky Dávid 1827. Néhány Levelek Balatonról, és Balaton mellyékről. TudGyűjt.

Jalsovics Aladár 1878. A balatonfüredi gyógyhely és kirándulási helyei. Budapest.

Kelemen Attila 1978. Madaraskönyv. Bukarest.

Kelemen Béla 1904. Magyar és német kézi szótár I–II. Budapest.

Kohl, Georg 1842. Hundert Tage auf Reisen in den österreichischen Staaten. Wien.

Korabinszky Mátyás 1778. Almanach von Ungarn auf das Jahr 1778. Pressburg.

Krúdy Gyula 1983. Álmoskönyv. Budapest.

Georges-Louis Leclerc 1749–1788. L’Histoire naturelle. Paris.

Landbeck, Christian Ludwig 1846. Systematische Aufzählung der Vögel Württembergs. Stuttgart.

Létay Miklós 1993. Az utca népe Pest-Budán (1848–1914). Budapest.

Lóczy Lajos (szerk.) 1918. A Magyar Szent Korona országainak földrajzi, társadalomtudományi, közművelődési és közgazdasági leírása. Budapest.

Mäger, Mart 1973. Juhend ja nimastik kalanimetuste kogumiseks. Tallin.

Munkácsi Bernát 1892–1963. Vogul népköltési gyűjtemény. I–IV. Budapest.

Novickij, G. 1973. Kratkoje opszanije a narodje osztjackom. Studio Uralo-Altaica. III. Szeged.

Oláh János 1834. Balaton mellyéki tudósítások barátságos Levelekben. Tudományos Gyűjtemény.

Paget, John 1839. Hungary and Transylvania. London.

Pápay József 1905. Osztják népköltési gyűjtemény. Budapest–Leipzig.

Pechuel-Loesche, Eduard 1890–93. Brehms Tierleben. Leipzig.

Rácz János 1998. Halneveink. Halászat 91/1.

Rácz János 1999. Halneveinkről. MNy. 95/3: 323–326.

Rácz János2000. Állatnevek a botanikában. Nyr. 124/3: 329–339.

Singhoffer József – Peijcsik Imre 1892. Hazánk halászata. Budapest.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testomentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordította: Károli Gáspár. Budapest. 1990.

Szilágyi Miklós 1989. Néphagyomány – népi mentalitás – állami igazgatás. Budapest.

Tölg I. – Specziár A. – Bíró P. 1997. A balatoni Nádasok halállományának szerkezete. Állattani közlemények 82: 109–116.

Unger Emil 1916. Adatok a Duna halfaunájának ismeretéhez. Budapest.

Velics Antal – Kammerer Ernő 1886, 1890. Magyarországi török kincstári defterek I–II.Budapest.

Witsen, Nicolaes 1692. Nord en Ost Tartarye. Amsterdam.

Zay Miklós 1889. Adatok a hazai vadászat történetéhez. Vadászlap.